Britten kiezen voor eigen handelsakkoorden

Na een lange periode van groei van het aantal EU landen is het voor het eerst dat een land ervoor kiest de EU te verlaten. Hoe staat het momenteel met de BREXIT? 


Het Verenigd Koninkrijk gaat de Europese douane-unie waarschijnlijk verlaten. Dat is wel duidelijk geworden bij de presentatie van de Brexit-routekaart. Brexit-minister David Davis bevestigde dat de Britten eigen handelsakkoorden willen sluiten. Dit is niet mogelijk als lid van de EU. Men hoopt wel dat er een regeling valt te treffen met Brussel om grenscontroles en invoer tarieven te voorkomen. Wel is er gesteld dat de Britten willen dat de EU bijeenblijft en zelf ook beter wordt van een handelsakkoord met de Britten. Maar de routekaart komt wel neer op een totale breuk met de EU, dus geen Noors of Zwitsers model.

Nederland sterk gericht op UK

Het Verenigd Koninkrijk is als vanouds een belangrijke handelspartner van Nederland. Na Duitsland is het met een exportwaarde in goederen en diensten van 52 miljard euro de tweede exportbestemming voor Nederlandse bedrijven. Vooral sectoren als handel, vervoer, industrie, maar ook zakelijke dienstverlening doen er goede zaken. Nederland is sterker dan andere EU-landen gericht op het Verenigd Koninkrijk. Alleen Ierland heeft een sterkere exportrelatie met de Britten. Ook op het gebied van import binnen de EU is de relatie met het VK stevig: het land neemt de derde plek in als het gaat om het aandeel in onze importwaarde (bron CBS). Mogelijke gevolgen voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen dan ook niet aan Nederlandse bedrijven voorbij gaan.

Wat wijzigt er op korte termijn?

Over de middellange en lange termijn effecten van een Brexit is de afgelopen tijd veel geschreven. Maar wat betekent het besluit van de Britten voor de korte termijn? Ook al leidt het besluit tot onzekerheid op financiële markten en eventuele valutarisico’s, het VK blijft formeel nog lid van de EU. Er breekt nu eerst een tijd van onderhandelingen aan. Deze periode kan formeel wel twee jaar duren, langer is ook mogelijk. De Britten en de EU moeten in deze periode tot overeenstemming komen hoe zij het vertrek vormgeven. Ook zijn er afspraken nodig over hoe de relatie ná het vertrek eruit ziet. Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment immers gebonden aan EU regelgeving, zoals bijvoorbeeld aan de afspraak dat EU landen onderling geen invoerrechten heffen. Hierover zijn nu dus nieuwe afspraken nodig. Tot het definitieve vertrek van de Britten gelden de bestaande regels. U krijgt als u zakendoet met Britse bedrijven niet direct met nieuwe regels te maken.

Dus business as usual?

De komende tijd zal duidelijker worden wat de vervolgstappen zijn in de onderhandelingen. Nu is dit nog afwachten. In de tussentijd is het ‘business as usual’, al is het in sommige gevallen raadzaam om bij langlopende contracten nieuwe clausules op te nemen. Want als de handelssituatie wijzigt, wilt u misschien ook uw contracten kunnen wijzigen. Neem in dat geval contact op met een jurist. Voor vragen over importeren uit en exporteren naar het VK kunt u uiteraard ook terecht bij de adviseurs van de Kamer van Koophandel: 088 - 585 2222.

Meer weten over Brexit?