Zakendoen met ...

Zakendoen met de VS, dit moet je weten

De ondernemende instelling van veel Amerikanen spreekt tot de verbeelding. Amerika wordt vaak als land van onbegrensde mogelijkheden gezien. Wil jij voet aan de grond krijgen in de VS en zakendoen met dit land? Dit moet je weten om goed voorbereid van start te gaan.

Actuele situatie

Tariefsverhoging Amerikaanse producten opgeschort

De EU zou in juni 2021 een tariefsverhoging voor Amerikaanse producten als bourbon, spijkerbroeken en Harley-Davidson-motoren doorvoeren. Deze gaat voorlopig niet door. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie stelt dat nieuwe maatregelen tijdelijk worden opgeschort en dat de EU en de VS hun relatie voor het einde van het jaar willen ‘heropstarten’.

Verhoogde invoerrechten opgeschort

Op 5 maart 2021 trokken de VS en de EU de verhoogde invoerrechten in, die gelden op specifieke producten. Deze extra heffingen waren een reactie van de EU op de staatssteun die de VS aan de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaf. Eerder al verhoogde de Amerikaanse overheid de invoerrechten op EU-goederen vanwege staatsteun aan Airbus.

Vanaf 5 maart 2021 gold een opschortingsperiode van 4 maanden. Deze opschortingsperiode is nu verlengd tot 5 jaar. Dat hebben de EU en de VS op 15 juni 2021 besloten. Met dit gebaar lijkt het erop dat er een einde komt aan het langlopende handelsconflict over de vliegtuigbouwers.

Lijst met goederen

In deze lijst staan de goederen en het percentage extra invoerrechten die de EU instelde voor Amerikaanse goederen.

De Office of the United States Trade Representative publiceerde op 26 juni 2020 een lijst met EU-goederen waarop al langer aanvullende heffingen worden toegepast (Annex I en Annex II). Op 31 december 2020 publiceerde de Office of the United States Trade Representative een aanvullende lijst met EU-goederen waarvoor extra heffingen gelden.

Eerdere verlaging EU en VS importtarieven

De EU en de VS hebben een overeenkomst over de verlaging van een aantal im- en exporttarieven. De verlaging geldt vanaf 1 augustus 2020. Voor een aantal Europese exportproducten, waaronder kant-en-klaargerechten, kristal glaswerk en aanstekers is het tarief met 50 procent verlaagd. De EU schrapt tarieven op levende en bevroren kreeftproducten uit de VS af. Deze verlagingen blijven in stand.

Eerdere verhoogde heffingen VS op Europese goederen

Sinds 2018 gelden er importheffingen op staal (25%), aluminium (10%) en auto-onderdelen in de VS. Daarvan zijn de heffingen op gelamineerd staal inmiddels afgeschaft. Als antwoord op deze maatregelen past de EU tegenmaatregelen toe op honderden Amerikaanse producten. Deze maatregelen blijven bestaan en zijn geen onderdeel van de aangekondigde opschorting van verhoogde invoerrechten.

Vanaf 2019 heft de VS extra importbelastingen op nog eens 325 exportproducten uit de EU. De VS lijkt hiermee te kiezen voor producten die gevoelig liggen. Niet alleen vanwege hun exportwaarde, ook omdat veel producten de nationale trots van landen zijn. Naast 9 specifieke producten uit de luchtvaartindustrie gelden extra heffingen op verschillende food en non-food producten. Voor Nederlandse producten geldt een invoertarief van 25% op:

 • zuivel
 • kaas
 • fruit
 • vruchten- en groentesappen
 • varkensvlees (bereid)
 • schaaldieren

Check welke goederen belast zijn en vanuit welke EU-lidstaat. Zo gelden er bijvoorbeeld op single malt Ierse en Schotse whisky (goederencode 2208 30 30) wel invoerrechten, maar op Nederlandse jenever niet (goederencode 2208 50 91 00).

Wat betekent de verhoging of verlaging voor jouw product? Kijk hiervoor op Acces2Markets.

Maatregelen coronacrisis

De VS stelde in maart 2020 een inreisverbod in voor Europeanen als een van de maatregelen tegen verdere uitbraak van het coronavirus. Goederenvervoer is toegestaan, maar capaciteitsproblemen in de luchtvracht zorgen voor langere verzendtijden en hogere kosten. Verscherpte douanecontroles voor goederen zijn nog niet aan de orde. RVO.nl beantwoordt veelgestelde vragen over het coronavirus in de VS.

Handelsoorlog

Internationale handel met de VS staat de afgelopen jaren onder druk door extra invoerheffingen die voormalig president Trump uitschreef om de eigen handelsbalans te herstellen. De VS importeert jaarlijks veel meer producten dan dat ze exporteert. Per saldo verdwijnt er hierdoor kapitaal uit de VS, wat president Trump wilde tegengaan. President Joe Biden ziet juist meer in internationale samenwerking, maar zal het beleid van Trump in de relatie met China waarschijnlijk wel voortzetten. De Democraten vinden wel dat er betere alternatieven zijn dan extra invoerheffingen. Het opschorten van verhoogde invoerrechten vanwege Airbus en Boeing is hier een voorbeeld van. Handelsoorlogen staan wereldwijde groei van de economie in de weg. Vooral wanneer zo’n economische grootmacht als de VS hierin een rol speelt. Als handelsland heeft Nederland veel last van handelsoorlogen; de VS is het 5e exportland en het 4e importland van Nederland (cijfers 2018, bron: CBS).

China

Op 15 januari 2020 sloot de VS met China het zogeheten Phase One-verdrag (Fase 1-akkoord). Hierin staat dat China belooft meer Amerikaanse goederen af te nemen om zo de handelsbalans beter in evenwicht te brengen. Tot nu toe voldoet China niet aan deze verplichting. China importeerde in 2020 goederen voor een bedrag van 99,9 miljard USD, waar afgesproken was dat China 173,1 miljard USD zou importeren. (bron: PIIE). Het Fase 1-akkoord is aanzet tot een volledig handelsverdrag met onderwerpen als inbreuk op intellectueel eigendom, Chinese staatssteun en manipulatie van de wisselkoersen (bron: Rabobank).
Inmiddels is er weinig verbetering in de verstandhouding tussen beide landen. Over en weer zijn in de Verenigde Staten en China de consulaten in Houston en Chengdu nog gesloten.

Exporteren naar de VS

Wil je exporteren naar de VS? Het Stappenplan exporteren biedt ondersteuning bij je plannen. Wat zijn extra aandachtspunten?

Wet- en regelgeving op producten

De VS heeft geen algemene wetgeving voor productaansprakelijkheid. Rechtsregels zijn gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie van de afzonderlijke Amerikaanse staten. Denk naast technische specificaties aan etikettering, handleidingen en vertalingen. Exporteer je naar de VS? Check dan of je product aan de producteisen voldoet. Hiervoor zijn normen en certificaten vastgesteld.

 • Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de samenstelling van olie.
 • Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een grasmaaier.

In de Acces2Markets staat waar je product aan moet voldoen. In zowel Amerika als Nederland geven verschillende instanties certificaten af, die nodig zijn bij export naar de VS.

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsmaatschappijen zijn voorzichtig met het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Veel maatschappijen sluiten hiervoor zelfs geen verzekering af. Redenen hiervoor zijn het ontbreken van algemene wetgeving. Daarnaast worden rechtszaken in de VS met een jury gevoerd, wat soms voor verrassende uitspraken zorgt. Ook de hoge schadevergoeding die de rechter oplegt maakt hier onderdeel van uit. Houd hiermee rekening als je naar de VS exporteert.

Douaneprocedures

Bij de Nederlandse Douane doe je aangifte ten uitvoer van je exportzending. In de VS klaar je deze goederen in. De douaneprocedures zijn anders dan in Nederland. Daarom is het handig om met je klant afspraken over het vervoer van goederen en de inklaring te maken. Dit kun je goed regelen door een Incoterm® af te spreken. Dan weet je wie van beiden verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer en voor kosten rondom het vervoer en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van goederen tijdens dit vervoer.

Documenten

Bij een exportzending horen allerlei documenten zoals een verkoopfactuur of vervoersdocument. Soms zijn extra documenten of certificaten nodig om goederen in te voeren in de VS. Informatie over invoerverplichtingen in de VS vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Offertes

In je offerte staat naast je prijs en in welke valuta je zaken doet ook onder welke voorwaarden je levert, de betalingswijze en geldigheidsduur van je offerte. Daarnaast spreek je af wie het transport regelt en betaalt.

Vertrouwen

De basis van iedere goede zakenrelatie is vertrouwen. De meeste landen kennen een handelsregister. Dit zegt nog niks over de betrouwbaarheid van een bedrijf maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. Bedrijveninformatie in de VS zoek je op per staat (zie Find your Secretary of State). Of neem contact op met het lokale ambassadenetwerk van de Nederlandse overheid. Je beperkt je risico’s door een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen of kies voor een andere betalingsvorm.

Importeren vanuit de VS

Je wilt producten vanuit de VS invoeren? Zet je plannen eerst eens op papier met behulp van het Stappenplan importeren. Waar moet je nog meer op letten?

Europese wet- en regelgeving

Om te mogen importeren, moeten jouw producten voldoen aan Europese wettelijke producteisen, keurmerken en richtlijnen.

Productaansprakelijk

Alle producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen. Als importeur ben je daarom volledig productaansprakelijk volgens EU-wetgeving. Zo worden consumenten beschermd tegen schade of letsel door producten met gebreken.

Douane

Je voert een product van buiten de Europese Unie in. Hiervoor betaal je invoerrechten en/of overige heffingen. De hoogte hiervan hangt af van de goederencode van het te importeren product en het land van herkomst. Daarnaast zijn bij zendingen vaak aanvullende documenten en certificaten nodig.

Cultuurverschillen

Op het eerste gezicht lijken de culturen van West-Europa en Amerika erg op elkaar. Bijna iedereen spreekt Engels en Amerikanen zijn net als Nederlanders direct en vlot. Het betreden van de markt lijkt daardoor eenvoudiger dan het is. Zo tellen in de Verenigde Staten de resultaten, met bescheidenheid kom je niet ver. En in verschillende staten, zoals Arizona, is Spaans de belangrijkste taal.

Bedrijfscultuur

Amerika kent een individualistische cultuur, gericht op de korte termijn. ‘Time is money’ wordt letterlijk genomen, dus kom zo snel mogelijk ‘to the point’.
Made in Holland’ slaat in de VS niet aan, Amerikaanse producten hebben vaak de voorkeur. Laat daarom in je pitch zien dat jij de beste partij bent. De manier van zakendoen kenmerkt zich als vlot en joviaal. Een Amerikaan spreekt je tijdens een gesprek al snel met je voornaam aan.

Afspraken

Fysieke ontmoetingen zijn heel gebruikelijk bij zakendoen in de VS. Lukt dit niet, zoek dan een veilige digitale oplossing zoals videobellen. Kom op tijd en lever volgens afspraak, want stiptheid is een must. Een beroep op overmacht is een onaanvaardbaar excuus. Tijdens een overleg rond je niet altijd zaken af. Dit gebeurt vaak tijdens een werkontbijt of lunchafspraak.

Een mondelinge overeenkomst is niet altijd bindend. Pas na ondertekening van een contract is er sprake van een echte overeenkomst. Gespecialiseerde advocaten stellen deze contracten op. Schakel bij voorkeur juridische hulp in bij het opstellen of controleren van de kleine lettertjes in een overeenkomst. In Amerika staat echt alles gedetailleerd op papier. Maak hier tijd en ruimte voor.

Tips

Deze 6 cultuurweetjes komen je goed van pas tijdens je onderhandelingen.

 1. Amerikaans Engels verschilt van Brits Engels. Een bankrekening in Engeland is een ‘current account’ en in Amerika een ‘checking account’. Check na je gesprek nog even of je alles goed begrepen hebt. Dit voorkomt misverstanden.
 2. Zorg voor een website in goed Amerikaans Engels. Gebruik hiervoor een Amerikaanse vlag als icoon op je website en niet de Engelse.
 3. Zorg dat je met de juiste persoon aan tafel zit. De meeste Amerikaanse bedrijven hebben geen platte organisatiestructuur, zeker grote organisaties. Een manager met bevoegdheid neemt de beslissingen, vaak zonder overleg met de rest van zijn team.
 4. Amerikanen zijn erg complimenteus. Gebruik vaak ‘thank you’ of ‘please’ om een goede indruk te maken. De meeste Nederlandse ondernemers geven te weinig complimenten.
 5. Formele kleding is wenselijk. Neem dit ter harte, want een eerste indruk maak je maar 1 keer.
 6. ‘Take it or leave it’ is de nuchtere en zakelijke manier waarop Amerikanen met conflictsituaties omgaan.

Contacten leggen

Buiten de Europese Unie (EU) is de VS de belangrijkste handelspartner van Nederland. Met 50 lidstaten, die allemaal een markt op zichzelf vormen, een groot land met veel potentiële klanten en partners. Waar zitten die van jou? En hoe kom je met hen in contact? Iedere regio in de VS vertegenwoordigt specifieke sectoren. Sectorrapporten van het Netwerk Internationaal Ondernemen en de zakelijke kansen van RVO geven je hier meer inzicht in.

Eigen vestiging of tussenpersoon

Bij het zakendoen werken Amerikanen graag met een direct aanspreekpunt in eigen land. Dit kan met een eigen vestiging of door samenwerking met een distributeur of handelsagent die je helpt met de bewerking van je nieuwe buitenlandse markt. RVO helpt je met informatie over het starten van een bedrijf in de VS. Een Amerikaanse partner die je bedrijf vertegenwoordigt maakt het zakendoen makkelijker voor je. Ga eens in gesprek met netwerkpartners in de regio’s waar je aan de slag wilt. Zo ontmoet je snel interessante bedrijven. Vergeet niet je afspraken schriftelijk vast te leggen.

Enterprise Europe Network

Via Enterprise Europe Network (EEN) krijg je toegang tot een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen. In de digitale databank van EEN staan profielen van ondernemers die op zoek zijn naar agenten, distributeurs of productiepartners.

Evenementen bezoeken

Door bezoek aan een lokale vakbeurs krijg je snel inzicht in de Amerikaanse markt, leg je jouw eerste contacten en bouw je een netwerk op. Amerikaanse beurzen vind je op websites als EventsEye of AUMA Trade Fair Database. Deelname aan een handelsmissie of een gezamenlijke beursinzending, een collectieve deelname met andere bedrijven, vergroot ook je netwerk.

Ambassadenetwerk

Nederland heeft in de Washington een ambassade en meerdere consulaten. Medewerkers hiervan kennen de Amerikaanse markt en hebben een netwerk. Ze ondersteunen je lokaal bij vragen over zakendoen in de VS.

Dienstverlening

De Amerikaanse economie draait voor het grootste deel op dienstverlening. Al neemt het belang van deze sector in de economie licht af, er zijn zeker kansen op het gebied van zakelijke en financiële dienstverlening zoals medische technologie, oplossingen voor klimaatproblemen en databeveiliging.

Btw

Verleen je diensten in de Verenigde Staten? Onderzoek of jouw dienst in Nederland of in Amerika belast is met btw. De Amerikaanse regelgeving over btw wijkt af van de Europese norm. Het land kent geen btw, maar de staatsbelasting sales tax, een verkoopbelasting die verkopers aan consumenten en bedrijven opleggen. Of er sales tax geldt en hoe hoog deze is verschilt per staat. Laat je hierover informeren door een fiscaal specialist. Dit geldt ook voor overige wetgeving, bijvoorbeeld registratiepapieren of milieueisen. Deze kunnen per staat verschillen. Raadpleeg de rekenhulp Diensten in en uit het buitenland of je Nederlandse btw moet berekenen of de Amerikaanse sales tax.

Formulieren

Bij levering van producten en diensten in de VS heeft je opdrachtgever of afnemer een ingevuld W-8BEN-formulier van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van je nodig. Hiermee onderbouwt je klant bij de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS) waarom hij geld overmaakt naar een buitenlandse partij. Bij een nacontrole van de IRS moet hij dit W-8BEN-formulier overleggen. Er zijn twee soorten formulieren:

 • W-8BEN;
  dit formulier gebruik je wanneer je een eenmanszaak hebt (vooral zzp'ers hebben een eenmanszaak)
 • W-8BEN-E;
  dit formulier gebruik je wanneer je een andere rechtsvorm hebt dan een eenmanszaak, zoals een VOF, BV of NV

Een W-8BEN formulier is een fiscaal document en heeft te maken met de Amerikaanse “30% withholding tax”. Dit betekent dat jouw klant zonder het formulier 30% van de factuurwaarde in moet houden om aan de IRS af te dragen. Ook hier geldt dat er uitzonderingen en verschillen per staat zijn. Stuur het ingevulde formulier niet naar de IRS, maar stuur het naar je klant. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste gegevens. Vul het bij voorkeur in samen met je boekhouder of accountant. Een handige handleiding vind je op de website van Flanders Investment & Trade.

ITIN-nummer

Je hebt een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) nodig om te communiceren met de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Bijvoorbeeld als je belastingen moet afdragen bij het verrichten van diensten. Het ITIN is bedoeld voor personen die niet in de VS woonachtig zijn. Val jij daar onder? Dan heb je een TIN-nummer nodig.

Ben jij je aan het oriënteren op internationaal ondernemen? Hier doe je inspiratie op.

Marco van Hagen

Als KVK-adviseur en spreker ben ik gespecialiseerd in internationaal ondernemen. Mijn focus ligt bij douane-zaken, import, export, accijns, btw, invoerrechten, in- en uitvoerdocumenten en Brexit. Via blogs en social media deel ik mijn kennis.

InspiratiePage