Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is meer dan recycling en fair-trade. Maar wat is MVO nu precies? En wat betekent het als je internationaal actief bent? Bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) houd je rekening met mens, milieu en maatschappij. In je bedrijfsvoering denk je bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, mensenrechten, transparantie en het vermijden van corruptie.
Naast extra inspanningen levert IMVO je bedrijf ook veel op. Een goede reputatie, trouwe klanten, innovatie en marktkansen. En IMVO is een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanuit de Verenigde Natie (VN) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Internationaal heten deze Sustainable Development Goals (SDG’s). Het eerste en belangrijkste doel is het bestrijden van armoede. Andere doelen zijn het verbeteren van gezondheid, onderwijs en toegang tot schoon drinkwater. Duurzame energie, klimaatverandering en verminderen van ongelijkheid zijn eveneens benoemde doelen. Ook jij als ondernemer draagt bij aan het behalen van deze doelen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame grondstoffen. Of inkopen bij maatschappelijk verantwoorde toeleveranciers en het ontwikkelen van duurzame producten.
Wil je weten welke impact jij kan hebben op de SDG’s? MVO Nederland helpt je hiermee.

Keurmerk

Met een keurmerk laat je de buitenwereld zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hèt MVO-keurmerk bestaat helaas niet. Veel bestaande keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn gericht op producten of thema’s. Voor iedere organisatie zien de MVO-activiteiten er dus anders uit.

De Europese Unie (EU) stelde een speciaal MVO-label in. Met het zogeheten CEEP-CSR label onderscheiden bedrijven zich bij Europese aanbestedingen. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest’. Het CEEP is het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. Het label omvat onderwerpen als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Wanneer je internationaal onderneemt, verwacht de Nederlandse overheid dat je de OESO-richtlijnen naleeft. De richtlijnen geven aan hoe je om hoort te gaan met onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal regels staan in de Nederlandse wetgeving. Weten welke OESO-richtlijnen er zijn? Ga dan naar alle OESO-richtlijnen.

Naleving van de OESO-richtlijnen is ook een voorwaarde voor het ontvangen van (financiële) overheidssteun bij internationale handelsprojecten. Je toont een actief MVO-beleid aan, gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Producten of diensten die je aan de overheid levert, hoeven niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden vaak duurzaamheidseisen mee wanneer ze producten of diensten inkopen.

Aanpak door samenwerking in sectoren

Als ondernemer krijg je soms met complexe problemen te maken. Kwesties als kinderarbeid of milieuschade los je niet alleen op. Daarom zijn er IMVO-convenanten afgesloten. Door samen te werken pakken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid deze problemen aan. De convenanten worden per sector afgesloten. Wil je meer weten of aansluiten bij een convenant? Ga dan naar de website imvoconvenanten.nl.

ISO 26000

Duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn is een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en hoe je dit in de praktijk brengt. Deze norm bevat geen eisen en kun je dus niet voor het certificeren van MVO gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe je MVO in je bedrijfsactiviteiten toepast. Wil je de volledige richtlijn bestellen? Dat kan via de website van het NEN (Normalisatie En Normen).

Aanvullende informatie over dit onderwerp vind je op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.

InfoPage