Exporteren naar Turkije

De douane-unie met Turkije biedt veel kansen voor Nederlandse exporteurs. Voor de meeste producten uit de Europese Unie (EU) betaalt de Turkse importeur namelijk geen invoerrechten. Wil je ook producten exporteren naar Turkije? KVK zet de aandachtspunten voor je op een rij.

Je Turkse zakenpartner

Vertrouwen is de basis van elke goede zakenrelatie. De meeste landen kennen een handelsregister. Dat zegt nog niks over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Maar wel of een bedrijf volgens de wet staat ingeschreven en bestaansrecht heeft. In Turkije staan bedrijven ingeschreven bij de lokale Trade Registry Office van de Turkse Kamer van Koophandel. Ga na of het bedrijf hier geregistreerd staat. Lukt dit niet, vraag dan de Nederlandse ambassade om ondersteuning. Ben je op zoek naar Turkse zakenpartners? Je hebt verschillende mogelijkheden om contacten op te doen.

Producteisen

Je producten moeten voldoen aan de eisen die gelden in Turkije. In de Market Access Database vind je informatie over producteisen voor verschillende productgroepen. Meer weten over het gebruik van de Market Access Database? Een video geeft hier uitleg over.

Tip: informeer vooraf ook bij je importeur of agent naar de producteisen.

Omzetbelasting bij export

Je factureert jouw Turkse klant met 0% btw. Voorwaarde is wel dat je in staat bent aan te tonen dat de goederen de EU verlaten. Bijvoorbeeld aan de hand van douaneaangiften, transportdocumenten en betaalbewijzen.

Douane

Exporteer je naar Turkije dan spelen douaneformaliteiten een rol. Denk aan de verplichte uitvoeraangifte (voor uitvoer van goederen uit de EU). Dit hoef je niet zelf te doen. Vaak onderhoudt een vervoerder of expediteur contacten met een douane-expediteur. De douane-expediteur maakt de douaneaangifte op. Laat bij voorkeur de inklaring in Turkije regelen door je Turkse klant. Op het moment dat een douane-expediteur namens jou de invoer in Turkije verzorgt, betaal je namelijk de Turkse invoerbelastingen (zoals Turkse btw en eventuele invoerrechten). Maak vooraf goede afspraken met je Turkse afnemer over het transport van de goederen. Spreek met elkaar een Incoterm® af en neem deze op in het contract.

ATR-certificaat

Turkije vormt al jaren een douane-unie met de EU. Binnen een douane-unie worden geen invoerrechten geheven. Het ATR-certificaat geeft in Turkije recht op vrijstelling van invoerrechten. Je maakt het certificaat op en laat deze door de Nederlandse Douane aftekenen. Het ATR-certificaat toont aan dat jouw goederen van herkomst zijn uit de EU. Het gaat bij EU herkomst om goederen die geproduceerd zijn in de EU of om goederen die niet in de EU zijn geproduceerd maar wel zijn eerder ingevoerd in de EU.

N.B.: Ondanks de douane-unie heft Turkije sinds 2015 op verschillende producten van herkomst uit de EU toch invoerrechten. Voor deze producten is alleen vrijstelling van invoerrechten mogelijk als zij geproduceerd zijn in de EU (of Turkije). In dat geval voeg je naast het ATR-certificaat een Certificaat van Oorsprong toe.

EUR.1 certificaat

Hoewel de douane-unie en het ATR-certificaat op de meeste producten van toepassing is, gelden er uitzonderingen voor veel landbouwgoederen en sommige staalgoederen. Om als Turkse importeur voor deze producten in aanmerking te komen voor een lager invoerrecht in Turkije is een EUR 1 certificaat nodig. Jij als exporteur vraagt dit certificaat in Nederland aan bij KVK. Voor zendingen met een beperkte waarde (minder dan 6.000 euro) mag je een factuurverklaring gebruiken in plaats van een EUR.1 certificaat.

Let op: een EUR.1 certificaat of een factuurverklaring is alleen geldig voor preferentiële oorsprongsproducten. Het gaat dan om producten die geheel en al verkregen zijn (bijvoorbeeld geoogst in de EU) of toereikend bewerkt zijn in de EU. Is een EUR.1 certificaat of factuurverklaring niet mogelijk dan betaalt de importeur in Turkije alsnog het verschuldigde invoerrecht.

Exportdocumenten

Een factuur, een transportdocument en een paklijst zijn standaard exportdocumenten. Meestal is een ATR certificaat gewenst en voor bepaalde landbouw- en staalproducten een EUR.1 certificaat. Welke exportdocumenten je verder nodig hebt, hangt af van het product dat je exporteert. Via de Market Access Database achterhaal je welke andere documenten eventueel nodig zijn bij invoer van je product in Turkije. En wie verantwoordelijk is voor het aanvragen van deze documenten, jij of de Turkse exporteur.

Betalingsverkeer

Vooruitbetaling biedt natuurlijk de meeste zekerheid aan jou als verkoper. Mocht je Turkse zakenpartner hiermee niet akkoord gaan, dan zijn andere betalingsvormen mogelijk. Informeer altijd bij je bank naar de betalingsvorm en valuta die het beste past bij de transactie. Vraag ook waar je op moet letten als het gaat om betaalgewoonten en -gedrag in Turkije.

Contracten

Leg afspraken met jouw Turkse zakenpartner bij voorkeur schriftelijk vast. Laat deze beoordelen door een jurist met kennis van het Turkse recht. Nederland heeft geen executieverdrag met Turkije. Dit betekent dat een vonnis van een Nederlandse rechter niet ten uitvoer hoeft te worden gelegd (geëxecuteerd) in Turkije. Het oplossen van geschillen via arbitrage is daarom een alternatief. In plaats van een rechter doet een arbitragecommissie uitspraak, zoals het Hof van Arbitrage van de International Chamber of Commerce (ICC). Turkije en Nederland zijn beiden aangesloten bij het Verdrag van New York. Hierdoor erkennen zij elkaars arbitrale beslissingen en tenuitvoerleggingen.

InfoPage