Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en België de derde exportbestemming van Nederland. De handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is zelfs na het Britse Brexit-referendum verder toegenomen. Wat de gevolgen van een Brexit voor de Nederlandse exporteurs op de korte en langere termijn zijn, wordt de komende tijd duidelijk. De EU en de Britten moeten nieuwe afspraken maken over hun onderlinge handel. De tip is om alert te blijven en de Brexit-ontwikkelingen goed te blijven volgen.

Belangrijke zaken om op te letten zijn bijvoorbeeld het leggen van contacten met klanten en zakelijke partners, de verzending van je producten en je transportmogelijkheden. Ook krijg je te maken met lokale wet- en regelgeving die specifiek in het Verenigd Koninkrijk gelden. De Exporteerwijzer van KVK biedt ondersteuning bij je plannen. Welke overige aspecten verdienen extra aandacht bij het zakendoen in het Verenigd Koninkrijk?

Bestaansrecht

De basis van iedere goede zakenrelatie, is natuurlijk vertrouwen. Hoe kun je vertrouwen stellen in een Engels bedrijf? De meeste landen kennen een handelsregister. In het Verenigd Koninkrijk staan bedrijven geregistreerd bij het Companies House. Deze registratie zegt nog niets over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. Eén van de meest voorkomende fraude is ‘distributeursfraude’. Een contact dat zich voordoet als een bekend bedrijf contacteert je en plaatst een order. Je levert de goederen op een adres in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk betaalt het contact de rekening niet. Op de site van ActionFraud vind je informatie over de verschillende types van fraude, hoe je deze herkent en voorkomt. Het lokale ambassadenetwerk en het Netherlands Business Support Office in Manchester kunnen je ook verder helpen..

Wet- en regelgeving op producten

Nederland en het Verenigd Koninkrijk behoren allebei (nog) tot de Europese Unie (EU). Hierdoor is de wet- en regelgeving grotendeels gelijk. Toch zijn er ook grote verschillen tussen de landen. Het Verenigd Koninkrijk kent aanvullende of afwijkende wetten en regels. Denk bijvoorbeeld aan de gestelde producteisen voor geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en verpakkingsafval of garantie-eisen. Zo gelden er in het Verenigd Koninkrijk afwijkende verpakkingsvoorschriften, voor bijvoorbeeld schoenen, eten en etenswaren en speelgoed. Ook zijn andere documenten nodig bij het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het A1-E101 formulier. Pas je de regels niet goed toe, dan kun je net als in Nederland problemen krijgen met de Belastingdienst, sociale verzekeringsbank (bij te werk stellen personeel) of met aansprakelijkheid, klachten en claims.

Productaansprakelijk

Wanneer ben je aansprakelijk voor schade door producten die je maakt of verkoopt? De Richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade of letsel door producten met gebreken. Benadeelden kunnen een schadevergoeding eisen voor producten die in de EU zijn verkocht. De Britse overheid heeft een uitgebreid dossier over product liability and safety law.

Offertes

Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee aan de Euro zone. Bepaal in je overeenkomst in welke valuta de betaling plaatsvindt (Britse ponden of Euro’s) en houd rekening met valutarisico's. In je offerte geef je niet alleen prijzen aan, maar ook onder welke condities er geleverd wordt, de betalingswijze en de geldigheidsduur van de offerte. Daarbij spreek je af wie het transport regelt en betaalt. Het is raadzaam hiervoor de ICC Incoterms® te hanteren en te begrijpen. In het Verenigd Koninkrijk kan een pro-forma factuur niet gebruikt worden voor het terugvragen van btw. Meer informatie hierover kun je op de website van de Britse overheid vinden.

Exporteren binnen de EU

Binnen de Europese Unie bestaan geen fysieke grenzen meer. Het Verenigd Koninkrijk maakt (tot 1 april 2019) deel uit van deze binnenmarkt. Je hoeft daarom geen uitvoeraangifte te doen en je klant draagt geen invoerrechten af. De btw verleg je naar uw Britse klant. Dit mag alleen wanneer beide partijen een geldig btw-identificatienummer hebben. Wanneer je klant geen btw-identificatienummer heeft, dan moet in eerste instantie de Nederlandse btw gefactureerd worden. Op de website van de Belastingdienst staat aanvullende informatie over het berekenen van btw bij de export van goederen naar andere EU-landen (zogenaamde intracommunautaire prestaties). Wanneer je accijnsgoederen exporteert naar een ander EU-land betaalt je klant in dat andere land accijns. Voor de btw-heffing over accijnsgoederen gelden afwijkende regels. Aanvullende informatie over de verbruiksbelastingen in het Verenigd Koninkrijk vind je op de website van de Britse Belastingdienst.

Veterinaire exporteisen

Binnen de Europese Unie (EU) geldt een vrij verkeer van goederen en diensten. Maar om verspreiding van dierziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde dieren en dierlijke producten tussen lidstaten (intra verkeer). Er kunnen extra bepalingen zijn per EU-land. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vind je meer gegevens hierover.
InfoPage