Rusland

Exporteren naar Rusland

Je wilt goederen exporteren naar Rusland. Waar moet je dan op letten? Krijg je bijvoorbeeld te maken met de sanctiemaatregelen die gelden voor Rusland? Welke exportdocumenten heb je nodig? Ook formaliteiten bij de Douane en Russische producteisen spelen een rol.

Je Russische zakenpartner

De basis van iedere goede zakenrelatie is natuurlijk vertrouwen. Hoe weet je of jouw Russische afnemer betrouwbaar is? De meeste landen kennen een handelsregister. Dat zegt nog niets over de betrouwbaarheid van een bedrijf, maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. Het valt niet mee dit via Russische (overheids)websites te achterhalen.

Lukt dit niet, vraag dan de Nederlandse ambassade in Moskou om ondersteuning. De ambassade verstrekt tot op zekere hoogte informatie over Russische bedrijven. Er zijn ook handelsinformatiebureaus die tegen betaling gedetailleerde informatie verstrekken. Ben je op zoek naar samenwerking met een Russische zakenpartner? Raadpleeg de database van het Enterprise Europe Network (EEN). Of maak gebruik van het netwerk van RVO.nl.

Sancties

Voor Rusland gelden sinds de zomer van 2014 sancties. Deze sancties zijn opgelegd door de Europese Unie (EU) naar aanleiding van het conflict in Oost-Oekraïne. Hierdoor geldt onder andere een verbod op de uitvoer van goederen en diensten die bestemd (kunnen) zijn voor militair gebruik. 

Ook zijn er sancties van toepassing op de olie-industrie en gelden er financiële sancties voor bepaalde Russische bedrijven en personen. Er is ook een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar de Krim en Sebastopol. Deze gebieden zijn geannexeerd door Rusland, maar voor de EU behoren ze nog steeds tot Oekraïne. 

Rusland boycot op zijn beurt Europese landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten. Houd vooraf al rekening met deze sancties. De Russische boycot trof ook ondernemer en acteur Vitali Oussanov. Hij licht zijn ervaringen toe in een interview. Informatie over alle sanctiemaatregelen vind je op de website van RVO.nl. Ook het Ondernemersloket sancties Rusland beantwoordt vragen over de sancties bij het zakendoen met Rusland.

Douane en expediteurs

Bij het exporteren van goederen naar Rusland krijg je te maken met douaneformaliteiten. Denk aan de verplichte uitvoeraangifte (voor uitvoer van de goederen uit de EU). Dit hoef je niet zelf te doen. Vaak onderhoudt een vervoerder of expediteur contacten met een douane-expediteur. 

De douane-expediteur maakt de douaneaangifte op. Laat bij voorkeur de invoerformaliteiten in Rusland de verantwoordelijkheid zijn van je Russische klant. Op het moment dat een douane-expediteur namens jou de invoer in Rusland verzorgt, betaal je normaliter ook Russische invoerbelastingen zoals invoerrechten en btw.

Exportdocumenten

Welke exportdocumenten voor Rusland nodig zijn, hangt af van het product dat je exporteert. Een factuur, een transportdocument en een paklijst zijn standaard exportdocumenten. Voor bepaalde goederen zijn aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld een certificaat van oorsprong afgegeven door KVK. Maar ook andere documenten zijn denkbaar. Zoals bijvoorbeeld een conformiteitscertificaat.

Via de Market Access Database achterhaal je welke documenten nodig zijn bij invoer van je product in Rusland. Ga hiervoor naar ‘Procedures and formalities’. Binnen dit onderdeel vind je ook andere relevante informatie zoals Russische importverboden, douaneprocedures, verpakkingseisen en producteisen voor diverse productgroepen.

Daarnaast geeft de database informatie over de Russische invoerrechten en andere belastingen bij invoer van je product. Ga daarvoor naar het onderdeel Tariffs. Meer weten over het gebruik van de Market Access Database? Een video geeft hier uitleg over.

Tip: Vraag voor de zekerheid ook bij je Russische importeur na welke documenten hij van je nodig heeft.

Producteisen

Rusland stelt hoge veiligheidseisen aan producten. Daarom is voor veel producten, zoals apparatuur en consumentengoederen, een conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity of the Eurasian Economic Union) nodig. Het certificaat wordt ook wel CU TR certificaat of EAC-certificaat genoemd. Het toont aan dat je product voldoet aan de normen, kwaliteits- en veiligheidseisen van de Euraziatische Economische Unie (EAEU). 

De EAEU bestaat uit Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië. Het conformiteitscertificaat is de opvolger van het Russische GOST R-certificaat en is geldig voor alle lidstaten van de EAEU. Erkende (geaccrediteerde) certificeringsbureaus verstrekken het certificaat. Het vroegere GOST R-certificaat is eventueel nog nodig voor producten met een veiligheidsrisico waarvoor op EAEU-niveau nog geen technische voorschriften van kracht zijn. Het GOST R-certificaat is dan alleen geldig voor Rusland en niet voor de andere EAEU-lidstaten.

Ook in Nederland zijn bureaus die voor EAEU certificering zorgen. Alleen een legale entiteit in de EAEU (bijvoorbeeld uw Russische klant) mag echter het certificaat aanvragen en ondertekenen. Informeer daarom bij een certificeringsbureau naar het proces en de mogelijkheden.

Soms kan een conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity of the Eurasian Economic Union) voldoende zijn om de veiligheid van bepaalde producten aan te tonen. Deze producten brengen een minder groot risico met zich mee dan producten waarvoor het conformiteitscertificaat nodig is. De verklaring wordt ook wel CU TR verklaring of EAC-verklaring genoemd.

Producten die voldoen aan de technische voorschriften (TR) van de EAEU mogen het EAC (EurAsian Conformity) logo dragen. Zie dit logo als een Euraziatische versie van het Europese CE-logo.

Ook andere producteisen zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van het soort product dat je exporteert. De Market Access Database verstrekt informatie over productgroepen en bijbehorende producteisen.

Btw 0%-tarief

Je factureert met 0% btw. Voorwaarde is wel dat je in jouw administratie kunt aantonen dat de goederen de EU verlaten. Bijvoorbeeld aan de hand van douaneaangiften, transportdocumenten en betaalbewijzen.

Afspraken over transport

Maak vooraf goede afspraken met je Russische klant over het transport van de goederen. Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract. Zo weet je allebei wie:

  • Het transport (tot waar) regelt en de kosten draagt.
  • Verantwoordelijk is voor eventuele transportverzekeringen, vergunningen, documenten en (douane)formaliteiten.
  • Op welk moment het risico draagt van verlies of schade aan de goederen tijdens het transport.

Betalingsverkeer

Vooruitbetaling biedt natuurlijk de meeste zekerheid aan jou als verkoper. In Rusland is dit niet ongebruikelijk. Mocht je Russische zakenpartner hiermee niet akkoord gaan, dan zijn andere betalingsvormen mogelijk. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm en valuta die het beste past bij de transactie. Vraag ook waar je op moet letten als het gaat om betaalgewoonten en betaalgedrag in Rusland.

Contracten

Leg afspraken met je Russische zakenpartner bij voorkeur schriftelijk vast. Laat het beoordelen door een jurist met kennis van het Russische recht. Nederland heeft geen executieverdrag met Rusland. Dit betekent dat een vonnis van een Nederlandse rechter niet ten uitvoer hoeft te worden gelegd (geëxecuteerd) in Rusland. 

Het oplossen van geschillen via arbitrage is daarom een alternatief. In plaats van een rechter doet een arbitrage hof uitspraak, zoals het Hof van Arbitrage van de Internationale KVK. Rusland en Nederland zijn beiden aangesloten bij het Verdrag van New York. Hierdoor erkennen zij elkaars arbitrale beslissingen en tenuitvoerleggingen.

Wil je meer weten over importeren, exporteren en klanten vinden in Rusland? Alles over Rusland.
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage