Bier of wijn importeren

Heb je tijdens je vakantie een lekkere wijn of smaakvol biertje ontdekt? En loop je met plannen rond om deze als ondernemer te gaan importeren? Weet dan dat je te maken krijgt met zaken als producteisen, invoerrechten, omzetbelasting en accijns. De belangrijkste aandachtspunten op een rij.
Import van wijn
Import van wijn

Sommige producten mag je niet zomaar verkopen op de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld bier en wijn moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van bereiding, vervoer en etikettering. Kijk voor meer informatie op onderstaande sites voor een overzicht van alle wet- en regelgevingInvoerrechten en omzetbelasting

Invoerrechten betaal je alleen als je wijn importeert uit een land buiten de EU. Bier is namelijk vrij van invoerrechten. Je betaalt invoerrechten over de douanewaarde. Dit is jouw inkoopprijs van de wijn plus de transport- en verzekeringskosten tot aan de EU grens of haven van binnenkomst. Soms betaal je minder invoerrechten, bijvoorbeeld als je wijn importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Over de douanewaarde en de invoerrechten betaal je omzetbelasting (21% btw bij invoer in Nederland). Een kostprijsberekening maakt duidelijk welke kosten je maakt om het product naar Nederland te halen en wat je moet vragen om er ook nog iets aan te verdienen.


In het Gebruikstarief van de Douane vind je de invoerrechten. Je hebt een goederencode nodig om invoerrechten op te zoeken. Dranken vind je in hoofdstuk 22 (raadplegen via tabblad ‘nomenclatuur’).


Bij het betalen van omzetbelasting maakt de wet onderscheid in aankopen binnen en buiten de EU. In beide gevallen moet je bij import in Nederland de Nederlandse omzetbelasting afdragen, maar er zit verschil in de administratieve afwikkeling met de Belastingdienst. Een aankoop bij een leverancier uit een andere lidstaat is een intracommunautaire verwerving genoemd. Importeer je regelmatig bier of wijn uit landen buiten de EU? Vraag dan een verleggingsregeling (artikel 23) aan. Je voorkomt hiermee dat je de btw moet voorfinancieren en verlegt het betalen ervan naar je administratie.

Accijns

Accijns is een nationale belasting op alcoholhoudende dranken, minerale oliën en tabaksproducten. Ieder land hanteert eigen tarieven voor accijns. Importeer je accijnsgoederen uit een ander EU-land, dan heb je twee mogelijkheden:


  • Accijnsgoederen ontvangen onder schorsing van accijns.
    • Je verwacht regelmatig accijnsgoederen uit een ander EU-land en de accijns is nog niet betaald in het andere EU-land. Voordat je de zending ontvangt moet je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde’ hebben.

    • Je verwacht incidenteel accijnsgoederen uit een ander EU-land en de accijns is nog niet betaald in het andere EU-land. Voordat je de zending ontvangt moet je een ‘Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk)’ hebben.
    Je ontvangt de accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot of van een geregistreerde afzender in een andere lidstaat. Voor het vervoer van de accijnsgoederen is een elektronisch administratief document (e-AD) nodig. Heb je de goederen ontvangen? Dan moet je Nederlandse accijns betalen via een elektronisch weekaangifte. Dit doe je uiterlijk de vrijdag na de week waarin je de accijnsgoederen hebt ontvangen. Meer informatie over beide vergunningen en elektronisch (digitaal) aangeven.

  • Ontvang je accijnsgoederen uit een ander EU-land en is de accijns al in dat andere EU-land betaald? Dan heb je geen vergunning nodig. Wel moet je voorafgaand aan de verzending de Douane inlichten en zekerheid stellen voor de accijns. Voor het vervoer is een vereenvoudigd administratief geleidedocument nodig. Heb je de goederen ontvangen? Dan moet je Nederlandse accijns betalen via een elektronische aangifte, uiterlijk 1 werkdag na ontvangst. Meer informatie over elektronisch (digitaal) aangeven.

Importeer je alcoholhoudend bier of wijn uit landen buiten de EU? Ook dan betaal je accijns. Heb je een vergunning geregistreerde afzender dan betaal je in bepaalde gevallen geen accijns.

Voor invoer van wijn uit landen buiten de EU heb je een VI-1 document nodig. De EU heeft instanties aangewezen die deze documenten mogen afgeven.

Importeer je alcoholvrij bier uit een EU of niet-EU land? Dan betaal je in plaats van accijns verbruiksbelasting.

Opslag van accijnsgoederen

Wil je goederen onder schorsing van accijns opslaan? Dan heb je een ‘Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats (AGP)’ nodig. Er geldt een minimale hoeveelheid van 40.000 liter bier of 10.000 liter wijn om in aanmerking te komen voor deze vergunning. Uitzondering: In een accijnsgoederenplaats mogen de hoeveelheden lager zijn als je in belangrijke mate accijnsgoederen rechtstreeks overbrengt naar andere lidstaten. Meer hierover lees je in het het informatieblad.

Hulp bij import van accijnsgoederen

Beschik je niet over eventuele vergunningen en besteed je de aangifte van accijns liever uit? Er zijn logistieke dienstverleners die dit voor je verzorgen. Er is geen standaardlijst van deze dienstverleners beschikbaar maar je vindt ze eenvoudig met een zoekopdracht op het internet.

Meer informatie over importeren?

Heeft deze informatie je geholpen?