China

Cultuurverschillen China

Zakendoen met China vergt een lange adem en veel aandacht. Pas na verloop van tijd pluk je de vruchten van het harde werk. Dit komt vooral door de grote culturele en sociale verschillen tussen China en Nederland. Zo onderhandelen Chinese ondernemers op basis van vertrouwen. Een getekend contract is minder belangrijk.

Vertrouwen is erg belangrijk in de Chinese zakencultuur. Geen vertrouwen staat gelijk aan geen handel. Daarom nemen Chinezen uitgebreid de tijd om een relatie op te bouwen en je goed te leren kennen. Om zaken te kunnen doen, moet je dus eerst vrienden worden. Een goed relatienetwerk is daarbij onmisbaar. Investeer hier ook in. Voor een Chinees zijn je contacten belangrijker dan je bedrijf. Het echte zakendoen vindt niet plaats op kantoor, maar aan de eettafel, bij de borrel of tijdens het karaoke zingen. Op die momenten sluit je vriendschappen. Vermaak is erg belangrijk binnen de Chinese zakencultuur. Ga op deze momenten geen zakelijke gesprekken aan.

Het uitgangspunt is nog steeds dat slechts weinig Chinezen Engels spreken. Neem bij een zakelijke bespreking je eigen tolk mee. Als je een presentatie geeft of communicatiematerialen meeneemt, laat deze dan vooraf alvast vertalen.

Hiërarchie

Chinese bedrijven kennen een sterke hiërarchie. Om beslissingsbevoegde personen te spreken te krijgen, moet je hoog insteken. Vaak op overheidsniveau, want dit niveau neemt meestal de eerste beslissingen. Vooral in China kan een handelsmissie deuren voor je openen die anders gesloten blijven. Let vooral ook op de groepsdynamiek van de Chinezen. Iedereen let altijd op een persoon om te kijken wat ze moeten doen. Dit is de hoogstgeplaatste van het gezelschap, ‘de baas’. Gaat de baas weg, dan volgt de rest ook snel.

Oplichtingspraktijken

Zakendoen met China vergt een goede voorbereiding; meer nog dan met andere landen buiten Europa. De meeste Chinese ondernemers zijn te goeder trouw, maar de praktijk leert ook anders. Zo werkt de grote buitenlandse belangstelling voor de Chinese markt ook misbruik in de hand. Op de website van de Nederlandse ambassade staat wat je moet doen bij handelsgeschillen. Wapen je bedrijf tegen de verschillende vormen van fraude en misleiding.

Afspraken maken

Je Chinese partner vindt het schriftelijk vastleggen van afspraken en een getekend contract minder belangrijk. De snelheid waarmee wij Nederlanders zaken willen doen, zorgt vaak voor afstand. Kijk voor meer do’s-and-don’ts in China op de website van RVO.nl. Aanvullend hierop vind je waardevolle tips op de website van de Nederlandse ambassade in China.

Communicatie met China wordt vaak als lastig ervaren. Caspar ter Horst van ProductIP deelt zijn ervaringen .

Sandra Visser-Meijer

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen ben ik een klankbord voor ondernemers op export- en importgebied. Ik heb praktische ervaring met exportmanagement en een voorliefde voor crossborder e-commerce. Ik ben actief als regioreporter.

InspiratiePage