Contacten leggen

Britten zijn trots op producten uit eigen land, maar hebben zeker ook oog voor kwalitatieve en innovatieve producten/diensten uit Nederland. In het Verenigd Koninkrijk liggen voor Nederlandse bedrijven vooral kansen in de olie- en gasindustrie, duurzame energie, milieu- en afvalverwerking, water(management), bouw & infrastructuur, tuinbouw en sierteelt, agri & food. Het Netherlands Business Support Office zet alle kansrijke sectoren voor je op een rij.

Je kunt op verschillende manieren zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Wil je zelf potentiële klanten bezoeken? Of schakel je hiervoor een Britse partner in? In de praktijk geven Britten bij het zakendoen vaak de voorkeur aan persoonlijk contact met zakenpartners of bedrijven uit het land zelf. Britten zijn van nature voorzichtig. Neem daarom de tijd om een netwerk op te bouwen en nog belangrijker te onderhouden. Om het zakendoen te vergemakkelijken kun je een Britse verkoper in dienst nemen of inhuren. Andere mogelijkheden zijn een Britse handelsagent aanstellen, een Britse distributeur zoeken of zaken doen vanuit een eigen vestiging in het Verenigd Koninkrijk.

Handelsagent of distributeur

Werken met een lokale partner maakt een snelle start in een nieuwe markt mogelijk. De distributeur of agent kent de gewoontes van zijn land, spreekt de taal en heeft al een netwerk. De verschillen tussen een distributeur en agent zijn:
  • Een distributeur koopt je goederen en wordt eigenaar, de handelsagent niet. In het geval van de handelsagent levert en factureer je rechtstreeks aan de klant. De distributeur koopt voor eigen rekening en risico producten bij je en levert deze door aan de eindgebruiker. In het laatste geval onderhoud je dus geen directe contacten met de eindklant.
  • De distributeur bepaalt zijn eigen winstmarge, de handelsagent krijgt commissie over de verkoop.
  • De handelsagent heeft in het Verenigd Koninkrijk (en andere EU-lidstaten) een beschermde positie gebaseerd op de Europese richtlijn (86/653/EG). Deze richtlijn is verwerkt in The Commercal Agents (Council Directive) Regulations 1993.
  • Zoek je een principaal of een agent in het Verenigd Koninkrijk, kijk dan eens in The Agentbase of The Manufacturers’ Agents’ Association (MAA).
Welke manier je ook kiest, zorg dat je de afspraken schriftelijk vastlegt. De brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs en de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland hebben hier modelcontracten voor. Deze kun je als basis gebruiken. Zo kun je met een distributeur een distributieovereenkomst aangaan en met een handelsagent een agentuurovereenkomst. Wel is het verstandig juridische ondersteuning in te schakelen bij het opstellen van een overeenkomst, aangepast aan je (specifieke) situatie. Je kunt op de website van de Nederlandse orde van Advocaten een advocaat zoeken op trefwoord en postcode.

Eigen vestiging

De inschrijving van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk is anders geregeld dan in Nederland. Alleen wanneer je een bv (private limited company) start, schrijf je je in bij de Companies House. Start je als eenmanszaak (sole trader) of vennootschap onder firma (partnership), dan hoef je je niet te registreren. Je meldt je wel bij ‘Her Majesty’s Revenu and Customs (HMRS)’ en moet je aan bepaalde regels met betrekking tot het gebruik van een bedrijfsnaam houden. Het Verenigd Koninkrijk kent een voordelig, maar ingewikkeld belastingstelsel met veel verschillende aftrekposten en tarieven. The World Bank geeft een overzicht van de Britse belastingtarieven. Laat je goed informeren door een accountant of belastingadviseur.

Enterprise Europe Network

Gebruik het netwerk van het Enterprise Europe Network (EEN). Dit biedt je toegang tot een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Zo leg je snel en eenvoudig nieuwe contacten met handelsagenten, distributeurs, producenten of partners voor technologische ontwikkeling. Voor Nederland is KVK in het netwerk actief. Bekijk snel de digitale databank of neem contact op met een adviseur.

Beursbezoek

Het bezoeken van een lokale vakbeurs is goed ter oriëntatie op de Britse markt. Daarbij is het de fysieke plek om eerste contacten te leggen en een netwerk op te bouwen. Een overzicht van de vele lokale beurzen en tentoonstellingen vindt u op de website van Exhibitions.co.uk of via AUMA Trade Fair database. Je kunt zelfstandig beurzen bezoeken of aansluiten bij handelsmissies. Ben je niet in de gelegenheid om een beurs te bezoeken? Raadpleeg dan een ‘Exhibitioners list’ via de website van de beursorganisatie. Zo kun je toch in contact komen met lokale partners, leveranciers of afnemers.

Ambassadenetwerk

Nederland heeft in het Verenigd Koninkrijk naast een ambassade, ook een Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester. Deze posten kunnen je lokaal ondersteunen met informatie over zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld voor marktinformatie, kansrijke sectoren en specifieke vragen over zakendoen in het Verenigd Koninkrijk.

InfoPage