Zakendoen in China, dit moet je weten

Het coronavirus: dit moet je weten

Wereldwijde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te voorkomen raken ook Nederlandse ondernemers. Bijvoorbeeld doordat voorraden opraken nu leveringen uit China grotendeels stilliggen. Ook in delen van Italië gelden nu beperkingen. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden op korte en lange termijn? En wat kun je zelf doen?

Wat is de situatie in Italië?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië aangescherpt. Nederlanders wordt aangeraden niet naar gebieden ten zuiden van Milaan te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. In een aantal gemeenten in de noordelijke provincies Lombardije en Padova heeft de Italiaanse overheid een in- en uitreisverbod ingesteld. Toegangswegen worden daar gecontroleerd. Openbare instellingen zijn in een aantal gebieden tijdelijk gesloten, bedrijven niet. De provincies Lombardije, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Sud-Tirol en Lazio hebben maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus genomen, bijvoorbeeld door evenementen en beurzen te schrappen. De maatregelen zijn ingesteld omdat in korte tijd het aantal besmettingen met het coronavirus is toegenomen in Noord-Italië. Er zijn ruim 600 besmettingen bekend.

Ook in andere landen in Europa worden soms evenementen afgelast. Een beurs of event op de agenda staan? Controleer of die nog doorgaat.

Wat kan ik doen als mijn voorraden opraken?

Door de vakantieperiode in China hadden veel Nederlandse ondernemers grotere voorraden aangelegd dan normaal. Nu de aanvoer vanuit China nagenoeg stilligt door de maatregelen, slinken die voorraden. Een aantal fabrieken is inmiddels opgestart, maar dit gaat langzaam door beperkende omstandigheden zoals personeelstekort en transportbeperkingen binnen China. Zodra de productie wordt hervat, duurt het even voordat de productie weer normaal is. Het duurt dan bovendien weken voordat nieuwe voorraden uit China in Nederland aankomen. Een groeiend aantal bedrijven dat last heeft van leveringsproblemen met China wijkt uit naar andere leveranciers die dichterbij zitten en snel kunnen leveren, bijvoorbeeld binnen Europa.

Werktijdverkorting tijdelijk toepasbaar

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Bedrijven komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20 procent minder werk hebben als gevolg van de situatie in China. Hier lees je meer informatie over werktijdverkorting en vind je het aanvraagformulier.

Wat kan ik doen als de beperkingen aanhouden?

Probeer een inschatting van de schade te maken wanneer je niet op tijd kunt leveren aan je klanten. Controleer je lopende contracten. Ga na bij welke partij de aansprakelijkheid ligt. Wanneer je een goede regeling voor overmacht (force majeure) in je contract hebt, ben je doorgaans niet aansprakelijk voor de schade bij je klant. Wanneer je deze clausule niet hebt opgenomen, moet de aansprakelijkheid in het toepasselijk recht opgezocht worden. Dit kan het Nederlands recht zijn, maar ook het Chinese recht of het recht van het land waar je klant gevestigd is.

Wanneer je Chinese klant langer gesloten blijft en niet bestelt, merk je dit als exporteur natuurlijk in de exportorders. Ga nu alvast op zoek naar nieuwe exportmarkten. Op de lange termijn dragen deze nieuwe markten bij aan de groei van je bedrijf. In welke andere landen zie je mogelijkheden voor jouw producten?

Kan ik op dit moment zakendoen in China?

Reizen naar China kan, maar het aantal vluchten richting het Aziatische land is beperkt. KLM en andere grote luchtvaartmaatschappijen vliegen bijvoorbeeld niet meer naar China. Binnen het land gelden ernstige reisrestricties. In Wuhan en de rest van de provincie Hubei kun je helemaal niet reizen. De Nederlandse overheid raadt Nederlanders aan alleen naar China te reizen als dit noodzakelijk is, en gebruik te maken van de terugkeermogelijkheden als het niet nodig is in China te blijven.

De Chinese overheid adviseert zo min mogelijk binnen China te reizen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Openbare voorzieningen, overheidsgebouwen en veel bedrijven zijn gesloten. Heb je een zakelijk bezoek aan China gepland? De kans is groot dat je zakenrelaties niet of slecht bereikbaar zijn. Bepaal hoe noodzakelijk een fysiek bezoek aan China op dit moment is. Houd voor actuele informatie het reisadvies China van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten.

Is het gevaarlijk om pakketjes uit China te openen?

Nee, pakketten uit China leveren geen besmettingsgevaar op. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overleeft het coronavirus niet goed buiten het lichaam, zeker niet op karton of andere verpakkingsmaterialen. Als er al coronavirus op pakketten of andere zendingen uit China zou zitten, overleeft het virus de reis naar Nederland niet. Het virus is overdraagbaar via mensen en dieren.

Tot nog toe komen de meeste patiënten vooral uit de regio rond Wuhan. Wereldwijd zijn meer dan 80.000 mensen met het virus besmet, het overgrote deel in China. In de EU zijn enkele honderden besmettingsgevallen, met name in Italië. In Nederland zijn inmiddels ook enkele mensen besmet na een reis naar Noord-Italië. Voor meer informatie rondom het virus: houd de RIVM-website in de gaten.

In dit dashboard van The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering zie je statistieken en cijfers over de verspreiding van het virus wereldwijd.

Hoe worden Nederlandse sectoren geraakt?

De maatregelen om de verspreiding van het coronavrus te bestrijden hebben direct en indirect gevolgen voor ondernemers in Nederland. De omvang van deze gevolgen hangt af van de duur van de beperkingen. Welke impact heeft het coronavirus op ondernemers in de verschillende branches?

Transportsector

De transportsector ondervindt bijvoorbeeld hinder doordat er veel minder vracht van en naar China wordt vervoerd en containers schaars worden. Er zijn al rederijen die voor maart 2020 een boekingstop tussen Rotterdam en China aankondigden. De verwachting is dat capaciteitsproblemen in de lucht- en zeevracht de tarieven opdrijven. Gemiddeld is een zending tussen China en Nederland zo’n 6 weken onderweg.

Industrie

De Nederlandse industrie krijgt belangrijke productieonderdelen vaak van toeleveranciers uit China. Door de beperkingen komen die leveringen in gevaar. Dit raakt de eigen productie of legt deze mogelijk zelfs stil.

Toerisme

De toerismesector verwacht dat dit jaar 20% minder Chinese vakantiegangers Nederland bezoeken. Het wegblijven van deze groep toeristen heeft indirect weer gevolgen voor bijvoorbeeld de horeca.

Retail

Bij veel retailers was volgens economen de voorjaarscollectie al onderweg toen de beperkingen werden ingesteld en dreigt er geen voorraadtekort op korte termijn. Inmiddels zijn er wel retailers die hun verkopen beperken door hun prijzen te verhogen, als reactie op een dreigend voorraadtekort. Andere ondernemingen hebben aangegeven extra voorraden aan te leggen om mogelijke toekomstige tekorten op te vangen.

Wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

En straks? Hoe langer de beperkingen duren, hoe schadelijker dat is voor de wereldeconomie als geheel, maar ook voor ondernemers die afhankelijk zijn van de handel met China. De economische invloed van de laatste uit China afkomstige grote virusuitbraak (SARS, 2002) bleek gering. Economen geven aan dat de Chinese economie nu wel veel sterker met de rest van de wereld is verbonden dan toen. Het aandeel van China in de wereldeconomie steeg sinds 2002 van 4,4 naar 15,4%. Nederland importeert jaarlijks voor bijna 40 miljard euro uit China en voert jaarlijks ongeveer voor 12 miljard uit, blijkt uit CBS-cijfers. Bijna 9% van alles wat we importeren komt uit China.

Ondernemersvragen? We geven je advies op maat. Het KVK Adviesteam staat voor je klaar! Bel 0800 2117

Sandra Visser-Meijer

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen ben ik een klankbord voor ondernemers op export- en importgebied. Ik heb praktische ervaring met exportmanagement en een voorliefde voor crossborder e-commerce. Ik ben actief als regioreporter.

InspiratiePage