Rusland

Importeren uit Rusland

Je wilt goederen importeren uit Rusland. Waar moet je dan op letten? Welke importdocumenten heb je nodig en heb je bijvoorbeeld te maken met de sancties die voor Rusland gelden? Formaliteiten bij de douane en Europese producteisen spelen altijd een rol.

Je Russische zakenpartner

De basis van iedere goede zakenrelatie is natuurlijk vertrouwen. Hoe weet je of je Russische leverancier betrouwbaar is? De meeste landen kennen een handelsregister. Dat zegt nog niets over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. Het valt niet mee dit via Russische (overheids)websites te achterhalen. Lukt dit niet, vraag dan de Nederlandse ambassade in Moskou om ondersteuning. De ambassade verstrekt tot op zekere hoogte informatie over Russische bedrijven. Er zijn ook dienstverleners die tegen betaling gedetailleerde informatie verstrekken. Ben je op zoek naar samenwerking met een Russische leverancier of productiepartner? Raadpleeg de database van het Enterprise Europe Network (EEN). Of maak gebruik van het netwerk van RVO.nl.

Sancties Rusland

Voor Rusland gelden sinds de zomer van 2014 sancties. Deze sancties zijn opgelegd door de Europese Unie (EU) naar aanleiding van het conflict in Oost-Oekraïne. Hierdoor geldt onder andere een verbod op de invoer van militaire goederen uit Rusland. Ook zijn er bepaalde financiële sancties van toepassing en is het verboden zaken te doen met sommige Russische personen en bedrijven. Tot slot is er een volledig importverbod voor producten met een oorsprong uit de Krim en Sebastopol. Deze gebieden zijn geannexeerd door Rusland, maar voor de EU behoren ze nog steeds tot Oekraïne. Het is erg belangrijk om vooraf rekening te houden met deze sancties. Informatie over alle sanctiemaatregelen vind je op de website van RVO.nl. Ook het Ondernemersloket sancties Rusland beantwoordt vragen over de sancties bij het zakendoen met Rusland.

Douane en belastingen bij invoer

Bij het importeren van goederen uit Rusland krijg je te maken met de douane. Om goederen in te mogen voeren in de Europese Unie (EU) is een aangifte ten invoer nodig. Dit is een elektronische douaneaangifte. Meestal stelt een douane-expediteur de aangifte op en dient deze vervolgens in bij de douane. Je hoeft dit dus niet zelf te doen.

Bij het invoeren van goederen uit Rusland moet je meestal invoerrechten betalen. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de zogenaamde goederencode of TARIC-code van je product. Benieuwd hoeveel invoerrechten en eventuele andere heffingen je betaalt bij import uit Rusland? De tarieven en de goederencodes zijn te raadplegen op onderstaande websites:

De juiste goederencode bepalen is soms lastig. Neem bij twijfel altijd contact op met de Nederlandse douane (telefoon: 0800 01 43). Ook douane-expediteurs hebben ervaring met het indelen van producten in goederencodes.

Bij invoer in Nederland betaal je naast eventuele invoerrechten ook Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte.

Importdocumenten

Welke importdocumenten je nodig hebt, hangt af van het product dat je importeert. Een factuur, een transportdocument en een paklijst zijn standaard importdocumenten. Voor bepaalde goederen zijn soms aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld als het om goederen gaat die mogelijk risico opleveren voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Informeer vooraf bij de douane of je douane-expediteur welke documenten nodig zijn bij invoer van je product uit Rusland.

Producteisen en productaansprakelijkheid

Voer je een product in uit niet-EU landen zoals Rusland? Houd dan rekening met de Europese en nationale eisen en regels die voor het product gelden. Het product moet namelijk veilig en bruikbaar zijn. Je bent als importeur van producten uit Rusland aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Brengt het product risico met zich mee? Dan is het raadzaam een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Afspraken over transport

Maak vooraf goede afspraken met je Russische leverancier over het transport van de goederen. Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract. Zo weet je beiden wie:

  • het transport (tot waar) regelt en de kosten draagt;
  • verantwoordelijk is voor eventuele transportverzekeringen, vergunningen, documenten en (douane)formaliteiten;
  • op welk moment het risico draagt van verlies of schade aan de goederen tijdens het transport.

Betalingsverkeer Rusland

Vooruitbetaling is niet aan te raden. Je loopt dan het risico dat de leverancier de goederen niet levert. Er zijn verschillende betalingsvormen mogelijk. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm en valuta die het beste past bij de transactie.

Contracten Rusland

Leg afspraken met je Russische zakenpartner bij voorkeur schriftelijk vast. Laat het beoordelen door een jurist met kennis van het Russische recht. Nederland heeft geen executieverdrag met Rusland. Dit betekent dat een vonnis van een Nederlandse rechter niet ten uitvoer hoeft te worden gelegd (geëxecuteerd) in Rusland. Het oplossen van geschillen via arbitrage is daarom een alternatief. In plaats van een rechter doet een arbitrage hof uitspraak, zoals het Hof van Arbitrage van de Internationale KVK. Rusland en Nederland zijn beiden aangesloten bij het Verdrag van New York. Hierdoor erkennen zij elkaars arbitrale beslissingen en tenuitvoerleggingen.

Wil je meer weten over exporteren, cultuurverschillen en klanten vinden in Rusland? Alles over Rusland.
Marcel Hoebink

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik ben specialist op het gebied van importregels, invoerbelastingen, incoterms en importdocumenten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage