Wat betekent CETA voor jou?

Het Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) is het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada. Op 21 september 2017 is het verdrag grotendeels in werking getreden. Doe je zaken met Canada of ben je dit van plan? Dan biedt het verdrag nu en in de toekomst verschillende voordelen.

Import uit Canada

Importeer je uit Canada? Dan betaal je voor de meeste goederen van Canadese preferentiële oorsprong minder of geen invoerrechten. Dit levert jou concurrentievoordeel op. Van preferentiële Canadese oorsprong betekent dat de goederen geheel en al verkregen zijn in Canada of voldoende bewerkt zijn in Canada. Om in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerrecht is een factuurverklaring van jouw Canadese leverancier op zijn verkoopfactuur nodig.

Export naar Canada

Exporteer je naar Canada? Dan betaalt jouw Canadese klant in de meeste gevallen ook minder of geen invoerrechten in zijn land. Dit maakt jouw product goedkoper voor de Canadese markt. Voorwaarde is wel dat jouw goederen van preferentiële EU-oorsprong moeten zijn. Dus geheel en al verkregen in de EU, dan wel voldoende bewerkt in de EU.

Exporteer je preferentiële EU oorsprongsgoederen met een waarde onder de 6.000 euro? Dan plaats je een verklaring van oorsprong op jouw factuur (zie de voorbeeldtekst in bijlage 2 op pagina 45/230). Voor zendingen met een hogere waarde moet je je laten registreren als geregistreerde exporteur (REX) bij de Douane.

Uitgezonderde producten

Voor sommige producten geldt bij invoer in Canada of de EU dat de invoerrechten niet of geleidelijk worden afgeschaft. Hieronder vallen onder andere bepaalde landbouwgoederen, vlees- en zuivelproducten en motorvoertuigen. Bekijk het volledige overzicht met producten.

Wat biedt CETA nog meer?

CETA wil de handel tussen de EU en Canada makkelijker en goedkoper maken. Naast verlaging van invoerrechten staan in het akkoord afspraken over:

 • Nauwere samenwerking op het gebied van technische standaarden en het gelijkwaardig erkennen van elkaars testen. Dit ter voorkoming van overbodige dubbele testen (bijvoorbeeld voor machines en elektronica).
 • Gezamenlijk tegengaan van oneerlijke concurrentie zoals kartelvorming.
 • Gezamenlijke sanitaire (dier- en dierlijke producten) en fytosanitaire (bloemen, planten en aanverwante producten) maatregelen.
 • Stroomlijnen van douaneformaliteiten en indelen van producten in goederencodes.
 • Opstellen van gezamenlijke regels voor het beschermen van investeerders uit het partnerland.
 • Het eenvoudiger maken voor professionals om diensten in het partnerland uit te oefenen.
 • Het wederzijds erkennen van beroepskwalificaties.
 • Ontwikkelen van regels en standaarden op het gebied van intellectueel eigendom. Daarnaast ontwikkelen van procedures om inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan.
 • Meedoen aan overheidsaanbestedingen in het partnerland.
 • Nauwere samenwerking omtrent wetenschap en bosbouw.
 • Het eenvoudiger maken van tijdelijk zakelijk verblijf.

Ben je benieuwd naar de uitwerking van deze en andere onderwerpen? Kijk dan op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).

Alleen maar voordelen?

CETA zorgt niet in alle sectoren voor meer handel en werkgelegenheid. Goedkopere Canadese producten kunnen in bepaalde bedrijfstakken tot meer concurrentie leiden. De verwachting is dat dit bijvoorbeeld geldt voor de Nederlandse varkenssector. Daarom is een quotum ingesteld, waardoor Canada maar een beperkt aantal kilo’s varkensvlees mag exporteren naar de EU.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over CETA. Je vindt daar onder andere een overzicht van onderwerpen in CETA en de voor- en nadelen van het verdrag. De EU heeft met meer landen verdragen gesloten. Lees welke andere mogelijkheden je als importeur hebt om minder of geen invoerrechten te betalen.

InfoPage