Actief in de bouw in Duitsland

Waar moet je als bedrijf of zzp’er aan denken?

Verricht je als bedrijf of zzp’er werkzaamheden in de bouw in Duitsland? Voer je andere ambachtelijke activiteiten uit? Houd dan vóór aanvang van je werkzaamheden rekening met belangrijke wettelijke kaders en eisen. Voorkom risico’s en vertraging bij het uitvoeren van opdrachten en beperk je aansprakelijkheid.

“Dienstleistungsanzeige” bij tijdelijke werkzaamheden in Duitsland (aanmelding vooraf)

Voor het uitvoeren van ambachtelijke werkzaamheden geldt in Duitsland het Handwerksrecht, de Handwerksordnung. Hierin is vastgelegd welke werkzaamheden vergunningsvrij/ niet-gereglementeerd (Anlage B1/B2 Handwerksordnung) en welke vergunningsplichtig (Anlage A Handwerksordnung) zijn. Voordat je bedrijf start met vergunningsplichtige werkzaamheden in Duitsland is inschrijving in de Handwerksrolle (ambachtelijk register) van de plaatselijke Duitse Handwerkskammer (HWK) nodig. Je schrijft je in bij de Handwerkskammer in het Kamergebied van de plaats waar de eerste dienstverlening plaatsvindt.

Na de aanmelding geeft de HWK een vergunning af voor 1 jaar die je daarna kosteloos kunt verlengen.

Wanneer je vergunningsvrije/ niet gereglementeerde ambachtelijke beroepen uitvoert, dan meld je dit bij de plaatselijke Handwerkskammer. Een inschrijving in de Handwerksrolle is dan niet nodig.

Op de website van het “Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)” vind je een actueel overzicht van vergunningsplichtige beroepen en een kaart met alle regionale Handwerkskammern (HWK’s). Onder de vergunningsplicht vallen ook diverse ambachtelijke beroepen die niet bouw gerelateerd zijn.

KVK EU-verklaring

Om aan te tonen dat je vakbekwaam bent, heb je voor deze inschrijving een KVK EU-verklaring nodig. Een ander vereiste is een uittreksel van je bedrijf uit het KVK-handelsregister. Om in aanmerking te komen voor deze EU-verklaring, dien je aan de voorwaarden in de richtlijn 2005/36/EG te voldoen. In Nederland opgedane langdurige ervaring als zelfstandige of bedrijfsleider is hierbij belangrijk. Dit al dan niet in combinatie met een voor dat beroep behaald diploma. De zogeheten Handwerkskarte is het bewijs van inschrijving in de Handwerksrolle. Deze kaart moet je of jouw medewerker altijd meenemen naar de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Word je in het buitenland geconfronteerd met diploma-eisen, neem dan contact op met ons. Bel met een van onze adviseurs: 088 585 15 85.

Het nieuwe Duitse bouwrecht

Het Duitse bouwcontractenrecht is per 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Laat je voordat je aan de slag gaat door een juridisch adviseur informeren over deze wijzigingen. Ga na of je werkwijze aan de nieuwe Duitse regels voldoet. Pas waar nodig je werkwijze aan om problemen te voorkomen. Het recht is in het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) opgenomen.

Aanmelding van gedetacheerde medewerkers

Als je medewerkers in Duitsland werkzaamheden verrichten, meld hen dan vóór aanvang van de werkzaamheden digitaal aan bij de Finanzkontrolle Schwarzarbeit van de Duitse Douane (Zoll) in Keulen. Met deze melding voldoe je aan de grondslag detacheringsrichtlijn (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) inzake naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden in Duitsland. 

Let op! Gelijktijdige melding voor meerdere bouwplaatsen is niet mogelijk. Uitzendconstructies in de bouw (Bauhauptgewerbe) zijn niet toegestaan. 

Meer informatie over cao’s en andere richtlijnen vind je op de website van de “Zoll” (Duitse Douane).

Minimumloon (Mindestlohn) in Duitsland

Sinds 2015 kent Duitsland een minimumloonwet (Mindestlohngesetz). Deze wet regelt het algemeen wettelijk minimumloon. Voor 2019 bedraagt het minimum uurloon € 9,19. In 2020 wordt dit € 9,35 bruto per uur. De “Mindestlohnkommission” stelt de tarieven voor. Elke twee jaar controleert deze commissie of het minimumloon aangepast moet worden. Houd er wel rekening mee dat voor bepaalde branches (bijvoorbeeld bouw, elektriciens, dakdekkers, schilders en lakwerkers) een Duitse cao (Tarifvertrag) van toepassing is met een hoger minimumloon. In dat geval gelden de minimumlonen van de desbetreffende cao.

Voor werkgevers geldt de verplichting om een arbeidstijdoverzicht bij te houden per medewerker en bouwplaats. Daarnaast dienen de vereiste documenten op de bouwplaats beschikbaar te zijn. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten (vertaald in het Duits), betaling van Duitse minimumlonen, de laatste loonstrookjes, A1-verklaring en controleerbare ziektekosten-/pensioenverzekeringen.

Voor vragen over loonbelasting is het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst het beste aanspreekpunt.

Elektronisch aangeven

Werkgevers, die werknemers naar Duitsland sturen, dienen hun meldverplichtingen digitaal naar de douane te sturen. De meldplicht geldt ook voor werkgevers, die werknemers inzetten via een uitzendbureau met een zetel in het buitenland. Het gaat om meldingen over ‘Mindestlohn’, ‘Arbeitnehmer-Entsendegesetz’ en ‘Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz‘.

De Duitse douane gebruikt hiervoor het elektronische meldportaal ‘Meldeportal Mindestlohn’. Door bij je eerste bezoek een account aan te maken, kun je het elektronisch meldportaal vanaf dat moment gebruiken.

Sociale zekerheid

Om aan te tonen dat je (sociaal) verzekerd bent in Nederland, vraag je bij de Sociale Verzekeringsbank een A1/certificate of coverage aan. Je betaalt dan in Duitsland geen sociale premies. Voor verdere vragen op het gebied van sociale verzekeringen is de Sociale Verzekeringsbank, Bureau voor Duitse Zaken (BDZ), het beste aanspreekpunt.

Btw-registratie wel of niet vereist

Als je diensten voor particuliere klanten in Duitsland uitvoert, kan de Duitse omzetbelasting van toepassing zijn. Voor zakelijke klanten is eventueel verlegging van de btw mogelijk. Weten in welk land jouw dienst belast is? Vul dan het hulpmiddel “Diensten in en uit het buitenland” op de website van de Belastingdienst in.

Het Finanzamt Kleve is voor Nederlandse ondernemers verantwoordelijk voor de btw-registratie. Op hun website vind je aanvullende informatie. Het is belangrijk na te gaan of je jezelf voor de btw moet registreren.

Bouwvoorheffingsregeling (Bauabzugsteuer)

In Duitsland dient de opdrachtgever van een bouwopdracht normaal gesproken Bauabzugsteuer in te houden op de opdrachtsom. Deze belasting bedraagt 15% van het factuurbedrag en draagt hij af aan de Duitse belastingdienst. Onder voorwaarden kan het Nederlandse bouwbedrijf dit bedrag achteraf terugvragen bij de Duitse belastingdienst. Beter is om vooraf een vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) bij het Finanzamt in Kleef aan te vragen. Wanneer je deze verklaring vooraf aan de opdrachtgever overlegt, kan deze de volledige opdrachtsom uitbetalen.

Vakantieregeling bij detachering naar bouwplaatsen in Duitsland

Voeren jouw medewerkers werkzaamheden in de bouw uit? Dan kan het zo zijn dat je als werkgever onder de premieplicht van de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse (ULAK) van de SOKA-Bau (Sozialkasse der Bauwirtschaft) valt. De Soka-Bau is het Duitse vakantiefonds voor werknemers in de bouw.

Lees meer hierover in de informatiebrochure voor werkgevers “Vakantieregeling bij detachering naar bouwplaatsen in Duitsland“.

Neem voor individuele vragen contact op met het team Nederland van de SOKA-Bau, telefoon: +49 611 70 74 054.

InfoPage