Zakendoen met ...

Zakendoen met Spanje, dit moet je weten

Nederlanders houden van de Spaanse zon en de gastvrijheid en vriendelijkheid van de Spanjaarden. Dit maakt zakendoen met Spanje aangenaam. De economie draait vooral op de toeristensector. Deze sector heeft het moeilijk nu toeristen door corona thuisblijven. De crisis zorgt er wel voor dat branches als tweewielers, digitale veiligheid, automatisering en gezondheidzorg versnelt groeien.

In dit artikel lees je meer over zakelijke kansen die Spanje biedt en welke regels gelden wanneer je goederen en diensten importeert of exporteert.

Actueel

Corona

De Spaanse economie is zwaar getroffen door de coronacrisis. Vooral de toeristensector heeft het zwaar. Het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) maakte de jaarcijfers van het internationale toerisme bekend. In 2020 daalde het aantal bezoeken met bijna 77%, oftewel 65 miljoen buitenlandse toeristen. De centrale regering en regionale overheden nemen coronamaatregelen die regionaal kunnen verschillen.

Wederzijdse handel

De belangrijkste exportproducten die van Nederland naar Spanje gaan zijn tweewielers, machines en chemische producten. Voornaamste importproducten zijn voedingsmiddelen, levende dieren en machines. In StatLine, de databank van het CBS, zie je welke producten Nederland in- en uitvoert. Deze handelscijfers gebruik je in je marktonderzoek om nieuwe zakelijke kansen in Spanje te ontdekken.

Kansrijke sectoren

Ondanks de economische krimp door corona ziet de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Jan Versteeg, evengoed nieuwe mogelijkheden. “Terwijl de economie in Spanje behoorlijk in elkaar zakt en grote groepen het moeilijk hebben, ontstaan er ook kansen. Spanje en de EU maken veel geld vrij om de economie weer op de rails te krijgen.” Versteeg noemt vooral de sectoren vergroening en digitalisering kansrijk: “Ik zou meteen beginnen.” Het complete verhaal van Versteeg beluister je in de BNR-podcast Zakendoen over de grens.

Ook in Spaanse topsectoren, zoals hightech, liggen kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze sector is sterk internationaal georiënteerd en kennisintensief. Er vindt veel onderzoek plaats en er worden hoogwaardige producten en diensten ontwikkeld. Van energie en publieke werken via gezondheid, ICT en milieu tot luchtvaart, scheepvaart en transport.

Contacten leggen

In Spanje staan bedrijven geregistreerd in de Registros Mercantiles. Online kun je tegen betaling informatie opvragen bij Colegio de Registradores. Zo weet je ook of de persoon waarmee je spreekt beslissingsbevoegd is. Spaans personeel aanstellen of inhuren vergemakkelijkt het zakendoen. Andere mogelijkheden zijn een Spaanse handelsagent of distributeur aanstellen, verkopen via een webshop of een eigen vestiging open. Een handelsagent heeft in Spanje een beschermde positie. Vraag hem naar zijn registratie bij de vereniging van Spaanse handelsagenten.

Beursland Spanje

Het is in Spanje gebruikelijk om je zakenpartner eerst persoonlijk te leren kennen voordat je zakendoet. Beursbezoek en beursdeelname geven je inzicht in de Spaanse markt. Je legt hier je eerste zakelijke contacten en bouwt zo een netwerk op. Tradeshows Spain en Auma hebben een overzicht van lokale (digitale) beurzen en tentoonstellingen.

Ondersteuning

Verschillende organisaties ondersteunen je bij je zoektocht naar geschikte partners, al dan niet tegen betaling.

  • Een Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), een ondersteuningsdesk voor ondernemers, biedt je online hulp, bijvoorbeeld bij de digitale aanmelding van je bedrijf. Bepaal welk type bedrijf je wilt opzetten. En breng de fiscale en juridische regels hiervoor in kaart, zoals de btw en lokale belastingen. Afhankelijk van je rechtsvorm en bedrijfsactiviteit bestaat het oprichten van een onderneming uit een aantal stappen.
  • Enterprise Europe Network (EEN) vormt een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen waaronder Duitsland. In de digitale databank van EEN staan profielen van Spaanse bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners.
  • RVO helpt bij het vinden van betrouwbare Spaanse zakenpartners en gebruikt hiervoor haar buitenlandnetwerk, waaronder ambassades en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). RVO maakt een overzicht van zakenpartners voor je op basis van je specifieke vragen en eisen. Ook een persoonlijke introductie is mogelijk.

Zakelijk cultuur

In Spanje houd je siësta. Dit zie je terug in de werktijden. De lunch duurt van 14.00 tot 16.00 of 17.00 uur. Daarna werkt een Spanjaard door tot 19.00 of 20.00 uur. Geen verloren tijd, want Spanjaarden doen vaak zaken tijdens de lunch of het diner. In de zomer wordt 's middags niet gewerkt. Veel bedrijven zijn het hele jaar door op vrijdagmiddag gesloten en in de maand augustus helemaal dicht.

Spanje heeft regionale cultuurverschillen. In het noorden zijn de Spanjaarden serieuzer en gedisciplineerder en in het zuiden wat losser en toegankelijker. Op de werkvloer zie je de hiërarchie terug in de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Zo zeg je in Nederland wat je denkt, ook tegen je baas. In Spanje gebeurt dit niet snel.

Spreek je geen Spaans, neem dan bij je zakelijke afspraken een tolk mee. Meestal spreekt alleen de jongere generatie Spanjaarden de Engelse taal. Laat je offerte, website, teksten en folders in het Spaans vertalen, zo kom je serieus en professioneel over op je zakenpartner. Zo zijn er nog meer do’s en don’ts.

Afspraken schriftelijk vastleggen

Leg afspraken met je Spaanse partners schriftelijk vast. Laat je contract beoordelen door een jurist met kennis van het Spaanse recht. Bij een eenmalige koop of levering kun je afspraken ook in een offerte vastleggen. Naast prijzen en de gewenste manier van betalen leg je ook je algemene voorwaarden vast. Daarnaast spreek je af wie het transport betaalt en regelt. Bespreek met elkaar onder welke Incoterm® de levering plaatsvindt en neem deze op in je offerte of contract. Gebruik bijvoorbeeld deze modelcontracten.

Goederen exporteren

Binnen de EU zijn geen fysieke grenzen. Op deze interne markt is vrij verkeer van goederen. Je doet geen uitvoeraangifte en je klant betaalt geen invoerrechten. Je Spaanse klant draagt de btw af. Dit kan alleen wanneer beide partijen een geldig btw-identificatienummer hebben. Wanneer je Spaanse klant geen btw-id heeft, factureer je met Nederlandse btw.

Als je accijnsgoederen exporteert, draagt je Spaanse klant accijns af. Voor de btw-heffing over accijnsgoederen gelden afwijkende regels. De Spaanse douane vertelt je meer over verbruiksbelastingen.

Wetten en regels voor producten

Nederland en Spanje behoren allebei tot de EU, waardoor wet- en regelgeving voor producten grotendeels gelijk is. Een paar verschillen.

  • Nationale wetgeving over 'product liability and safety‘ zorgt voor gelijke veiligheidsnormen voor (consumenten)producten. In deze wet staan ook specifieke etiketteringseisen. Check de wetgeving voor etikettering en marktcontrole bij AECOSAN, onderdeel van het Spaanse ministerie van Gezondheid, Sociale diensten en Gelijkheid.
  • Houd rekening met productaansprakelijkheid. Als producent ben je aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een gebrek aan je product. Dit geldt ook als je geïmporteerde producten verkoopt binnen de EU. Bij productaansprakelijkheid ziet de wet een importeur als producent. Spaanse wet- en regelgeving per dienst of product is vastgelegd in de product liability Spain 2020.
  • Controleer bij export van planten, groenten, fruit of plantaardige producten en dieren of dierlijke producten of er extra bepalingen gelden voor Spanje. Wanneer je geneesmiddelen aan Spanje wilt leveren, heb je mogelijk een exportcertificaat van Farmatec nodig.

Goederen importeren

Goederen die je koopt van ondernemers uit andere EU-landen zijn voor de btw meestal belast in Nederland. Een invoeraangifte is niet nodig en je betaalt geen invoerrechten. Van je Spaanse leverancier ontvang je in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. De verschuldigde btw bereken je zelf en geef je op in je btw-aangifte.

Als je accijns-of verbruiksbelastinggoederen uit Spanje invoert in Nederland gelden mogelijk afwijkende regels. Producten als bier en wijn bijvoorbeeld moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bereiding, vervoer en etikettering.

Wanneer je producten als een personenauto, motor of bestelauto uit Spanje importeert, dan betaal je bpm en omzetbelasting. De Belastingdienst geeft informatie over import van specifieke goederen en in bijzondere situaties vanuit een ander EU-land.

Europese wetten en regels

Producten die je uit Spanje importeert, zijn vaak al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van je product. De Warenwet regelt dat levensmiddelen en andere consumentenproducten de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar mogen brengen. Houd daarnaast rekening met de productaansprakelijkheid.

Dienstverlening

Als Nederlandse dienstverlener mag je jouw diensten in Spanje aanbieden. Je hebt geen werkvergunning nodig en kunt aan de slag zonder lokale vestiging.

Vergunningsplicht

Net als in Nederland mag je in Spanje niet alle beroepen vrij uitoefenen. Een aantal beroepen vereist lidmaatschap van een brancheorganisatie. EUGO geeft een overzicht van deze brancheorganisaties in Spanje.

Veel hangt af van de vraag hoe vaak en hoe lang je diensten in Spanje gaat verlenen. Ook krijg je te maken met zaken op het gebied van vakbekwaamheid. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in bijvoorbeeld de bouw stelt Spanje eisen aan je vakbekwaamheid. Ga na of dit ook voor jouw branche geldt. Met een EU-verklaring van KVK toon je aan dat Nederlandse diploma’s en dus de vakbekwaamheid overeenkomen met de verplichtingen in Spanje.

Elke EU-lidstaat, ook Spanje, heeft een Point of Single Contact. Bij dit centrale contactpunt kun je terecht met vragen over lokale regels voor tijdelijke dienstverlening. Daarnaast geeft het contactpunt informatie over erkenning van beroepskwalificaties en gereguleerde beroepen en over het lokaal oprichten van een bedrijf.

Detachering en posting

Bij detachering gaat een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk werken in een ander land. Tijdens het verblijf blijft de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer in stand. Als dit plaatsvindt in een ander EU-land, zoals Spanje, spreek je van een ‘posted worker’. Hiervoor gelden posting-regels. Deze regels houden in dat je voorafgaand aan je werkzaamheden in Spanje melding moet doen van je werkzaamheden en een lokaal vertegenwoordiger moet aanstellen. Het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid informeert je over de Spaanse regels voor posting.

Gedetacheerde werknemers hebben doorgaans dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten als andere lokale werknemers. Je werknemers vallen onder de Spaanse arbeidsvoorwaarden mits deze gunstiger zijn dan Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Sociale zekerheid

Om aan te tonen dat je sociaal verzekerd bent in Nederland, vraag je bij de Sociale Verzekeringsbank een A1/certificate of coverage aan. Je betaalt in Spanje dan geen sociale premies.

Belastingen

Of je btw in rekening moet brengen aan je Spaanse klant hangt af van het soort klant waar je de dienst aan verleent. Bij dienstverlening aan een particulier breng je doorgaans Nederlandse btw in rekening. Wanneer je opdrachtgever een bedrijf is, breng je geen btw in rekening. Je verlegt deze dan naar je afnemer. Je Spaanse klant berekent in dit geval zelf de btw en geeft deze lokaal aan.

Als jij of je werknemer in een periode van 12 maanden meer dan 183 dagen werkt vanuit een Spaanse vestiging betaal je Spaanse inkomstenbelasting. Deze bereken je vanaf de eerste dag. Dit is geregeld in de 183-dagenregeling.

‘Ook tijdens corona gaat mijn ontdekkingsreis door Spanje door’. De Nederlandse freelancer Tessa Waalwijk gooide het roer om en ging online zakendoen.

Marco Platvoet

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen help ik ondernemers kansen te benutten in het buitenland. Ik verbind en deel kennis en help je verder met mijn internationaal netwerk. Mijn specialiteit is het Verenigd Koninkrijk en Brexit.

InspiratiePage