Brexit: gevolgen voor Nederlandse ondernemers nu nog onduidelijk

Het Verenigd Koninkrijk is op 29 maart 2017 de onderhandelingen over uittreding uit de EU gestart. Uiterlijk op 1 april 2019 volgt de Brexit. Wat de gevolgen voor Nederlandse exporteurs en importeurs zijn op korte en langere termijn zal pas de komende tijd duidelijk worden. De Eu en de Britten moeten nieuwe afspraken maken over hun onderlinge handel, want de regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, zijn straks niet meer geldig. Een aantal dossiers over de ontwikkelingen op een rij.

Wat wijzigt er op korte termijn?

Ook al leidt het besluit van de Brexit tot onzekerheid op financiële markten en eventuele valutarisico’s, het VK blijft formeel nog lid van de EU. Nu breekt een tijd van onderhandelingen aan. Deze periode kan formeel twee jaar duren. De Britten en de EU moeten in deze periode tot overeenstemming komen hoe zij het vertrek vormgeven. Ook zijn er afspraken nodig over hoe de relatie er ná het vertrek uit ziet. Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment immers gebonden aan EU regelgeving, zoals bijvoorbeeld aan de afspraak dat EU landen onderling geen invoerrechten heffen. Hierover zijn nu dus nieuwe afspraken nodig. Tot het definitieve vertrek van de Britten gelden de bestaande regels. U krijgt als u zakendoet met Britse bedrijven vooralsnog niet direct met nieuwe regels te maken.

Alle banden doorgesneden

Komt er geen akkoord, dan worden alle banden doorgesneden en is het Verenigd Koninkrijk voor EU importeurs en exporteurs een derde land. Dit betekent dat wanneer u goederen inkoopt vanuit het VK u dan ook een aangifte ten invoer gaat doen bij de Douane en te maken krijgt met invoerrechten. En wanneer u goederen gaat leveren aan het VK geldt dat u als exporteur een aangifte ten uitvoer gaat doen. U kunt na de Brexit geen gebruik meer maken van de intracommunautaire levering of verwerving. Ook de procedures voor btw zullen veranderen, net als alle andere afspraken voor onderlinge handel binnen de EU, zoals producteisen en etiketteringsvoorschriften. De Britten hopen een regeling te treffen met Brussel om grenscontroles en invoertarieven te voorkomen. Maar voorlopig komt de routekaart wel neer op een totale breuk met de EU, dus geen Noors of Zwitsers model.

Nederland sterk gericht op UK

Het Verenigd Koninkrijk is als vanouds een belangrijke handelspartner van Nederland. In 2015 had van de totale Nederlandse export 8% (40,9 miljard euro) het VK als bestemming. En van de totale Nederlandse import in 2015 was 11% (22,0 mld euro) uit het VK afkomstig. Mogelijke gevolgen voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen dan ook niet aan Nederlandse bedrijven voorbij gaan. Bereid u daarom goed voor!

Dus business as usual?

De komende tijd zal duidelijker worden wat de vervolgstappen zijn in de onderhandelingen. Nu is dit nog afwachten. In de tussentijd is het ‘business as usual’, al is het in sommige gevallen raadzaam om bij langlopende contracten nieuwe clausules op te nemen. Want als de handelssituatie wijzigt, wilt u misschien ook uw contracten kunnen wijzigen. Neem in dat geval contact op met een jurist. De realiteit is dat het zakendoen met het VK gaat VERANDEREN. Voor iedere branche. Begin daarom nu al met voorbereiden en probeer in kaart te brengen welke consequenties de veranderingen hebben voor u als ondernemer. Voor vragen over importeren uit en exporteren naar het VK kunt u uiteraard ook terecht bij de adviseurs van de Kamer van Koophandel: T 088 - 585 2222.

Dossiers over de ontwikkelingen op een rij

 • de Brexit monitor van het CBS:
  Nederland is op tal van manieren verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Het CBS wil meer inzicht geven in deze relaties en mogelijke effecten van de Brexit op Nederland. In dit dossier vindt u cijfers en nieuwsberichten over allerlei thema’s.
 • het Brexit loket van RVO:
  Het Brexit loket is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de de economische afdeling van de Nederlandse Ambassade in Londen. Via dit loket loket kunt u direct contact leggen met de Ambassade en andere relevante informatie over het VK bekijken.
 • het AIV:
  Adviesraad Internationale vraagstukken conclusies en aanbevelingen. Op weg naar nieuwe relaties met het Verenigd Koninkrijk.
 • de landenpagina VK van RVO:
  Wilt u ondernemen in het Verenigd Koninkrijk? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar het VK en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner?
 • the Guardian:
  Een engelstalige wekelijkse update van de ontwikkelingen op de lange weg van het VK uit de EU.