Internationaal ondernemen

Minder afhankelijk van je leverancier

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat een te grote afhankelijkheid van een enkele buitenlandse leverancier kan leiden tot nijpende tekorten en grote leveringsproblemen. Hoe zorg je dat jouw bedrijf flexibel met leveringstegenslagen kan omgaan en minder afhankelijk is van 1 land of 1 leverancier?

Voor de coronacrisis Nederland in haar greep kreeg had ondernemend Nederland al de nodige problemen met het op peil houden van voorraden. Groothandels en producerende bedrijven zagen de leveringen vanuit China door het coronavirus opdrogen, met alle gevolgen van dien. Zoals zelf niet kunnen leveren, lege schappen en problemen voor de logistieke sector.

Te afhankelijk

Bedrijven kopen vaak zo'n 80% van hun producten of grondstoffen in bij ongeveer 20% van het aantal leveranciers. En voor bepaalde grondstoffen is een bedrijf soms afhankelijk van 1 leverancier (bron: Business Insider Nederland). Wanneer je een beperkt aantal leveranciers gebruikt, vergroot je het risico van tekorten in je eigen voorraadsystemen. Of de leveringen kunnen zodanig opdrogen dat je uiteindelijk ‘nee’ moet verkopen. Er zijn 2 manieren om het risico voor je bedrijf te verminderen.

1. Spreiding van risico

Door meerdere leveranciers uit verschillende landen op afroep te hebben beperk je het risico direct. Maak hiervoor een overzicht van mogelijke leveranciers en waar deze zijn gevestigd. Voor spoedleveringen maak je bijvoorbeeld gebruik van de leveranciers in je nabije omgeving. Over het algemeen zijn de productiekosten dan hoger, maar dit wordt (deels) gecompenseerd door lagere transportkosten.

Leveranciers in het buitenland vinden is niet altijd even makkelijk. Wat je helpt is het aanbrengen van focus. Dit doe je in 3 stappen:

  1. Bepaal welke belangrijke eigenschappen jouw ideale leverancier moet hebben door een profiel op te stellen. Denk aan voldoende productiecapaciteit, hoge kwaliteit leveren en exportervaring.
  2. Ga op zoek in de landen die passen bij jouw inkoopstrategie.
  3. Controleer deze leverancier op betrouwbaarheid, en hoe hij geregistreerd staat in een buitenlands register.

Lees meer tips over het vinden van een geschikte buitenlandse leverancier.

2. Productie terug naar Nederland

Het terughalen van productie vanuit lagelonenlanden naar je eigen land wordt ook wel reshoring genoemd. De laatste 10 jaar zien we deze trend in meer Europese landen ontstaan. In Nederland betrof dit ongeveer 14% van de bedrijven die productie terug hebben gebracht of daar mee bezig zijn (bron: KVK-publicatie: Produceren in Nederland of in lagelonenlanden?).

Het terughalen van productie biedt je sneller de mogelijkheid op veranderingen in de markt in te spelen, zoals leveringsproblemen door het coronavirus. En je hebt zelf meer regie over je productie- en afzetvoorraden.

Daarnaast stijgen de loonkosten in lagelonenlanden harder dan in andere landen. Zo steeg het minimumloon in China bijvoorbeeld sinds 2010 met gemiddeld 14% per jaar. In Nederland steeg het wettelijk minimumloon gemiddeld ongeveer 1% per jaar.

Nadeel van het terughalen van productie naar Nederland is dat de productiekosten in Nederland over het algemeen hoger zijn. Denk bijvoorbeeld aan duurdere locaties en hogere personeelskosten om deze productie te leveren.

Personeel

Naast een goede locatie heb je bij reshoring ook goed (technisch) personeel nodig. Mogelijk is je bestaande personeelsbestand niet bekwaam genoeg voor het gedeelte van de productie dat je terughaalt. Dan is het overbrengen van personeelsleden van de buitenlandse vestiging of leverancier een optie. Houd in dat geval rekening met de eisen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt aan het verblijf van personen van buiten de EU. Je bent namelijk verplicht om eerst binnen de EU te zoeken naar geschikt personeel. Pas wanneer je niemand kunt vinden is het mogelijk personeel van buiten de EU te halen. Voor deze personen moet je een tewerkstellingsvergunning aanvragen en gepaste huisvesting regelen. Lees meer over het aannemen van personeel in dit stappenplan.

Kosten

Het verplaatsen van een productielocatie (zoals bij reshoring) kost geld. Mogelijk heb je hiervoor extra financiering nodig.

Opzeggen contracten

Bedrijven kunnen een vaste handelsrelatie met hun buitenlandse leverancier hebben opgebouwd waarbij ze gebonden zijn aan langlopende contracten. Binnen zo’n contract is vaak vastgelegd hoe je dit contract kunt ontbinden (exitstrategie). Bekijk binnen jouw contract of deze mogelijkheid is opgenomen en ga samen met een juridisch adviseur na wat je moet regelen om het contract te ontbinden.

Wil je jouw import anders organiseren? Check of je ideeën haalbaar zijn en vul het importplan in.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage