het Verenigd Koninkrijk

Wat betekent een Brexit-deal voor jou als ondernemer?

Wat gebeurt er als het Britse parlement instemt met het akkoord dat de regering en de EU hebben gesloten over de voorwaarden voor Brexit. Een deal betekent een geordend vertrek van de Britten uit de EU.

Bij Brexit verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord gesloten over de voorwaarden. Het Britse parlement heeft dit akkoord nog steeds niet goedgekeurd. De 27 overige EU-landen en de Britse regering besloten daarom de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dit heeft veel gevolgen voor ondernemers. Als het Britse parlement voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd tot 31 december 2022. De 5 belangrijkste zaken van een Brexit-deal op een rij.

1. Voorlopig vrij verkeer van goederen en diensten

Het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig in een douane-unie met de EU, tot er een andere oplossing is. Dit betekent dat het vrije verkeer van goederen en diensten blijft bestaan. Tot die tijd kan het VK niet zelfstandig handelsakkoorden sluiten.

Een douane-unie is een samenwerkingsverband tussen landen waarbinnen vrij verkeer van goederen is geregeld. Ook hebben de aangesloten landen gezamenlijke handelsafspraken met derde landen. Landen in een douane-unie hanteren dus dezelfde import- en exporttarieven ten opzichte van landen buiten die samenwerking. Bij een Brexit-deal verandert er dus weinig in de handel tussen het VK en de EU.

2. Overgangsperiode

Binnenkort verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dan volgt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Het is de bedoeling dat er voor eind 2020 afspraken zijn gemaakt. Lukt dit niet, dan bestaat nog een mogelijkheid om te verlengen.

3. Grens met Ierland

Een groot struikelblok in de onderhandelingen vormt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Want bij een Brexit komt de buitengrens van de EU op de Iers-Noord-Ierse grens te liggen. Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier komt er geen harde grens met Ierland. En komen er dus geen fysieke grenscontroles. Dit belemmert de handel gelukkig minimaal. De onderhandelaars nemen hiervoor meer tijd. Er wordt nog gezocht naar een definitieve oplossing. Het liefst voor 1 juli 2020.  Lukt dit niet, dan is er een vangnet. Er komt dan een douane-unie tussen EU en VK, zonder bijvoorbeeld invoerrechten. De Noord-Ieren houden toegang tot de interne Europese markt. Er komen wel regels als het VK via Noord-Ierland wil handelen. Bijvoorbeeld voor risicovolle producten als dieren, groente en fruit.

4. Wonen en werken

De huidige inwoners houden hun rechten om te blijven wonen en werken. Ook mensen die tijdens de overgangstermijn emigreren worden op dezelfde wijze behandeld.

5. Koers van het pond

Bij een Brexit-deal verwachten de specialisten dat de koers van het pond stijgt. Wat betekent een koersstijging of -daling voor jou? De stijging of daling van de koers van de ene valuta ten opzichte van de andere valuta bepaalt of importeren en exporteren voor jou gunstig of minder gunstig wordt. Bekijk in onderstaand schema de gevolgen voor je prijs.

Infographic valutaschommelingenGevolgen van valutaschommelingen voor importeurs en exporteurs

Bereid je goed voor

Denk goed na over de gevolgen voor jouw bedrijf. Stel jezelf bijvoorbeeld de vragen als: met welke administratieve rompslomp krijg ik te maken? Welke investeringen moet ik doen in bijvoorbeeld douanesoftware, personeel en logistiek? En welke kosten bereken ik door? Ga ik voorraad houden en waar? Zijn mijn overeenkomsten Brexitproof? Breng de gevolgen en risico’s zo volledig mogelijk in kaart.

De gesprekken lopen nog en er is nog geen definitieve overeenkomst. Dus blijven alle scenario’s van Brexit mogelijk. Blijf je voorbereiden. Kijk regelmatig op onze site. Wij houden je graag op de hoogte van de actuele situatie.


5 tips om je optimaal voor te bereiden op Brexit

Gevolgen van valutaschommelingen voor ondernemer

Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Ik verbind en deel kennis en help je verder met mijn internationaal netwerk. Mijn specialiteit is het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage