Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) bewijst waar een product gemaakt is. In de toelichting leest u waarom u het nodig heeft en wat u nodig heeft om het aan te vragen. U kunt een CvO zelf per post aanvragen, zelf digitaal aanvragen of het CvO digitaal aanvragen via een expediteur. Zo heeft u de keuze om het afgifteproces zelf te beheren of (deels) over te laten aan derden.

Kies uw aanvraagmethode

Zelf digitaal aanvragen

U kunt exportdocumenten digitaal aanvragen. Daarbij kunt u het afgifteproces zelf beheren of (deels) overlaten aan derden. Als u het afgifteproces zelf wilt beheren kunt u met de software van diverse leveranciers rechtstreeks de KvK-applicatie Digitale Afgifte Exportdocumenten (DAE) bereiken. U kunt het afgifteproces ook overlaten aan een logistiek dienstverlener of expediteur. Welke diensten zij bieden verschilt per bedrijf. Laat u hierin goed voorlichten. Kijk ook op bij ‘digitaal aanvragen via een expediteur’ om een goede keuze te maken.

Tijdsduur afhankelijk van de gekozen douane-softwareleverancier

  • Kosten CvO € 13,85
  • Extra kopie € 0,95
  • Kosten voor dienstverlening douane-softwareleverancier

Voor eenmalige en meerdere aanvragen

Zelf digitaal aanvragen

Digitaal via expediteur aanvragen

Mogelijk maakt u voor bepaalde in- en uitvoerdocumenten al gebruik van een logistiekdienstverlener of expediteur. Deze bedrijven kunnen u ook ondersteunen met het digitaal aanvragen van exportdocumenten. De dienstverlening kan per expediteur verschillen en is ook afhankelijk van uw wensen. Wilt u alleen de invulling van het CvO en de digitale aanvraagprocedure laten afhandelen door een expediteur of moet deze u ook adviseren over het bewijsmateriaal?

Tijdsduur: 1-5 werkdagen

  • Kosten CvO € 13,85
  • Extra kopie € 0,95
  • Kosten voor dienstverlening expediteur

Voor eenmalige en meerdere aanvragen

Digitaal via expediteur aanvragen

Zelf per post aanvragen

Bij deze methode dient u zelf per post uw aanvraag voor het CvO in.

Tijdsduur: 3 werkdagen

  • Kosten CvO € 19,35
  • Extra kopie € 0,95
  • Kosten blanco Certificaat van Oorsprong

Vooral voor eenmalige aanvragen

Zelf per post aanvragen