Duitsland

Bouwwerkzaamheden uitvoeren in Duitsland

Speel je met het idee jouw bouwactiviteiten naar ons buurland Duitsland uit te breiden? Maak dan even een pas op de plaats en bekijk eerst welke lokale regels er zijn. Voor het verrichten van werkzaamheden in Duitsland geldt een aantal verplichtingen. De bouwsector kent veel beschermde (ambachtelijke) beroepen. Bijvoorbeeld timmerman, schilder of stukadoor. Om dit beroep lokaal uit te mogen oefenen heb je een aantoonbaar diploma nodig.

De Duitse Douane controleert regelmatig of Nederlandse bedrijven aan alle eisen voldoen. Houd, voordat je aan de slag gaat, rekening met de lokale wetten en regels. Voorkom boetes, vertragingen en aansprakelijkheid bij onze oosterburen.

Vooraf aanmelden

Voor het uitvoeren van ambachtelijke werkzaamheden geldt in Duitsland het Handwerksrecht, de Handwerksordnung. Hierin staat welke werkzaamheden vergunningsvrij (niet-gereglementeerd, Anlage B1/B2 Handwerksordnung) en welke vergunningsplichtig (Anlage A Handwerksordnung) zijn. Voordat je bedrijf start met vergunningsplichtige werkzaamheden in Duitsland is inschrijving in de Handwerksrolle (ambachtelijk register) van de plaatselijke Duitse Handwerkskammer (HWK) nodig. Je schrijft je in bij de Handwerkskammer in het Kamergebied van de plaats waar de eerste dienstverlening plaatsvindt.

Na de aanmelding geeft de HWK een vergunning af voor 1 jaar die je daarna kosteloos kunt verlengen.

Wanneer je vergunningsvrije (niet gereglementeerde) ambachtelijke beroepen uitvoert, meld je dit bij de plaatselijke Handwerkskammer. Je hebt dan geen inschrijving in de Handwerksrolle nodig.

Op de website van het “Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)” vind je een actueel overzicht van vergunningsplichtige beroepen en een kaart met alle regionale Handwerkskammern (HWK’s). Onder de vergunningsplicht vallen ook diverse ambachtelijke beroepen die niet bouw gerelateerd zijn, bijvoorbeeld het beroep van kapper of bakker.

EU-verklaring

Duitse ondernemers tonen de vakbekwaamheid aan met een ‘Meisterbrief’. Dit is een verklaring dat je ‘Meister’ bent in een ambacht. In Nederland kennen wij dit begrip niet. Om aan te tonen dat je vakbekwaam bent, heb je voor de inschrijving bij de Handwerksrolle een EU-verklaring nodig. Een ander vereiste is een uittreksel van je bedrijf uit het KVK-handelsregister. Als je aan de voorwaarden in de richtlijn 2005/36/EG voldoet, kom je in aanmerking voor deze EU-verklaring. In Nederland opgedane langdurige ervaring als zelfstandige of bedrijfsleider is hierbij belangrijk. Eventueel in combinatie met een voor dat beroep behaald diploma. De zogeheten Handwerkskarte is het bewijs van inschrijving in de Handwerksrolle. Deze kaart moet jouw medewerker of jijzelf altijd meenemen naar de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Als je in het buitenland met diploma-eisen te maken krijgt en daar vragen over hebt, bel dan het KVK-Adviesteam: 088 585 22 22.

Duits bouwrecht

Het Duitse bouwcontractenrecht is een onderdeel van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Laat je, voordat je aan de slag gaat, door een juridisch adviseur informeren. Ga na of jouw werkwijze aan de Duitse regels voldoet.

Aanmelden medewerkers

Als je medewerkers in Duitsland werkzaamheden verrichten, meld hen dan voor aanvang van de werkzaamheden digitaal aan bij de Finanzkontrolle Schwarzarbeit van de Duitse Douane (Zoll) in Keulen. Met deze melding voldoe je aan de grondslag detacheringsrichtlijn (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) inzake naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden in Duitsland.

Meer informatie over cao’s en andere richtlijnen vind je op de website van de “Zoll” (Duitse Douane).

Regels voor werkgevers

Duitsland kent een minimumloonwet (Mindestlohngesetz). Deze wet regelt het algemeen wettelijk minimumloon. In 2020 is dit € 9,35 bruto per uur. De “Mindestlohnkommission” stelt de tarieven voor. Elke 2 jaar controleert deze commissie of het minimumloon aangepast moet worden.

In juni 2020 heeft de commissie minimumloon besloten dat het wettelijk minimumloon moet stijgen tot € 10,45 bruto per uur. De verhoging gebeurt in 4 stappen:

  • Per 1-1-2021 € 9,50
  • Per 1-7-2021 € 9,60
  • Per 1-1-2022 € 9,82
  • Per 1-7-2022 € 10,45

Houd er wel rekening mee dat voor bepaalde branches (bijvoorbeeld bouw, elektriciens, dakdekkers, schilders en lakwerkers) een Duitse cao (Tarifvertrag) geldt met een hoger minimumloon. In dat geval gelden de minimumlonen van de desbetreffende cao.

Voor werkgevers geldt de verplichting om een arbeidstijdoverzicht bij te houden per medewerker en bouwplaats. Daarnaast dienen de vereiste documenten op de bouwplaats beschikbaar te zijn. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten (vertaald in het Duits), betaling van Duitse minimumlonen, de laatste loonstrookjes, A1-verklaring en controleerbare ziektekosten- en pensioenverzekeringen.

Voor vragen over loonbelasting kun je bij het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst terecht.

Digitale meldplicht

Werkgevers, die werknemers naar Duitsland sturen, dienen hun meldverplichtingen digitaal bij de douane in te dienen. De meldplicht geldt ook voor werkgevers, die werknemers inzetten via een uitzendbureau met een zetel in het buitenland. Het gaat om meldingen over ‘Mindestlohn’, ‘Arbeitnehmer-Entsendegesetz’ en ‘Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz‘.

De Duitse douane gebruikt hiervoor het elektronische meldportaal ‘Meldeportal Mindestlohn’. Door bij je eerste bezoek een account aan te maken, neem je het elektronisch meldportaal in gebruik.

A1 certificaat

Wanneer je tijdelijk in Duitsland werkt, kun je in Nederland sociaal verzekerd blijven. Om aan te tonen dat je (sociaal) verzekerd bent in Nederland, vraag je bij de Sociale Verzekeringsbank een A1/certificate of coverage aan. Je betaalt dan in Duitsland geen sociale premies. Voor vragen over sociale verzekeringen kun je bij de (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken terecht.

Belastingregels

Als je diensten voor particuliere klanten in Duitsland uitvoert, kan de Duitse omzetbelasting van toepassing zijn. Voor zakelijke klanten is eventueel verlegging van de btw mogelijk. Weten in welk land jouw dienst belast is? Vul dan het hulpmiddel “Diensten in en uit het buitenland” op de website van de Belastingdienst in.

Het Finanzamt Kleve is voor Nederlandse ondernemers verantwoordelijk voor de btw-registratie. Op hun website vind je aanvullende informatie. Het is belangrijk na te gaan of je jezelf voor de btw moet registreren.

Vrijstellingsverklaring

In Duitsland houdt de opdrachtgever van een bouwopdracht normaal gesproken Bauabzugsteuer in. Deze belasting bedraagt 15% van het factuurbedrag. Deze draagt hij af aan de Duitse belastingdienst. Wanneer je als Nederlands bouwbedrijf aan de voorwaarden voldoet, kun je dit bedrag achteraf terugvragen bij de Duitse belastingdienst. Beter is om vooraf een vrijstellingsverklaring (Freistellungsbescheinigung) bij het Finanzamt in Kleef aan te vragen. Wanneer je deze verklaring aan de opdrachtgever overlegt, mag hij de volledige opdrachtsom uitbetalen.

Vakantieregeling

Voeren jouw medewerkers werkzaamheden in de bouw uit? Dan kan het zijn dat je als werkgever onder de premieplicht van de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse (ULAK) van de SOKA-Bau (Sozialkasse der Bauwirtschaft) valt. De SOKA-Bau is het Duitse vakantiefonds voor werknemers in de bouw.

Neem voor vragen contact op met het team Nederland van de SOKA-Bau, telefoon: +49 611 70 74 054.

Wil je meer weten over importeren, exporteren en klanten vinden in Duitsland? Alles over Duitsland.
Sandra Visser-Meijer

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen ben ik een klankbord voor ondernemers op export- en importgebied. Ik heb praktische ervaring met exportmanagement en een voorliefde voor crossborder e-commerce. Ik ben actief als regioreporter.

InspiratiePage