het Verenigd Koninkrijk

Impact Scan, test of Brexit jouw bedrijf raakt

Bij Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord gesloten over de voorwaarden. Het Britse parlement heeft dit akkoord nog steeds niet goedgekeurd. De 27 overige EU-landen en de Britse regering besloten daarom de Brexit-datum uit te stellen, tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dit heeft veel gevolgen voor ondernemers. Met de Brexit Impact Scan kun jij testen of deze Brexit jouw bedrijf raakt.

No deal

De kans bestaat dat het niet lukt om met het VK tot een akkoord te komen. Een no deal-Brexit dus. Dan ontstaat er voor beide partijen grote overlast. Denk aan lange wachtrijen bij grenzen, in de havens en vliegvelden. Veel partijen werken hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Bereid je voor op alle scenario’s, inclusief no deal.

Goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Brexit Impact Scan

Met de Brexit Impact Scan breng je op een eenvoudige en laagdrempelige manier de mogelijke gevolgen van de Brexit voor je bedrijf in kaart. Zo zie je snel waar de risico’s zitten voor je onderneming, maar zeker ook waar kansen liggen. Doorloop de gehele scan om onvermoede effecten voor je bedrijf te ontdekken. Aan de orde komen: import, export, intellectueel eigendom, gebruik van digitale diensten, transport en toeleveranciers. Bekijk direct alle mogelijke effecten. De adviezen in deze Brexit Impact Scan passen we continu aan, aan de laatste ontwikkelingen.


Doe de Brexit Impact Scan
Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Ik verbind en deel kennis en help je verder met mijn internationaal netwerk. Mijn specialiteit is het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage