het Verenigd Koninkrijk

Impact Brexit op jouw bedrijf, 10 aandachtspunten

Bij Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). De kans bestaat nog steeds dat het niet lukt om met het VK tot afspraken te komen. Een no deal-Brexit. Dan ontstaat er voor beide partijen grote overlast.

Denk bij een no deal-Brexit aan lange wachtrijen bij grenzen, in de havens en vliegvelden. Veel partijen werken hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Bereid je voor op alle scenario’s, inclusief no deal. Ook als je niet rechtstreeks handelt met het VK. Denk bijvoorbeeld aan je afnemers en toeleveranciers in de keten.

Goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Laat je niet verrassen

Ga nu aan de slag met de volgende aandachtspunten en kijk wat de gevolgen van Brexit zijn op jouw bedrijf. Check de 10 aandachtspunten en kom in actie.


Brexit_stappenplan_Graphics123_KVK

1. Export

Lever je goederen aan klanten in het VK? Na Brexit verandert het proces voor jou. Ook wanneer je goederen levert via een tussenpersoon heeft Brexit invloed op het leveringsproces. Het VK wordt een land buiten de EU; je krijgt dus te maken met de Nederlandse én Britse douane. Lees meer op KVK.nl en het Brexitloket.

Actie: Regel je douanezaken en doorloop het stappenplan.

2. Import

Je blijft na Brexit importeren uit het VK. Let dan op! Het VK wordt na Brexit een land buiten de EU. Als je goederen importeert uit het VK, krijg je te maken met verplichtingen als importeur. Je bent opeens aansprakelijk. Wat betekent dit voor jou? Lees meer op KVK.nl en het Brexitloket. En wat betekent een harde Brexit voor invoerrechten?

Actie: Bepaal je invoerrechten.

3. Diensten

Werk je samen met medewerkers uit het VK? Of heb je een mooie opdracht als zzp'er? Dan veranderen er belangrijke zaken voor jou. Denk eens aan werknemers met een Brits paspoort of het aannemen of uitvoeren van een klus in de UK. Ook de regels over uitvoering van een beschermd beroep veranderen. Lees meer op KVK.nl en het Brexitloket.

Actie: Vraag een nieuwe verblijfstatus aan.


Brexit_stappenplan_Graphics456_KVK

4. Vestiging

Voorraad houden in het VK? Is dat de oplossing voor het voorkomen van wachttijden aan de grens? Denk eens aan een vestiging in het VK. Lees meer op het Brexitloket.

Actie: bespreek deze stap met een fiscaal jurist. Gebruik hiervoor de Brexitvoucher.

5. Transport en logistiek

Na Brexit is de kans op vertraging bij vervoer groot. Je krijgt te maken met de douane, administratieve rompslomp en wachttijden aan de grens. Naast controles op de juiste douanedocumenten en -aangiften komen er vooral controles op goederen die een zogenaamde fytosanitaire en/of veterinaire keuring moeten ondergaan. Bijvoorbeeld planten, bloemen en vlees. Lees meer op het Brexitloket.

Actie: Bekijk je gekozen incoterms en kijk of deze na Brexit nog voldoen.

6. Concurrentie en markt

De EU heeft handelsverdragen met andere landen afgesloten. Met die verdragen zijn allerlei handelsbarrières beëindigd, waardoor de afzet van goederen en diensten in deze markten makkelijker is. Door Brexit kunnen bedrijven uit het VK mogelijk geen gebruik meer maken van deze EU-handelsverdragen. Dan gelden de EU-verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer voor het VK. Ga met je juridisch adviseur in gesprek hoe je dit contractueel aan moet pakken. Lees op het Brexitloket meer over de gevolgen.

Actie: Denk na over andere landen en markten. Gebruik de KVK Exporteerwijzer of KVK Importeerwijzer.


Brexit_stappenplan_Graphics78910_KVK

7. Valutarisico

Bij een no Brexit-deal verwachten de specialisten dat de koers van het pond daalt. Bij een deal een stijging van de koers. Wat betekent een koersstijging of -daling voor jou? De stijging of daling van de koers van de ene valuta ten opzichte van de andere valuta bepaalt of importeren en exporteren voor jou gunstig of minder gunstig wordt. Lees meer op KVK.nl.

Actie: Bespreek hoe je klant tegenover een factuur in euro’s staat. En Informeer bij je bank naar oplossingen die zij biedt om valutarisico’s te verlagen.

8. Intellectueel eigendom

Als jij iets nieuws maakt, bescherm je jouw creatie met intellectuele eigendomsrechten zoals octrooirechten, merkrechten en auteursrechten. EU-merken en Gemeenschapsmodellen zijn van kracht binnen de EU. Dus na Brexit biedt een EU-merk geen bescherming meer in het VK. Wat er dan gebeurt hangt af of er een terugtrekkingsakkoord komt. Lees meer op het Brexitloket.

Actie: Heb je overeenkomsten gesloten onder Engels recht? Inventariseer deze en bespreek ze met een merkendeskundige.

9. Digitale data en diensten

Ieder bedrijf in Nederland maakt gebruik van ICT. Verwerk je data, zoals persoonsgegevens van klanten, en sla je die op een externe server op? Weet je waar die server staat? Misschien gebruik je wel software van een bedrijf dat zijn datahuishouding in het Verenigd Koninkrijk heeft staan. Dan kan gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Lees meer op het Brexitloket.

Actie: Onderzoek waar je server staat. Voor doorgifte van gegevens naar een land binnen de EU gelden andere regels dan voor doorgifte naar een land buiten de EU.

10. Welke sector ben je actief

Houd rekening met je sector en het effect van Brexit. Wees bewust van de impact op je product en sector. Branche-informatie vanuit je branchevereniging en overheid is belangrijk en helpt je verder.

Actie: Zoek en lees deze op: branche-informatie en brancheverenigingen en preparedness notices.

Bereid je goed voor

De onderhandelingen lopen nog en dus blijven alle scenario’s van Brexit mogelijk. Blijf je voorbereiden. Kijk regelmatig op onze site. Wij houden je graag op de hoogte van de actuele situatie. 

Brexit-nieuws voor ondernemers

Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Ik verbind en deel kennis en help je verder met mijn internationaal netwerk. Mijn specialiteit is het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage