Internationaal ondernemen

Internationaal transport in coronatijd

Transportondernemers komen in coronatijd verschillende regels en maatregelen in het buitenland tegen. En de EU komt met nieuwe regelgeving voor de transportsector, het Mobiliteitspakket. Hoe nu verder? Een goede voorbereiding zorgt voor veilig werken, minder oponthoud en minder boetes.

Ondernemers in het internationale goederenvervoer over de weg zitten met de volgende vragen:

Hierover sprak KVK met vertegenwoordigers van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en met transportondernemers.

Maatregelen in het buitenland

Per land verschillen de maatregelen en beperkingen als gevolg van de coronacrisis en deze wijzigen soms meerdere keren per dag. Op de websites van TLN en evofenedex lees je wat voor welk land geldt. Paul Wouters, manager a.i. Communicatie Public Affairs bij TLN, vertelt: “We krijgen veel vragen van onze leden. Het grootste deel gaat over de benodigde documenten en beperkende maatregelen in het buitenland. Vooral wat er actueel speelt in onze buurlanden België en Duitsland, en daarnaast in Frankrijk en Italië.”

Thomas Reitsma, manager Kerngebied Vervoer bij evofenedex, herkent dit: “Onze leden bestaan voornamelijk uit handels- en productiebedrijven met logistieke of internationale business. In het begin van de coronacrisis wilden ze voornamelijk weten of goederen vanuit China Nederland nog bereikten. Dit verplaatste zich naar vragen over wegtransport van en naar Italië, en vervolgens naar de rest van Europa. Nu is er nog behoefte aan actuele informatie over welke maatregelen er gelden en waar geen verstoringen (meer) zijn voor het internationale goederenvervoer. Door het instellen van zogenaamde Green Lanes zijn vertragingen bij de grensovergangen zo klein mogelijk.”

Naast TLN en evofenedex vind je ook landeninformatie op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Versoepeling rij- en rusttijden vervalt

In het begin van de coronacrisis waren de regels voor rust- en rijtijden versoepeld om goederen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Deze versoepelingen zijn nu per 1 juni 2020 vervallen omdat diverse EU-lidstaten de maatregelen tegen coronaverspreiding hebben versoepeld, en mensen meer naar buiten kunnen. “Zorg ervoor dat je chauffeurs hiervan op de hoogte zijn, en hierdoor niet in de problemen komen”, tipt Wouters.

Papierwerk in orde

Ontbreekt er iets in je papierwerk, dan riskeer je dat je niet mag laden. Het kan je zelfs op een boete komen te staan. De tijdelijke versoepelingen van rij- en rusttijden zijn vervallen. Buitenlandse politie en douane gaan hierop weer strenger handhaven.

Nederlandse transportbedrijven ervaren vooral in België problemen met aanhoudingen. Wouters waarschuwt: “Onze leden betalen doorgaans snel hun boete. Dit ligt soms anders bij transportbedrijven uit andere landen. Zij kiezen eerder voor de alternatieve boete; dat hun vrachtwagen 3 weken wordt vastgelegd. Het gevoel leeft dan ook dat Nederlandse vrachtwagens eerder aangehouden worden dan vrachtwagens uit andere landen. Het zal niet structureel zijn, maar het beste is je toch maar aan de regels te houden.” Heb je het idee dat je onrechtvaardig bent behandeld, schakel dan je brancheorganisatie in.

Nieuwe regelgeving

In de EU geldt nieuwe regelgeving voor de transportsector, het Mobiliteitspakket. Dit gaat onder andere over rij- en rusttijden, tachografen, terugkeren van chauffeur en voertuig en standaardiseren van formulieren en Green Lanes. De eerste wijzigingen in de rij- en rusttijden zijn op 20 augustus 2020 ingegaan. De werkgever moet voor de chauffeur regelen dat die eens in de 3 of 4 weken rust houdt in zijn woonplaats of op de plaats waar de onderneming is gevestigd.

TLN heeft de belangrijkste verschillen en ingangsdata in een overzicht gezet.

Regelen in 1,5 metereconomie

Kijk na wat wel en niet kan, in het Coronaprotocol Transport en Logistiek. De hele transportsector erkent dit protocol, het is door TLN, evofenedex, RIVM en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Voor vrachtwagenchauffeurs die internationaal vervoeren levert het coronaprotocol weinig problemen op. Zo is ‘voldoende afstand houden’ niet verplicht als vanwege de rij- en rusttijden 2 chauffeurs aan boord zijn. Wanneer een bijrijder meegaat die geen chauffeur is, moet je wel afstand houden. Tenzij het noodzakelijk is dat een bijrijder, zoals een monteur, meegaat.

Business weer op gang

De coronatijd biedt ook kansen. Is de vraag naar je producten nog niet toegenomen? Kijk dan eens naar andere businessmodellen. Een voorbeeld.

I&L Logistiek uit Tilburg heeft ‘geleerd van de crisis van 2009’, volgens directeur Etiënne Luijten. Het bedrijf ging efficiënter werken. Hoe dan? “We ontwierpen in die tijd een systeem waar - vooral grotere - klanten nog steeds voordeel bij hebben. We nemen van 1 klant alle ritten die hij nodig heeft in 1 keer aan. Onze klant kan zo al zijn koerierswerk direct kwijt bij 1 vervoerder. Dit levert voor hem gemak op, én minder kosten. Het werk dat we zelf niet kunnen leveren besteden we uit aan collega-vervoerders. Het levert ons vollere wagens, minder uitstoot en meer rendement op.”

Dezelfde ‘platform-methode’ past het bedrijf in de coronacrisis toe. “Nu nam vooral de vraag naar producten af. Ons bedrijf heeft veel koeltransportwagens. We losten de afname in vraag (deels) op met een online platform waar klanten koel- en vriesproducten kunnen bestellen, in plaats van alleen het transport. Inmiddels zit onze omzet bijna op het oude niveau.”


5 tips om te overleven

1. Werk meer samen

Waar I&L Logistiek in 2009 mee begon, zie je nu vaker. Gemeenten willen steeds minder vervoersbewegingen in hun stad. Als transportondernemer moet je dan ook zo efficiënt mogelijk werken. Het delen van data met collegabedrijven helpt hierbij. Wouters bevestigt dit: “Het maakt een klant niet uit welke vrachtwagen er voor zijn deur staat, zolang deze maar op tijd is en zijn zending veilig meeneemt”. Reitsma legt uit hoe evofenedex dit ondersteunt: “Digitaal platform Compose van evofenedex helpt je hierbij. Op dit platform werken verladers samen, en matchen we anoniem personeel en materieel bij de klantvraag. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat vrachtwagens leeg terugkomen of weggaan.”

2. Specialiseer je

Wouters ziet dat kleine transportondernemers steeds vaker ten prooi vallen aan de overnamedrift van grote bedrijven. “Deze trend zien we opnieuw ontstaan. Door innovatie en specialisatie sta je sterker.” Specialiseren betekent niet alleen dat je je op 1 soort product richt. “Je kunt je ook specialiseren door flexibeler te werken of betere dienstverlening te leveren.”

Specialiseren heeft soms ook zijn keerzijde. De Waard Transport BV uit Noord-Scharwoude is al 20 jaar gespecialiseerd in vervoer over de weg naar - het zwaar getroffen - Noord-Italië. “De coronacrisis had veel invloed op onze omzet”, zegt directeur Cees de Waard. “Deze is flink gedaald de laatste maanden. Gelukkig hebben we in de eerste maanden van dit jaar geplust, waardoor het totale omzetverlies nog enigszins meevalt. We hebben gelukkig langdurige relaties met onze klanten. Maar de crisis moet niet te lang blijven aanhouden. Wij hebben onze maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door geen charters meer in te huren. En waar mogelijk vrachtwagens tijdelijk van kenteken te schorsen.”

Het omzetverlies raakt het familiebedrijf, gelukkig is er ook trots. De Waard vervolgt: “Het belangrijkste is dat geen van onze 55 chauffeurs besmet is met het coronavirus. Vanaf de eerste geluiden over de opmars van het coronavirus maakten we ons eigen protocol met hygiëneregels.”

3. Schors kenteken(s)

Heb je geen of minder werk? Laat dan - een deel van - je voertuig(en) van het kenteken schorsen. Hiermee voorkom je tijdelijk de betaling van verzekeringen en motorrijtuigenbelasting. Ook schors je hiermee de termijnen van Apk-keuringen. Je kan daarnaast ook de betaalde belasting zware motorrijtuigen (bzm) terugvragen.

4. Verhuur personeel of materieel aan collega’s

Je kunt ook kosten besparen door personeel en materieel uit te lenen aan andere transportsectoren die nog wel voldoende werk hebben. Zoals een vervoerder in de sierteeltsector die zijn wagens en personeel uitleent aan collega’s in de supermarktsector.

5. Neem contact op

Heb je vragen over hoe je jouw business weer op de rit krijgt? Als je lid bent kun je hierover sparren met TLN en evofenedex.

Financiering

De transportsector heeft het zwaar. Door de coronacrisis is het gemiddelde omzetverlies 25% (bron: Coronamonitor TLN). Zit er nog genoeg leven in je bedrijf? Maar heb je op korte termijn extra financiering nodig? Zo financier je een klein bedrag tussen de 5.000 en 25.000 euro. Met de NOW-regeling kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, je personeelskosten deels vergoed krijgen. De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) voorziet, onder voorwaarden, in een tegemoetkoming van je vaste lasten. Check hier alle coronaregelingen voor ondernemers.

Pijnpunten

Veel kleine zzp’ers in de transportsector missen een vangnet. Ze kunnen vaak geen gebruik maken van de coronaregelingen van de overheid. Dit komt omdat ze geen personeel hebben of omdat hun partner wel inkomsten heeft. TLN is daarom voor deze groep met het ministerie van Infrastructuur en Waterschappen in gesprek over financiële ondersteuning. Volg de website van TLN voor de huidige stand van zaken.

Stoppen of doorgaan?

Meer dan 350 transportbedrijven stopten met hun activiteiten in de periode van maart tot en met mei 2020. De grootste groep bestaat uit vervoerders van goederen over de weg (SBI-code 4941). Inclusief nevenvestigingen sloten 375 bedrijven hun deuren. Van deze groep moesten 15 bedrijven sluiten vanwege faillissement (bron: KVK Handelsregister). Kijk eerst eens goed hoe je bedrijf er voor staat, voordat je de keuze maakt om te stoppen.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket of bel 0800 2117.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage