Importeren uit het Verenigd Koninkrijk

Nederlandse importeurs haalden in 2017 nog voor 23 miljard euro aan goederen uit het Verenigd Koninkrijk. Je ziet nog steeds een toename (CBS). Maar blijft dat zo? Wat de gevolgen van een Brexit voor de Nederlandse importeurs op de korte en langere termijn zijn, wordt de komende tijd duidelijk. De EU en de Britten moeten nieuwe afspraken maken over hun onderlinge handel. De tip is om alert te blijven en de Brexit-ontwikkelingen goed te blijven volgen.

Als je gaat importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk, wil je weten wat daar allemaal bij komt kijken? In contact komen met leveranciers bijvoorbeeld of de manier van onderhandelen en de betalingsmogelijkheden. De Importeerwijzer van KVK is een praktisch hulpmiddel bij het maken van je importplan. Welke overige aspecten verdienen extra aandacht bij het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk?

Invoerrechten of -aangifte

Goederen en diensten die je koopt van ondernemers uit andere EU-landen zijn meestal belast in Nederland. Je hoeft daarom geen invoeraangifte te doen en ook geen invoerrechten af te dragen. De leverancier in het Verenigd Koninkrijk verlegt de btw naar jou. Maar hoe voer je deze op in jouw aangifte? Welke gegevens moet je bijhouden in jouw administratie? De Belastingdienst geeft aanvullende informatie over het berekenen van btw bij de import van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Als je accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen invoert in Nederland uit een EU-land, dan kunnen afwijkende regels gelden. Bij de import van bijvoorbeeld een personenauto, motor of bestelauto uit het Verenigd Koninkrijk betaal je bpm en omzetbelasting. Aanvullende informatie over de import van specifieke goederen in bijzondere situaties vanuit een ander EU-land vind je op de website van de Belastingdienst. Heeft je Britse leverancier de Britse omzetbelasting aan je berekent? Dan kun je deze terugvragen via de Nederlandse belastingdienst.

Europese wet- en regelgeving

Importeer je producten uit andere EU-lidstaten? Vaak zijn deze producten dan al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van jouw product. De Warenwet regelt dat levensmiddelen en andere consumentenproducten de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar mogen brengen.

Offerte

Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee aan de Euro zone. Bepaal in jouw overeenkomst in welke valuta de betaling plaatsvindt (Britse ponden of Euro’s) en houd rekening met valutarisico's. Je Britse leverancier geeft in zijn offerte niet alleen prijzen aan, maar ook onder welke condities er geleverd wordt, de gewenste manier van betalen en de geldigheidsduur van de offerte. Ook spreek je af wie het transport betaalt en regelt. Het is raadzaam hiervoor de ICC Incoterms® te hanteren en te begrijpen. In het Verenigd Koninkrijk kan een pro-forma factuur niet gebruikt worden voor het terugvragen van btw. Heb je van je Britse leverancier een pro-forma factuur als offerte toegestuurd gekregen? Dan zal hij na levering van de goederen een definitieve factuur sturen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Britse overheid.

Productaansprakelijk

Het is belangrijk te weten wanneer je aansprakelijk bent voor schade door producten die je maakt of verkoopt. De Richtlijn 85/374/EEG beschermt consumenten tegen schade of letsel door producten met gebreken. Gedupeerden kunnen een schadevergoeding eisen voor producten die in de EU zijn verkocht. Op de website Ondernemersplein.nl staat aanvullende informatie over productaansprakelijkheid.
InfoPage