Importeren

Visserijproducten importeren

Wil je partijen vis, visproducten of schaal- en schelpdieren importeren? De import daarvan in de Europese Unie is alleen toegestaan uit erkende landen. Je krijgt vaak te maken met veterinaire controles en met specifieke importdocumenten.

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Importeer je visserijproducten uit een andere lidstaat? Dan betaal je geen invoerrechten. Je hoeft ook geen invoeraangifte te doen bij de Douane. De leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je moet dan wel je btw-identificatienummer doorgeven aan het buitenlandse bedrijf. Dit heet een intracommunautaire verwerving. Je berekent Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Let op: alleen bedrijven die een goedkeuring hebben van nationale autoriteiten mogen levensmiddelen waaronder visserijproducten produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren in de EU. Overzichten van deze bedrijven per EU-land vind je via de website van de Europese Commissie.

Import van buiten de EU

De EU stelt hoge eisen aan gezondheid en voedselveiligheid. Je mag daarom alleen visserijproducten invoeren uit erkende niet-EU landen. Bevoegde autoriteiten in deze landen controleren of vaartuigen en bedrijfsinrichtingen voldoen aan de eisen die de EU stelt. Lijsten van goedgekeurde fabrieksvaartuigen, koelhuizen en verwerkingsbedrijven per erkend land vind je op de website van de Europese Commissie. Onder hoofdstuk ‘Food’, section VII voor levende tweekleppige weekdieren (live bivalve molluscs) en section VIII voor visserijproducten (fishery products).

Lijsten van erkende bedrijven in Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Faeröer Eilanden, Groenland en San Marino vind je via een andere webpagina.

Bedreigde vissoorten

De Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES) regelt de wereldwijde handel in beschermde diersoorten (waaronder vissoorten) en plantensoorten Voor sommige vissoorten is de handel en dus ook de import (uit EU-land of niet-EU land) verboden. In andere gevallen heb je een vergunning- of certificaatplicht. Onder CITES vallen levende en dode dieren (vissen) of planten en (afgeleide) producten hiervan. Informatie vind je op RVO.nl.

Douane en invoerrechten

Importeer je visserijproducten uit landen buiten de EU? Dan doe je hiervan aangifte bij de Douane. Meestal betaal je invoerrechten, maar soms geldt tariefpreferentie (minder of geen invoerrechten). Bijvoorbeeld als je bepaalde visserijproducten importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De producten moeten dan wel van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Verder geldt een vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten gewonnen in de territoriale wateren van een niet-EU land door in de EU geregistreerde schepen. Naast invoerrechten betaal je bij invoer btw.

Goederencodes visserijproducten

Wil je weten hoeveel invoerrechten je betaalt? Ga naar het gebruikstarief op de website van de Douane en klik op het tabblad ‘nomenclatuur – raadplegen via nomenclatuur'. Om het invoerrecht te bepalen van jouw visserijproduct heb je een goederencode (ook wel bekend als HS code of TARIC code) nodig. De juiste goederencode bepalen is lastig. De meeste visserijproducten hebben goederencodes die beginnen met 03 (hoofdstuk 3): vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, 1604 (hoofdstuk 16): bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit en 1605 (hoofdstuk 16): bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren. Voor sommige producten gelden andere goederencodes. Onder andere voor visafval (hoofdstuk 5), visvetten en oliën (hoofdstuk 15) en extracten en sappen van vis (1603, hoofdstuk 16). Voor het gebruik van het gebruikstarief beschikt de Douane over een uitleg. Twijfel je over de juiste goederencode of kom je er niet uit? Bel dan met de Belastingtelefoon Douane (0800 01 43).

Keuring van visserijproducten

Visserijproducten uit niet-EU landen mag je alleen invoeren in de EU via erkende buitengrensinspectieposten. Daar vindt de veterinaire controle plaats. Dit om visserijproducten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid te weren en verspreiding van eventuele visziekten te voorkomen. Ook is vooraanmelding van de zending nodig met een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst. In Nederland verricht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de veterinaire controle. De NVWA controleert daarbij op de aanwezige documenten en voert eventueel een fysieke inspectie op de producten uit. Zij brengt hiervoor kosten in rekening. Importeer je vis uit IJsland, Noorwegen, Groenland of Faeröer Eilanden? Dan is veterinaire keuring niet nodig.

Importdocumenten

Importeer je goederen dan krijg je te maken met verschillende importdocumenten. Bij import van de meeste visserijproducten uit niet-EU landen zijn nog aanvullende documenten vereist. Denk daarbij onder andere aan:

Gezondheidscertificaten

Keuringsinstanties in de erkende niet-EU landen geven deze certificaten af voor exportzendingen van visserijproducten naar de EU. Hiermee verklaren zij dat de producten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. De buitenlandse exporteur vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in zijn land.

Vangstcertificaten

Voor invoer van de meeste visserijproducten afkomstig uit erkende niet-EU landen heb je een vangstcertificaat nodig. Daarmee toon je aan dat de visserijproducten niet afkomstig zijn van illegale, niet-gemelde en ongereguleerde visserij (IUU-visserij). Vangstcertificaten worden afgegeven door het land waar het (destijds) bij de vangst betrokken vaartuig is geregistreerd (vlaggenstaat). De certificaten worden meegeleverd met visserijproducten in de hele toeleveringsketen om voortdurende controles mogelijk te maken. Vraag jouw buitenlandse leverancier om het vangstcertificaat. Via het gebruikstarief van de douane ga je aan de hand van de goederencode na of een vangstcertificaat voor jouw visserijproduct nodig is. Een vangstcertificaat is bijvoorbeeld niet nodig voor siervissen, zoetwatervissen, aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven en een aantal weekdieren.

Inklaringsbedrijven voor visserijproducten

Als importeur heb je baat bij een goed verloop van het inklaringsproces. Van belang is dat de juiste documenten en certificaten aanwezig zijn om jouw visserijproducten in te voeren. Er zijn douane-expediteurs en logistieke dienstverleners die ervaring hebben met het inklaren van visserijproducten en het veterinaire keuringsproces. Je vindt ze onder andere via google (zoekterm ‘douane expediteur vis visproducten’).

Nuttige links

Wil je meer weten? Kijk op onderstaande websites: EU importeisen voor visserijproductenEU regelgeving ter bestrijding van illegale visserijGids voor EU-consumentenetikettering van visserij- en aquacultuurproductenNVWA: vooraanmelding, keuring, BIP-procedures etc.NVWA: traceringsverplichting visserij- en aquacultuurproductenDouane: invoer van visBiologische producten importeren
Marcel Hoebink
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen helpt hij ondernemers bij hun importplannen. Hij focust zich op importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Zijn kennis deelt hij via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage