Cultuurverschillen

Turken staan bekend om hun gastvrijheid. Ze bieden gasten en dus ook zakenrelaties graag thee (çay) aan. Het is een manier om contact te leggen en een (persoonlijke) relatie met je op te bouwen. Het biedt je de kans een netwerk op te bouwen. Maak daar gebruik van, want persoonlijke relaties, referenties en netwerken spelen een grote rol binnen de Turkse ‘ons-kent-ons’ cultuur.

De Turkse zakencultuur is hiërarchisch en formeel. Zeker wanneer je zakendoet met familiebedrijven. De directeur/eigenaar neemt vaak alleen beslissingen. Het is verstandig om met een gelijkwaardige delegatie in gesprek te gaan.

Punctueel

Turken hechten waarde aan punctualiteit. Bevestig een dag van tevoren je afspraak en kom op tijd. Zeker bij een eerste afspraak. Een kwartier te laat komen in stedelijke gebieden wordt geaccepteerd. Verdiep je in het lokale wegen- en openbaar vervoernetwerk, want het reizen in Turkije kost meer tijd dan in Nederland.

Communicatie

90% van de Turkse bevolking spreekt Turks. In steden en toeristische gebieden wordt ook Engels of Duits gesproken. Turken waarderen het erg wanneer je de moeite neemt om enkele woorden Turks te spreken. Wees je bewust van de verschillen in non-verbale communicatie. Men zegt ‘ja’ wanneer men met het hoofd een knikbeweging naar beneden maakt. Beweegt men het hoofd omhoog, met opgetrokken wenkbrauwen, dan zegt men ‘nee’. Turken maken relatief gezien minder oogcontact. Hiermee tonen zij hun respect. In de islamitische cultuur is afstand tussen mannen en vrouwen belangrijk.

Cultuurverschillen

De cultuur van het zakendoen is erg belangrijk en verschilt op een aantal punten sterk. Turkije is bovendien een groot land met verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Hieronder volgen een aantal belangrijke cultuurverschillen:

  • Vermijd gevoelige onderwerpen over politiek en godsdienst. Toon respect voor de Turkse regering, vlag en de oprichter van de Turkse republiek Atatürk.
  • Turkije is een islamitisch land. Volgens het Turkse bevolkingsregister is 99,8% van de Turken moslim. Ondanks dat de geloofsvoorschriften verschillend worden opgevolgd, is het verstandig om rekening te houden met kledingvoorschriften (voor vrouwen), eten en drinken (geen varkensvlees en alcohol) en islamitische feestdagen (bijvoorbeeld de ramadan).
  • De kledingstijl in Turkije is formeel. Vrouwen horen hun knieën en schouders te bedekken.
  • Onderhandelen is onlosmakelijk met de Turkse zakencultuur verbonden. Daar wordt uitgebreid de tijd voor genomen. Een lage(re) prijs op korte termijn heeft een grotere voorkeur dan een hogere winst op langere termijn.
InfoPage