Attest van Oorsprong

Attest van Oorsprong (vervangt in fases Form A)

Importeer je uit een ontwikkelings- of minder ontwikkeld land? Dan kunnen invoerrechten verlaagd worden met een:

  • Certificaat van Oorsprong Form A (GSP Certificate of Origin Form-A);
  • of een Attest van Oorsprong (Statement on Origin).

Het Attest van Oorsprong vervangt op termijn het Form A. Wellicht heb je dan ook te maken met de REX-database.

Bevordering handel en import

Het Form A en het Attest van Oorsprong dienen ter bevordering van handel met en import uit ontwikkelingslanden. Beiden maken deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen.

Procedure Attest van Oorsprong

Attest van Oorsprong, van kracht sinds 1 januari 2017, vervangt in fases het Form A. Het moment van vervanging verschilt per ontwikkelingsland. Per 30 juni 2020 werken alle landen die met het APS werken, met het Attest van Oorsprong. Welke stappen kun je nemen?

  • Controleer of het land werkt met het Attest van Oorsprong.
  • Is de waarde van de zending hoger dan € 6.000,-, dan is registratie nodig van jouw exporteur (leverancier) in het Zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Voor zendingen met een lagere waarde, is geen registratie nodig.
  • De exporteur (leverancier) plaatst het Attest van Oorsprong (zonder ondertekening) op de factuur of een ander handelsdocument. Voorwaarde voor plaatsing is dat goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Het Attest van Oorsprong dient te worden opgesteld in de Engelse, Franse of Spaanse taal. De tekst van het Attest van Oorsprong wijkt af van de factuurverklaringen bij andere handelsakkoorden.

REX-database

Heeft de zending die je wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. De naam voor een eenmaal gecertificeerde exporteur, is Registered Exporter. Is een ontwikkelingsland eenmaal gestart met REX-registratie, dan moet iedere exporteur in dat land zich binnen één kalenderjaar registreren. Tot het moment van registratie mag de exporteur nog het Form A gebruiken. Direct na registratie mag de exporteur uitsluitend nog gebruikmaken van het Attest van Oorsprong.

Let op: Vanaf 1 juli 2018 mogelijk geen tariefpreferentie bij invoer uit bepaalde APS-landen

Vanaf 1 juli 2018 kun je mogelijk niet langer beroep doen op verlaagde of vrijgestelde invoerrechten uit een aantal APS-landen. Deze landen hebben namelijk het REX-systeem nog niet formeel ingevoerd terwijl de overgangsperiode per die datum afloopt. Een overzicht van deze landen vind je op de website van de Europese Commissie. Het gaat om de landen met vermelding ‘REX system not yet applied’ in de tweede kolom en ‘31/12/2017’ of ‘31/12/2018’ in de derde kolom. Bij import uit deze landen kun je per 1 juli 2018 dus geen gebruik meer maken van het Form A, maar ook niet van het Attest van Oorsprong ongeacht de waarde van de zending.

Registratie Europese bedrijven

Vanaf 1 januari 2017 is REX-registratie ook mogelijk voor bedrijven in EU-landen. Bijvoorbeeld omdat je gebruikmaakt van de regeling Donor Country Content. Of omdat je goederen uit ontwikkelingslanden doorvoert naar Zwitserland, Noorwegen (en in de toekomst ook Turkije).

Bewerking van EU-producten

In ontwikkelingslanden kun je goederen produceren of bewerken uit grondstoffen en productonderdelen uit de EU. Gebruik je daarbij de Donor Country Content regeling, dan kan het nodig zijn om een REX registratie aan te vragen. Voor zendingen met een waarde van niet meer € 6.000,- is deze registratie niet nodig. Is de waarde hoger dan moet je in de tekst van de factuurverklaring verwijzen naar je REX registratienummer. Let op: Bij exportzendingen naar alle andere overeenkomstlanden (m.u.v. Canada) moet je in dat geval verwijzen naar je vergunning TE nummer (Toegelaten Exporteur). Je kunt bij de Donor Country Content regeling sinds 1 januari 2018 geen gebruik meer maken van EUR.1 certificaten.

Doorvoer van goederen

Besluit je goederen, van preferentiële oorsprong uit de ontwikkelingslanden, niet in te voeren in de EU, maar onder douanetoezicht door te voeren naar afnemers in Zwitserland en Noorwegen (en op termijn Turkije)? In dat geval kun je een vervangend Attest van Oorsprong opmaken. Hiermee kunnen ook de afnemers uit die landen in aanmerking komen voor verlaging van invoerrecht.

Meer informatie

Meer informatie zoals noodzaak van registratie, de registratieprocedure en de tekst van het Attest van Oorsprong vind je op de website van de Douane.

Heeft deze informatie je geholpen?