het Verenigd Koninkrijk

Impact Scan, test of Brexit jouw bedrijf raakt

Bij Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Dat betekent dat zij uit de interne markt en douane-unie stappen. Dit heeft veel gevolgen voor ondernemers. Met de Brexit Impact Scan kun jij testen of deze Brexit jouw bedrijf raakt.

Met de Brexit Impact Scan breng je op een eenvoudige en laagdrempelige manier de mogelijke gevolgen van de Brexit voor je bedrijf in kaart. Zo zie je snel waar de risico’s zitten voor je onderneming, maar zeker ook waar kansen liggen. Doorloop de gehele scan om onvermoede effecten voor je bedrijf te ontdekken. Aan de orde komen: import, export, intellectueel eigendom, gebruik van digitale diensten, transport en toeleveranciers. Brexit lijkt nog ver weg. Maar bekijk nu al de mogelijke effecten. De Rijksoverheid past de adviezen in deze Brexit Impact Scan continu aan, aan de laatste ontwikkelingen.


Doe de Brexit Impact Scan

Brexit-nieuws voor ondernemers

Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen helpt hij ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Hij verbindt en deelt zijn kennis en beschikt over een internationaal netwerk. Hij focust zich op het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage