Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Je leest en hoort er veel over. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar wat is dit nu precies? En wat betekent dit wanneer je in een internationaal speelveld actief bent? Bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) houd je rekening met mens, milieu en maatschappij. In je bedrijfsvoering denk je aan arbeidsomstandigheden, mensenrechten, transparantie en het vermijden van corruptie. IMVO levert je bedrijf ook veel op. Een goede reputatie, trouwe klanten, innovatie en marktkansen. Daarnaast is IMVO een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering.

Keurmerk

Met een keurmerk laat je de buitenwereld zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hét MVO-keurmerk bestaat helaas niet. Veel opgestelde keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn productgerelateerd of themaspecifiek. Voor iedere organisatie zien de MVO-activiteiten er dus anders uit.

De Europese Unie (EU) stelde een speciaal MVO-label in. Met het zogeheten CEEP-CSR label onderscheiden bedrijven zich bij Europese aanbestedingen. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest’ oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. Het label heeft betrekking op aspecten als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Wanneer je internationaal onderneemt, verwacht de Nederlandse overheid dat je de OESO-richtlijnen naleeft. Daarin staat wat de Nederlandse overheid en andere landen van je verwachten. Lees hoe je om hoort te gaan met onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal regels staan in de Nederlandse wetgeving. Weten welke OESO-richtlijnen er zijn? Ga dan naar alle OESO-richtlijnen.

Naleving van de OESO-richtlijnen is ook een voorwaarde voor het ontvangen van (financiële) overheidssteun bij internationale handelsprojecten. Je dient een actief MVO-beleid aan te kunnen tonen, dat is gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Producten of diensten die je aan de overheid levert, hoeven niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden in het aanbestedingstraject vaak duurzaamheidseisen mee.

Aanpak op sectorniveau

Als ondernemer krijg je soms met complexe problemen te maken. Kwesties als kinderarbeid of milieuschade los je niet alleen op. Daarom zijn er IMVO-convenanten afgesloten. Door samen te werken pakken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid deze problemen aan. De convenanten worden per sector afgesloten. Wil je meer weten of aansluiten bij een convenant? Ga dan naar de website imvoconvenanten.nl.

ISO 26000

Duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn is een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en hoe je dit in de praktijk brengt. Deze norm bevat geen eisen en kun je dus niet voor het certificeren van MVO gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en zo ja op welke manier je MVO in je bedrijfsactiviteiten toepast. Wil je de volledige richtlijn inzien? Ga dan naar de website van het NEN (Normalisatie En Normen).

Aanvullende informatie over dit onderwerp vind je op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.

Meer over KVK Internationaal Ondernemen Canvas

Internationaal Ondernemen CanvasWaarom naar het buitenland?Kies je import- of exportlandHoe vind ik buitenlandse klanten en leveranciers?Hoe regel ik het internationale transport?Geldzaken bij internationaal ondernemen5 valkuilen bij internationaal ondernemenHulp van de overheid voor internationaal ondernemen

Heeft deze informatie je geholpen?