Factuurverklaring bij import

Met een factuurverklaring betaalt u als importeur minder of geen invoerrechten. Deze verklaring is alleen geldig bij importzendingen uit bepaalde landen. Ook moeten de producten van preferentiële oorsprong uit deze landen zijn.

De buitenlandse exporteur plaatst de ondertekende factuurverklaring op zijn verkoopfactuur. De factuurverklaring is een oorsprongsverklaring. De exporteur verklaart hiermee dat de producten van preferentiële oorsprong zijn. Dit betekent dat ze geproduceerd zijn in het land van verzending en voldoen aan de regels om de oorsprong van dat land te krijgen. Uitleg over deze oorsprongsregels verkrijgt de exporteur bij de autoriteiten ter plaatse, meestal de douane.

Beperkte waarde

De exporteur mag factuurverklaringen gebruiken voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten niet meer bedraagt dan 6.000 euro. Voor zendingen met een hogere waarde gelden de volgende alternatieven:

  • De exporteur vraagt een EUR.1 certificaat of een EUR-MED certificaat aan bij de autoriteiten (meestal de douane) in het land van verzending.
  • De exporteur beschikt over een vergunning Approved Exporter (Toegelaten Exporteur) van de douane van het land van verzending. In dat geval gebruikt hij een factuurverklaring voorzien van het vergunningnummer (customs authorisation number). Een EUR.1 of EUR-MED certificaat is dan niet nodig.

Landenoverzicht

De Trade Helpdesk van de Europese Commissie geeft een overzicht van landen waarmee de EU handelsverdragen heeft afgesloten. De meeste landen in dat overzicht gebruiken factuurverklaringen.
De landen die vallen onder het Algemeen Preferentieel Systeem (APS-landen) gebruiken voor export van preferentiële oorsprongsproducten een certificaat van oorsprong Form A en/of een Attest van Oorsprong. In het eerder genoemde overzicht staan deze landen vermeld onder Generalised Scheme of Preferences (GSP) en Generalised System of Preferences Plus (GSP+).

Turkije, Zuid-Korea en Canada

Importeert u uit Turkije? Een factuurverklaring is dan alleen mogelijk voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten. Voor alle andere producten geeft een ATR-certificaat uit Turkije een vrijstelling van invoerrechten.
Zuid-Korea gebruikt geen EUR.1 of EUR-MED certificaten. De Zuid-Koreaanse exporteur dient bij zendingen met preferentiële oorsprongsproducten boven 6.000 euro dus altijd te beschikken over een vergunning ‘Approved Exporter’.
Dit geldt ook voor Canadese exporteurs. Zij vermelden echter hun ondernemingsnummer (Business Number) in de factuurverklaring in plaats van het customs authorisation number.

Voorgeschreven tekst

De factuurverklaring bevat een voorgeschreven tekst. De exporteur mag hier niet van afwijken, anders verliest de verklaring haar geldigheid.

Factuurverklaring (als alternatief voor EUR.1 certificaat)

Factuurverklaring (als alternatief voor EUR-MED certificaat)

Factuurverklaring (Canada)

Onjuist gebruik

Als de Nederlandse/EU douane bij invoer twijfelt aan de preferentiële oorsprongsstatus van de goederen, dan kan zij de douane in het land van verzending verzoeken een controle uit te voeren. Indien na controle blijkt dat de producten waar de factuurverklaring betrekking op heeft, niet van preferentiële oorsprong zijn, betaalt u als importeur alsnog de eventuele invoerrechten. Soms leidt dit ook tot naheffing van invoerrechten over eerdere zendingen.

Factuurverklaring bij export

Bent u exporteur in plaats van importeur? Dan mag u, als uw product voldoet aan de preferentiële oorsprongsregels, een factuurverklaring plaatsen op uw verkoopfactuur.

Heeft deze informatie je geholpen?