Cultuurverschillen

India functioneert eigenlijk niet als één land. De onderlinge verschillen tussen de deelstaten zijn enorm. Denk hierbij aan taal, cultuur, voedselgewoontes, klimaatzones, enzovoorts. Kijk naar India, zoals je Europa bekijkt. Probeer niet direct heel India te ontsluiten maar per deelstaat voet aan de grond te krijgen.

De doorsnee Indiër is trots, heeft een sterk nationaal gevoel en is min of meer gelovig. Andere karaktereigenschappen zijn flexibiliteit en ondernemend. Zij zijn gemakkelijk om mee samen te werken en zijn vaak actief in meerdere branches. Het is lastig om de omvang van een Indiaas bedrijf in te schatten; een bedrijf kan veel groter zijn dan verwacht. Dat zegt echter niets over de kunde van het bedrijf of de kwaliteit van de producten.

Omgangsvormen

Een Indiër wil zijn zakenpartner goed leren kennen en vertrouwen. Hiervoor - en ook uit nieuwsgierigheid - stellen Indiërs veel privévragen over bijvoorbeeld jouw familie. Een Nederlander stelt deze vragen zakelijk gezien misschien minder snel. Het verschil tussen een persoonlijke en zakelijke relatie in India is klein. Toon dezelfde interesse richting je Indiase zakenpartner. Je krijgt er waardering voor terug. Neem hiervoor ook de tijd. Een gevraagde mening wordt gegeven. Maar vaak niet rechtstreeks en voor ons Nederlanders niet altijd helemaal duidelijk.

Gedrag

Indiërs ervaren privacy anders dan Nederlanders. ‘Smalltalk’ is een vast onderdeel van het Indiase leven. Indiërs houden ook fysiek minder afstand. Verbaas je bijvoorbeeld niet als iemand jouw kleren aanraakt om de kwaliteit te voelen. Dit zijn Indiase manieren om interesse te tonen. Als je met je Indiase gezelschap aan tafel zit en gerechten met de hand eet, gebruik dan de rechterhand. Indiase mensen vinden het onfris als je tijdens het eten van hand verandert. Indiërs bewegen zich veel meer in groepen. Dit verschilt van onze maatschappij die individualistischer is.

Begroeten

In India is handen geven heel gewoon. Meer traditioneel is een Namasté waarbij je de handen gestrekt tegen elkaar voor het voorhoofd houdt. Wil je als man een vrouw de hand geven? Wacht dan bij voorkeur tot zij de hand uitsteekt en neem deze dan aan. Charmante mensen zijn geliefd in India. Ditzelfde geldt voor complimenten. De Nederlandse directheid ervaren Indiërs als lomp. In India kun je geen compliment te veel geven. De Indiërs zelf maken hier ook gretig gebruik van.

Communicatie

De gemiddelde Indiase zakenman of -vrouw spreekt uitstekend Engels. Veel Indiërs hebben in het Westen gestudeerd en zijn goed geschoold. Je hoeft daarom niet één of meerdere van de Indiase talen te kennen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je Engels goed is.

Het schudden of wiebelen van het hoofd betekent in de Indiase cultuur geen 'nee'. Het is alleen een teken van begrip. Indiërs schudden vaak met hun hoofd als teken dat ze horen en begrijpen wat je zegt. Het betekent dus geen nee, maar ja. Ja betekent soms ook misschien of nee. Als iemand in India 'ja' zegt (of wiebelt) dan kan dit 'ja' betekenen. Het helpt soms om een (her)formulering van de gemaakte afspraak te vragen. Stel ook controlevragen om vast te stellen of je begrepen wordt.

Onderstaand nog enkele do’s & don’ts om rekening mee te houden.

Do’s

  1. Leer India kennen - Ga voorafgaand aan het zakendoen een tijdje naar India om de cultuur zelf te ervaren. Hierdoor verloopt het zakendoen met India een stuk soepeler!
  2. Indian Standard Time of ‘Indian Stretchable Time’ - Plan je agenda wat minder strak dan je gewend bent. Bevestig afspraken kort van tevoren nog even. Een geplande afspraak begint vaak een half uurtje later.
  3. Prijzen en afdingen - Indiërs verwachten dat je onderhandelt. Bouw daarom een marge in bij het openingsbod. Wees bij onderhandelingen niet alleen scherp op de prijs, maar ook op de voorwaarden.
  4. Dieet - Veel Indiërs eten om geloofsredenen geen (rund)vlees. Houd hier rekening mee. Nodigt een relatie je thuis uit? Altijd doen!
  5. Neem de tijd voor je relatie - Bijeenkomsten beginnen gewoonlijk met een vriendelijk praatje. Probeer dit niet te overhaasten. Er is een verschil tussen Indiase gastvrijheid en een vertrouwensrelatie. Laat je niet, overmand door een enthousiaste gastvrijheid, te snel tot een deal verleiden.

Don’ts

  1. Verkeerde gespreksonderwerpen - Vermijd onderwerpen als Kasjmir, Pakistan, geloofskwesties, enzovoorts. Het is moeilijk hierover een gesprek te voeren, zonder je mening te geven.
  2. Typisch Nederlands gedrag - De Nederlandse directheid wordt als ruw ervaren. Pak een presentje bijvoorbeeld niet direct uit.
  3. Mannen en vrouwen - Je ziet in India zelden een man en vrouw gearmd over straat lopen. Genegenheid tonen in het openbaar is erg ongepast.
  4. Ongepaste kleding - Formele kleding voor belangrijke gebeurtenissen in India is erg belangrijk. Vraag voor een officiële gelegenheid naar eventuele kledingvoorschriften.
  5. Beslissingen - Neemt je contact maar geen beslissing? Vraag dan naar een hoger geplaatst iemand. Waarschijnlijk heeft je contact geen beslissingsbevoegdheid. Delegeren behoort niet tot de sterkste punten van een Indiase organisatie.
InfoPage