Internationaal ondernemen

Minder afhankelijk zijn van je leverancier

Een te grote afhankelijkheid van een buitenlandse leverancier leidt soms tot nijpende tekorten en grote leveringsproblemen. De coronacrisis en de Russische inval in Oekraïne zijn hier pijnlijke voorbeelden van. Hoe zorg je dat je bedrijf flexibel met leveringstegenslagen kan omgaan en minder afhankelijk is van 1 land of 1 leverancier?

Producten als pasta, brood en bier worden mogelijk duurder en schaars. Want pastamakers importeren de benodigde granen en gerst voor een groot deel uit Oekraïne en Rusland. Ook de coronacrisis en het sluiten van Chinese fabrieken maakte het op peil houden van voorraden soms lastig. Groothandels en producerende bedrijven zien hun internationale leveringen opdrogen. Dit heeft negatieve gevolgen, zoals orders zelf niet kunnen uitleveren, lege schappen in winkels en magazijnen en problemen voor de logistieke sector.

Te afhankelijk

Bedrijven kopen vaak zo'n 80% van hun producten of grondstoffen in bij ongeveer 20% van het aantal leveranciers. En voor bepaalde grondstoffen is een bedrijf soms afhankelijk van 1 leverancier (bron: Business Insider Nederland). Wanneer je een beperkt aantal leveranciers gebruikt, vergroot je het risico van tekorten in je eigen voorraadsystemen. Of de leveringen kunnen zodanig opdrogen dat je uiteindelijk ‘nee’ moet verkopen.

Risico op leveringsproblemen verminderen

Je kunt op 2 manieren het risico op leveringsproblemen voor je bedrijf verminderen. Door het spreiden van risico op tekorten en het terughalen van productie vanuit een ander land naar Nederland.

1. Spreiden van risico op tekorten

Wanneer je meerdere leveranciers uit verschillende landen op afroep hebt, beperk je direct het risico op tekorten. Maak een overzicht van mogelijke leveranciers en waar deze zijn gevestigd, zowel binnen als buiten de EU. Voor spoedleveringen maak je bijvoorbeeld gebruik van leveranciers die dichterbij zitten. De productiekosten zijn dan vaak hoger, maar je transportkosten en bijvoorbeeld douanekosten zijn lager.

Leveranciers vinden

Pak het vinden van leveranciers in het buitenland in 3 stappen aan:

  1. Bepaal welke eigenschappen je ideale leverancier moet hebben en stel hiervoor een profiel op. Heeft je leverancier bijvoorbeeld voldoende productiecapaciiteit, levert hij de door jou gewenste hoge kwaliteit en beschikt hij over exportervaring?
  2. Zoek buitenlandse leveranciers in landen die passen bij jouw inkoopbeleid.
  3. Controleer of je zakenpartner betrouwbaar is.

Lees meer tips over het vinden van een geschikte buitenlandse leverancier.

2. Productie terug naar Nederland halen

Je kunt je eigen productie vanuit lagelonenlanden terughalen naar Nederland. Dit noem je reshoring. De laatste 10 jaar ontstaat deze trend in meer Europese landen. In Nederland bracht ongeveer 14% van de bedrijven hun productie terug naar ons land of zijn daarmee bezig.

Doordat je productie terughaalt, kun je sneller inspelen op veranderingen in de markt. Zoals bij leveringsproblemen door de Russische inval in Oekraïne en de coronacrisis. Je hebt zelf ook meer regie over je productie- en afzetvoorraden als je in Nederland produceert.

Kosten

Het produceren in lagelonenlanden wordt duurder. Loonkosten stijgen daar naar verhouding harder dan in andere landen. Door de snelle loonstijging in China is dit land bijvoorbeeld geen lagelonenland meer.

De productiekosten in Nederland zijn over het algemeen hoger. Duurdere locaties en hogere personeelskosten werken door in je verkoopprijs. Mogelijk kun je hogere productiekosten deels oplossen door robotisering van je productieproces.

Reshoring kost geld. Misschien heb je hiervoor extra financiering nodig.

Personeel

Naast een goede locatie heb je bij reshoring ook goed (technisch) personeel nodig. Soms heeft je eigen personeel onvoldoende kennis in huis voor het productiegedeelte dat je terughaalt. Het overbrengen van personeelsleden van je buitenlandse vestiging of leverancier is dan een optie. Je moet hierbij voldoen aan de eisen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het verblijf van personen van buiten de EU. Vanuit Europese wetgeving zoek je eerst binnen de EU naar geschikt personeel. Pas wanneer je niemand kunt vinden mag je personeel van buiten de EU halen. Voor deze personen moet je een tewerkstellingsvergunning aanvragen en gepaste huisvesting regelen. Lees meer over het aannemen van personeel in dit stappenplan.

Opzeggen contracten

Soms heb je een langlopend contract met je buitenlandse leverancier afgesloten. In dit contract staat vaak hoe je het kunt ontbinden. Dit noem je een exitstrategie. Check of er een exitstrategie in jouw contract staat. Bespreek met een juridisch adviseur hoe je het contract met je buitenlandse leverancier ontbindt.

Wil je jouw import anders organiseren? Check of je ideeën haalbaar zijn en vul het importplan in.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage
Internationaal