Importeren

Minder of geen invoerrechten betalen

Invoerrechten maken jouw product duurder. Maar er zijn situaties waarbij je minder of zelfs geen invoerrechten betaalt. Bijvoorbeeld als je goederen van buiten de Europese Unie (EU) opslaat in een douane-entrepot. Of als je jouw product importeert uit een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Dit levert jou concurrentievoordeel en een hogere winstmarge op.

Wanneer betaal je invoerrechten?

Je betaalt aan de douane invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU (derde landen). Dit geldt voor het merendeel van de producten. Voor sommige producten van buiten de EU betaal je echter geen invoerrechten. Bijvoorbeeld voor boeken, laptops en telefoons.

Importeer je producten uit Duitsland, Polen of een andere lidstaat van de EU? Binnen de EU is er sprake van vrij verkeer van goederen. Hierdoor betaal je nooit invoerrechten over aankopen uit andere EU-lidstaten. Ook hoef je geen invoeraangifte te doen bij de douane. Je krijgt wel met de douane te maken als je accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen ontvangt uit een andere lidstaat.

Minder invoerrechten betalen

Importeer je producten uit landen waarmee de EU een preferentieel handelsverdrag heeft? Dan betaal je minder of zelfs geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. Voorwaarde is wel dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit (dat betekent geheel en al verkregen of voldoende bewerkt zijn in) het verdragsland en verzonden worden vanuit dat land.

Ook heb je een preferentieel oorsprongsdocument of een oorsprongsverklaring nodig uit het verdragsland. Voorbeelden hiervan zijn het EUR.1 certificaat, een factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk document of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland en eventueel de waarde van de zending. In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Let op: een preferentieel oorsprongsdocument zorgt niet voor een verlaging of vrijstelling van btw bij invoer.

De EU heeft handelsverdragen met tal van landen, van westerse markten tot ontwikkelingslanden. Er zijn ook landen waarmee de EU geen handelsakkoord heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika. Importeer je uit deze landen dan betaal je het algemene invoerrecht (douanerecht derde landen) dat voor jouw importproduct geldt en kom je niet in aanmerking voor tariefpreferentie. De hoogte van het invoerrecht verschilt per product.

Goederen met te verwaarlozen waarde

Je betaalt geen invoerrechten voor goederen met zeer beperkte waarde die rechtstreeks vanuit een niet-EU land naar jou worden gestuurd. Dit geldt voor zendingen tot 150 euro (totaalwaarde van alle goederen die de zending bevat. Vervoers- en verzekeringskosten niet meegenomen). Omzetbelasting bij invoer betaal je pas bij zendingen boven 22 euro. Voor alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater en tabak en tabaksproducten gelden geen vrijstellingen. Meer informatie vind je op de website van de Douane.

HS-code, Taric-code en tarieven van invoerrechten

Wil je weten of en hoeveel invoerrechten jij voor jouw product betaalt? De tarieven vind je op onderstaande websites:

  • Gebruikstarief (website Belastingdienst Douane. Klik op tabblad ‘nomenclatuur')
  • TARIC Consultation (website Europese Commissie)
  • Trade Helpdesk (website Europese Commissie, Engelstalig. Naast invoerrechten worden ook producteisen genoemd)

Het is soms lastig om het invoerrecht te achterhalen. Tarieven van invoerrechten hangen namelijk af van de Taric-code (goederencode) van het product. In het artikel ‘Hoeveel invoerrechten moet ik betalen’ staat een voorbeeld over het opzoeken van de Taric-code bij invoer en het bijbehorende invoerrecht. Je kunt ook jouw leverancier van buiten de EU vragen of hij beschikt over de 6-cijferige HS-code van het product. HS-codes van producten zijn nagenoeg wereldwijd gelijk. En ze komen overeen met de eerste 6 cijfers van de Taric-code. Dit maak het zoeken naar de Taric-code in bovenstaande databases dus eenvoudiger. Lukt het niet om de juiste Taric-code en het bijbehorende invoerrecht voor jouw importproduct te vinden? Bel dan met de Belastingtelefoon Douane (0800 01 43).

Douanewaarde

Moet je invoerrechten betalen op jouw importproduct? Je betaalt deze invoerrechten over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de importgoederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen. De EU kent een gemeenschappelijk buitentarief. Daardoor maakt het niet uit of je goederen van buiten de EU invoert in Nederland of in een andere lidstaat. Het tarief van het invoerrecht hoort voor de goederen gelijk te zijn.

Naast invoerrechten betaal je ook btw bij invoer. Ook krijg je te maken met andere importkosten. Denk aan de kosten van afhandeling van de importzending, zoals de kosten voor het opmaken van de invoeraangifte en de kosten voor het lossen en eventueel opslaan van de goederen in de haven of luchthaven van aankomst (terminal handling charges).

Douane-unie met Turkije

Wil je kleding, lederwaren of andere producten importeren uit Turkije? Turkije is geen EU-lidstaat, maar met Turkije vormt de EU wel een douane-unie. Hierdoor hoef je voor goederen van Turkse herkomst geen invoerrechten te betalen. Herkomst betekent dat het product in Turkije is gemaakt of dat het eerder vanuit een ander land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst toon je aan met een ATR-certificaat. Jouw Turkse leverancier vraagt dit aan bij de Turkse douane.

Let op: de meeste landbouwproducten en sommige staalproducten vallen buiten de douane-unie. Om dan in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerrecht moet je de Turkse preferentiële oorsprong aantonen met een EUR.1 document. Net als bij een preferentieel oorsprongsdocument zorgt het ATR-certificaat niet voor een verlaging of vrijstelling van btw bij invoer.

Opslag in een douane-entrepot

Het is ook mogelijk om goederen uit niet-EU landen bij binnenkomst op te slaan in een douane-entrepot. Je voert deze goederen dan niet in zodat je geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer) betaalt. Voorbeeld: stel je koopt producten in China in en je verkoopt deze producten (grotendeels) aan afnemers buiten de EU. Dan biedt een douane-entrepot uitkomst. Het zou natuurlijk zonde zijn om invoerrechten in de EU te betalen voor goederen die bestemd zijn voor klanten buiten de EU. Het land van jouw klant heft namelijk ook in veel gevallen invoerrechten. Dit maakt jouw product onnodig duur. Er zijn publieke en particuliere douane-entrepots.

Tariefschorsingen en tariefcontingenten

Ben je producent en zijn bepaalde grondstoffen of halffabricaten niet of nauwelijks verkrijgbaar in de EU? Dan kan de Europese Commissie besluiten om voor een bepaalde periode de invoerrechten voor deze producten te verlagen of te laten vervallen. Dit heet een tariefschorsing. Je vraagt een tariefschorsing aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Is er sprake van een tariefcontingent dan mag je goederen tot een bepaalde hoeveelheid met een verlaging of vrijstelling van invoerrechten invoeren. Is de maximale hoeveelheid bereikt dan betaal je het algemene tarief van invoerrechten.

Be-of verwerken van grondstoffen

Met de bijzondere regeling actieve veredeling voer je grondstoffen tijdelijk in vanuit een niet-EU land. Je bewerkt de grondstoffen tot eindproduct of halffabricaat en voert het bewerkte product vervolgens weer uit naar een land buiten de EU. Je betaalt dan over de ingevoerde grondstoffen geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer). De regeling actieve veredeling is ook mogelijk voor het repareren of herstellen van goederen uit niet-EU landen.

Invoerrechten in landen buiten de EU

Wil je jouw product juist exporteren en ben je benieuwd hoeveel invoerrechten een importeur in het bestemmingsland betaalt?
Exporteer je naar een andere EU-lidstaat dan betaalt de importeur geen invoerrechten. Binnen de EU geldt immers vrij verkeer van goederen.
Exporteer je naar landen buiten de EU? In de Market Access Database van de Europese Commissie vind je, op productniveau, voor veel landen de tarieven van invoerrechten (en andere invoerbelastingen) en de benodigde documenten.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage