Importeren

Voedingssupplement­en importeren

Voedingssupplementen zijn vitaminen, mineralen of andere stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect. Veel consumenten gebruiken ze als aanvulling op hun dagelijkse voeding. Voor het importeren van voedingssupplementen gelden verschillende regels en eisen.

Vaak komen voedingssupplementen uit het buitenland, zoals de Verenigde Staten (VS). In dit artikel lees je de aandachtspunten bij het importeren en op de markt brengen van voedingssupplementen.

Producteisen

Voedingssupplementen moeten veilig zijn. Daarom gelden voor het op de markt brengen hiervan een aantal regels. Allereerst moet je je houden aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet. Aanvullend geldt de Europese richtlijn voor voedingssupplementen. EU-landen hebben deze richtlijn omgezet in nationale wetgeving. In Nederland geeft de Warenwet aan welke vitamines en mineralen een voedingssupplement mag bevatten en, voor een aantal, in welke hoeveelheden. Zo ligt nationale wetgeving vast in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, de Warenwetregeling voedingssupplementen en de Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen. Bevatten ze kruiden? Dan geldt aanvullend het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Verder is het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen relevant voor voedingssupplementen.

In het buitenland kunnen andere regels gelden voor de aanwezigheid van bepaalde stoffen, minimum- en maximumgehalten aan vitamines en mineralen, of het gebruik van plantaardige ingrediënten in voedingssupplementen. Hierdoor is een voedingssupplement uit een ander land (EU-land of niet-EU land) mogelijk ongeschikt voor de Nederlandse markt.

Voedingssupplementen kunnen chemische stoffen en micro-organismen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van consumenten. Deze stoffen heten contaminanten. De EU heeft een wet om verontreinigingen in levensmiddelen tot een minimum te beperken.

Novel foods

Nieuwe voedingsmiddelen of 'novel foods' zijn levensmiddelen die binnen de EU vóór 15 mei 1997 niet of weinig in menselijke voeding voorkwamen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG-MED) geeft een definitie van deze nieuwe voedingsmiddelen. Bevatten jouw voedingssupplementen 1 of meer ingrediënten die als nieuw voedingsmiddel worden aangemerkt? Dan is eerst toelating nodig voordat het je het product op de markt mag brengen.

HACCP

As je voedingssupplementen verwerkt, vervoert of opslaat moet je beschikken over een voedselveiligheidssysteem (HACCP) voor het waarborgen van de veiligheid van jouw producten. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten).

Advies en begeleiding

Verschillende bedrijven helpen je bij het voldoen aan de producteisen voor voedingssupplementen en de geldende hygiëneregels (HACCP). Geef een zoekmachine zoals Google hiervoor de zoekopdracht ‘wetgeving voedingssupplementen consultancy’.

Etikettering

Standaardeisen voor etikettering van levensmiddelen gelden ook voor voedingssupplementen. Daarnaast moeten ze voldoen aan specifieke etiketteringseisen uit het Warenwetbesluit voedingssupplementen. Zo moet bijvoorbeeld op het etiket duidelijk vermeld staan welke stoffen erin zitten. Het zijn geen geneesmiddelen. Medische claims op deze producten zijn daarom ook verboden.

Verkopen binnen EU

Wil je jouw voedingssupplementen verkopen in andere lidstaten van de EU? Houd dan rekening met de nationale regels van de lidstaat van bestemming. Ook al is er sprake van vrij verkeer binnen de EU, de producteisen voor voedingssupplementen kunnen per lidstaat verschillen. Ook geldt voor de meeste lidstaten een notificatieplicht voor het op de markt brengen van voedingssupplementen (voor Nederland geldt dit niet). Neem contact op met het Product Contact Point van een lidstaat als je wilt weten welke eisen deze lidstaat stelt aan jouw product.

Productaansprakelijkheid

Importeer je voedingssupplementen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Of koop je ze in binnen de EER, maar hang je er een eigen label of merknaam aan? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het product. Je wordt dan, in juridische zin, gezien als producent. Zorg er dus voor dat je product voldoet aan alle eisen en regels.

Importeren uit EU-landen

De EU kent een vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je voedingssupplementen importeert uit een andere lidstaat. Je hoeft ook geen invoeraangifte te doen bij de Nederlandse Douane. Je leverancier brengt meestal 0% btw in rekening. Je moet dan wel je btw-identificatienummer doorgeven aan je leverancier. Je berekent Nederlandse btw (9%) over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Vervolgens mag je meestal deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Importeren uit niet-EU landen

Importeer je voedingssupplementen uit Amerika (bijvoorbeeld de VS of Canada), of uit een ander land buiten de EU? Dan doe je hiervan aangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze ook de eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit is een identificatienummer dat verplicht is bij handelingen met de douane.

Invoerrechten betalen

Meestal betaal je invoerrechten als je voedingssupplementen importeert uit landen buiten de EU. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de 10-cijferige goederencode (ofwel TARIC-code) van het product dat je invoert. De douane classificeert goederen in deze codes. De juiste goederencode bepalen is vaak lastig.

Voor voedingssupplementen is indeling in meerdere goederencodes mogelijk. De juiste indeling hangt af van de stoffen die de supplementen bevatten. Veel voedingssupplementen hebben een goederencode die begint met 21069092. Voor invoer wordt deze code nog uitgebreid met 2 cijfers (40, 45, 50 of 60. Dit hangt af van bepaalde stoffen die wel of niet in een bepaalde mate voorkomen). Voor producten beginnend met goederencode 21069092 geldt bij invoer uit een niet-EU land een invoerrecht van 12,8%.

Indeling van voedingssupplementen beginnend met goederencode 21069098 komt ook voor. Het verschil tussen indeling in goederencodes 21069092 en 21069098 hangt bijvoorbeeld af van het aanwezige gehalte aan vetstoffen afkomstig van melk of het gehalte aan sacharose. Voor indeling van voedingssupplementen in goederencodes beginnend met 21069098 gelden andere tarieven van invoerrechten (eventueel aangevuld met landbouwheffingen).

Mogelijk geldt voor jouw voedingssupplement weer een andere goederencode. Wil je zekerheid over de juiste goederencode en het bijbehorende invoerrecht, vraag dan een bindende tariefinlichting (BTI) aan bij de douane.

Je berekent de invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs vermeerderd met de vervoers- en eventuele verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU.

Een totaaloverzicht van goederencodes van producten en de daarbij behorende invoerrechten vind je in het Gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. Kom je er niet uit, bel dan met de Belastingtelefoon Douane.

Land van oorsprong

Als je voedingssupplementen importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je minder of geen invoerrechten. Je moet ze dan wel rechtstreeks vanuit het verdragsland laten vervoeren. Ook moeten de supplementen van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat ze in dat verdragsland geproduceerd of toereikend bewerkt zijn. Dit toon je aan met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring, zoals een EUR.1 certificaat, factuurverklaring of Attest van Oorsprong. Met de Verenigde Staten (VS) heeft de EU geen handelsverdrag. Hierdoor betaal je 12,8% invoerrechten bij invoer uit de VS van voedingssupplementen met goederencodes die beginnen met 21069092.

Met bijvoorbeeld Canada heeft de EU wel een handelsverdrag. Hierdoor betaal je voor producten, beginnend met goederencode 21069092, die je importeert uit Canada én van preferentiële Canadese oorsprong zijn, geen invoerrechten. De EU heeft met tal van landen handelsverdragen gesloten. Afhankelijk van het verdragsland waaruit je importeert kan er voor supplementen van preferentiële oorsprong een vrijstelling van invoerrecht gelden of je betaalt minder invoerrechten (dan het algemene tarief van 12,8%).

Veterinaire controle

Bevatten je voedingssupplementen ingrediënten van dierlijke oorsprong? Dan kan er bij binnenkomst in de EU een veterinaire controle nodig zijn. Deze controle is bedoeld om dierlijke producten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid te weren en verspreiding van eventuele dierziekten te voorkomen. Voor een voedingssupplement dat zowel producten van plantaardige als dierlijke oorsprong bevat (samengesteld product) is veterinaire keuring onder voorwaarden uitgezonderd.

Voedingssupplementen uit niet-EU-landen waarvoor een veterinaire controle nodig is mag je alleen invoeren via erkende buitengrensinspectieposten. Ook is vooraanmelding van de zending nodig met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB-P). In Nederland verricht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de veterinaire controle. De NVWA controleert daarbij op de aanwezige documenten en voert eventueel een fysieke inspectie op de producten uit. Zij brengt hiervoor kosten in rekening.

Gespecialiseerde expediteurs en douaneagenten zijn bekend met de inklaring van veterinaire producten en de verplichtingen rondom veterinaire controles. Je vindt ze onder andere via Google (zoekterm ‘expediteur veterinair’).

Btw bij invoer van buiten de EU

Bij invoer van voedingssupplementen in Nederland betaal je Nederlandse invoer-btw (9%). Deze btw mag je in jouw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar jouw btw-aangifte.

Meer informatie nodig?

De NVWA onderzoekt of er verboden stoffen zitten in voedingssupplementen. Ook controleert zij de samenstelling en etikettering ervan.

NPN (Natuur- en gezondheidsproducten Nederland) is een brancheorganisatie voor producenten en importeurs van voedingssupplementen. Leden en niet-leden kunnen terecht voor informatie en advies over alle regels en eisen.

Plannen om producten te importeren? Het stappenplan importeren helpt je bij je voorbereiding om als succesvol importeur aan de slag te gaan.

Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal