Importeren

Slimmer importeren in crisistijd

Afzetmarkten vallen deels of helemaal weg. Fabrieken kampen met achterstand in productie, waardoor leveringen vertraging oplopen. Internationale grenzen zijn open voor handelsverkeer, dus goederen importeren blijft mogelijk. Creatieve ondernemers zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Heb je plannen om producten te importeren? Of importeer je al en zoek je manieren om het importproces makkelijker of goedkoper te maken? 7 tips over slimmer importeren in crisistijd.

1. Maak gebruik van handelsverdragen

Importeer je producten uit een land buiten de Europese Unie (EU) en heeft de EU met dit land een handelsverdrag? Dan betaal je meestal minder of geen invoerrechten. Voorwaarde is dat deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Van preferentiële oorsprong betekent dat de producten gemaakt zijn in het verdragsland. Per product gelden verschillende regels om uiteindelijk de preferentiële oorsprongsstatus van het verdragsland te krijgen. Zo kunnen er bijvoorbeeld eisen worden gesteld als in het product materialen zijn gebruikt die niet van oorsprong zijn uit het verdragsland. Met preferentiële oorsprongsdocumenten uit het verdragsland toon je de preferentiële oorsprongsstatus aan van de producten. Deze documenten heb je nodig om in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerecht. Voorbeelden van deze oorsprongsdocumenten zijn een factuurverklaring of EUR.1 certificaat.

Voorbeeld: import skipakken

Je betaalt 12% invoerrechten als je skipakken importeert uit de Verenigde Staten. (VS). Importeer je skipakken uit Vietnam van Vietnamese preferentiële oorsprong? Dan krijg je 3% verlaging op de invoerrechten en betaal je 9%. En dat wordt ieder jaar met 3% verlaagd totdat je geen invoerrecht meer betaalt. Met Vietnam heeft de EU een handelsverdrag (in werking vanaf 1 augustus 2020), met de VS niet. Importeer je dezelfde pakken maar dan van preferentiële oorsprong uit Zuid-Korea? Dan is het invoerrecht nu al 0%. De tarieven van invoerrechten verschillen trouwens per product. Dit hangt af van de HS-code (of goederencode).

2. Verdiep je in douaneregelingen

Er zijn verschillende douaneregelingen, ‘bijzondere regelingen’, als je producten importeert uit landen buiten de EU. Deze regelingen zorgen ervoor dat je geen of tijdelijk geen invoerrechten betaalt.

Actieve veredeling

Met de regeling actieve veredeling voer je grondstoffen tijdelijk in vanuit een niet-EU-land. Je bewerkt deze grondstoffen tot eindproduct of halffabricaat en voert het bewerkte product vervolgens weer uit naar een land buiten de EU. Je betaalt dan over de ingevoerde grondstoffen geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer). De regeling kun je ook gebruiken voor het repareren of herstellen van goederen uit niet-EU-landen. Stel, je bent producent van kaarsen. Een leverancier van paraffinekorrels in Saoedi-Arabië vraagt je om voor hem onder private label kaarsen te produceren. Hiervoor levert hij de paraffine als grondstof. Voor de invoer van deze paraffine betaal je geen invoerrechten en invoer-btw. Na productie exporteer je de kaarsen als eindproduct naar Saoedi-Arabië.

Passieve veredeling

Het tegenovergestelde van actieve verdeling is de regeling passieve veredeling. Hierbij voer je goederen tijdelijk uit vanuit de EU om deze te gebruiken bij 1 of meer veredelingen (bewerking, verwerking, vernietiging of herstelling) in een land buiten de EU. Daarna breng je deze veredelingsproducten in het vrije verkeer, zonder dat je (volledige) invoerrechten hoeft te betalen. Een voorbeeld van passieve veredeling: je voert vanuit de EU tijdelijk stoffen uit naar een Chinese kledingfabriek. De fabriek verwerkt deze stoffen in kledingstukken. Vervolgens importeer je de kledingstukken in de EU. Je betaalt dan geen invoerrechten over de waarde van de eerder tijdelijk uitgevoerde stoffen.

Douane-entrepot

Koop je producten van buiten de EU die (ook) bestemd zijn voor afnemers buiten de EU? Dan kan het interessant zijn om deze goederen op te slaan in een douane-entrepot. Je voert ze dan niet in en je betaalt geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer). Er zijn publieke en particuliere douane-entrepots. Je bent bijvoorbeeld leverancier van watersportartikelen. Veel van deze artikelen laat je onder eigen merknaam produceren in China. Deze watersportartikelen zet je wereldwijd af. Een flink deel van de omzet behaal je door export naar landen buiten de EU. Door je watersportartikelen op te slaan in een douane-entrepot (eventueel een ruimte in je eigen onderneming) betaal je geen invoerrechten en invoer-btw voor de watersportartikelen die je exporteert naar afnemers buiten de EU. Hierdoor hoef je geen rekening te houden met invoerrechten in je verkoopprijs. Dit is gunstig voor je klant, want hij betaalt bij invoer in zijn land meestal ook invoerrechten.

Er zijn meer bijzondere regelingen voor goederen. De Nederlandse Douane informeert je hier verder over.

3. Profiteer van zakendoen binnen de EU

Leveranciers vind je over de hele wereld. Kijk goed naar alle voordelen die deze leveranciers bieden. Spreid je risico’s en probeer niet afhankelijk te zijn van 1 leverancier. Denk ook na over jouw importland. Kies je voor import uit een lidstaat van de EU of doe je liever zaken met leveranciers buiten de EU. Importeren uit een EU-land heeft verschillende voordelen.

  • Importeer je uit een lidstaat van de EU, dan betaal je geen invoerrechten. Importeer je uit landen buiten de EU? Dan betaal je meestal wel invoerrechten. Ook moet je een invoeraangifte doen bij de douane.
  • Wil je merkproducten importeren buiten de officiële distributiekanalen om? Dit heet parallelimport. Parallelimport is toegestaan als je merkproducten importeert uit een EU-land. Wil je merkproducten importeren uit landen buiten de EU? Dit is verboden tenzij je toestemming hebt van de merkhouder. Let op: je mag nooit namaakartikelen importeren en verhandelen.
  • Binnen de EU kennen we richtlijnen. Zo zijn er ook richtlijnen voor productveiligheid. Alle landen binnen de EU volgen deze richtlijnen. Wanneer je een product importeert vanuit een ander EU-land, dan hoort het product al aan de Europese producteisen te voldoen. Landen buiten de EU stellen vaak andere eisen aan producten. In dat geval moet jij er als importeur voor zorgen dat deze producten voldoen aan de Europese eisen.

4. Betaal geen btw bij invoer

Importeer je regelmatig producten uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit want je hoeft de btw niet voor te financieren.

5. Bespaar op voorraadkosten

Als je met dropshipping werkt hoef je zelf geen voorraden aan te leggen. Je bestelt hierbij je goederen bij je leverancier en die zorgt ervoor dat hij deze goederen rechtstreeks aflevert bij je klant. Zo heb je niets te maken met voorraadkosten, en je blijft ook niet met overtollige voorraad zitten. Dropshipping komt vaak voor bij webwinkels. Let op: bij levering aan consumenten is de btw een aandachtspunt.

Lever je business-to-business? Ook dan is dropshipping mogelijk. Je loopt wel het risico dat jouw klant, via documenten die bij de zending zitten, achterhaalt bij wie jij jouw producten bestelt.

6. Voorkom problemen bij de douane

Probeer niet alles zelf te doen en te regelen. Importeer je uit landen buiten de EU? Het doen van een invoeraangifte is vakwerk. Naast de toegang tot het digitale systeem van de douane (AGS) heb je ook kennis van douanezaken nodig. Maak gebruik van specialisten zoals douane-vertegenwoordigers en expediteurs. Via de brancheorganisatie FENEX vind je deze specialisten.

Naast het doen van aangifte bij de douane zijn expediteurs ook specialist in het (laten) vervoeren van goederen en alles wat daarmee te maken heeft. Maak hiervan gebruik als je zelf niet beschikt over deze kennis.

7. Wees extra alert op oplichting

Vanwege het coronavirus geldt voor veel landen een inreisverbod. Je ziet je leverancier dan hoogstens via een video-verbinding en je kunt hem niet ter plekke zelf checken. En helaas is niet iedere aanbieder betrouwbaar. KVK hoort veel klachten over importeurs die misleid zijn door nepleveranciers. Denk bijvoorbeeld aan de verhalen over oplichters die mondkapjes tijdens de coronacrisis aanbieden. Wees dus extra alert in crisistijd. Met vooruitbetaling loop je altijd het risico dat je jouw producten niet geleverd krijgt. Misschien dat andere betalingsvormen bespreekbaar zijn.

Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van zaken. Wil je meer weten? Volg dan het stappenplan importeren.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage