Brexit nieuws voor ondernemers

Wat betekent een harde Brexit voor invoerrechten?

  • 17 jan 2019
  • 3 min lezen
Het Verenigd Koninkrijk en de EU buigen zich deze weken over een conceptovereenkomst over Brexit. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn en daarmee de gevolgen voor Nederlandse importeurs. Een harde Brexit, zonder overgangsperiode, blijft voorlopig een reëel scenario. Wat betekent dat voor de invoerrechten van goederen uit het VK? Als voorbeeld het importtarief van Engelse drop.

Nadat het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 de EU verlaat, houdt het tot 1 januari 2021 toegang tot de Europese interne markt en blijft het deel uitmaken van de douane-unie. Als er dan geen handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK volgt een harde Brexit.  Dan wordt het VK gezien als een derde land, dus buiten de interne markt en de douane-unie. Er ligt verder geen enkele (preferentiële) afspraak. Voor goederen zijn douanetarieven van toepassing zoals deze binnen de World Trade Organization (WTO) voor de EU en het VK gelden, de zogenaamde Most Favoured Nations (MFN-)tarieven. Deze verschillen per product en kunnen erg hoog zijn.

Het terugvallen op WTO-regels beperkt de openheid van handel en economie sterk, ondanks dat de tarieven in alle EU-landen gelijk zijn.

Invoerrechten berekenen

Invoerrechten bereken je over de douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de goederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die je betaalt voor de goederen moet je ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen. De EU kent een gemeenschappelijk buitentarief. Daardoor maakt het niet uit of je goederen invoert in Nederland of in een andere lidstaat.

Goederencode

Om de invoerrechten van een product te kunnen bepalen heb je de juiste goederencode nodig. Een goederencode of HS-code (Harmonized System) is een 10-cijferige code waarmee producten zijn ingedeeld. Deze indeling wordt wereldwijd toegepast. De eerste 6 cijfers zijn internationaal gelijk. Engelse drop moet in ieder geval gezocht worden in 170490…. 1704901000 (zoethoutextract (drop) bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen. De indeling is afhankelijk van de ingrediënten.

Indicatie invoerrechten

Voor een overzicht van invoerrechten, documenten, procedures en formaliteiten gebruik je de Market Access Database. Om een indicatie van de invoerrechten te krijgen, kies je een willekeurig derde land. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten (VS). Voor de VS geldt een percentage van 13,4 % aan invoerrechten voor Engelse drop. Besteed je de aangifte ten invoer uit? Dan berekent de douane-expediteur kosten om de douaneformaliteiten bij invoer voor je te verzorgen. In praktijk hangt de verdeling van de (extra) kosten samen met de afspraken die je met de verkoper hebt gemaakt en vastgelegd in de Incoterms.

Hogere verkoopprijs

Naast 13,4% aan invoerrechten, extra douanekosten, voorraadkosten en eventuele sectorspecifieke markttoegangsvereisten krijg je te maken met oponthoud aan de grens. Dit alles werkt behoorlijk prijsverhogend. Reken je de kosten door aan je klant? Of deel je de pijn samen met je leverancier en afnemer. Overigens wordt Engelse drop tegenwoordig in verschillende landen geproduceerd. Kijk hier ook eens naar. Wees creatief. Maak een analyse voor je eigen producten met als uitgangspunt een harde Brexit. Dit voorbeeld helpt je daarbij.

Bereid je goed voor op Brexit

Ruim 77.000 Nederlandse bedrijven krijgen te maken met Brexit. Deal or no deal. Er is pas zekerheid als het voorlopig akkoord door alle partijen is bekrachtigd. Blijf je daarom goed voorbereiden op alle scenario’s. Bekijk de laatste stand van zaken op Brexit nieuws voor ondernemers.