Minder of geen invoerrechten betalen. Zo werkt het!

Importeert u producten uit landen buiten de Europese Unie (EU)? Dan is de kans groot dat u bij de douane invoerrechten moet betalen. Invoerrechten maken uw product duurder. Maar er zijn echter situaties waarbij u minder of zelfs geen invoerrechten hoeft te betalen. Bijvoorbeeld door te importeren uit landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft. Of door opslag in een douane-entrepot.  Dit levert u concurrentievoordeel en een hogere winstmarge op.

Importeren uit andere EU-landen

Importeert u producten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) dan betaalt u geen invoerrechten. Binnen de EU is er sprake van vrij verkeer van goederen. Ook hoeft u geen aangifte ten invoer te doen bij de douane. U krijgt wel met douaneformaliteiten te maken als u accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen ontvangt uit andere lidstaten.

Importeren uit landen buiten de EU

Importeert u producten uit landen waarmee de EU preferentiële handelsovereenkomsten heeft? Dan betaalt u in de meeste gevallen minder of zelfs geen invoerrechten. Voorwaarde is wel dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit (d.w.z. geheel en al verkregen of voldoende bewerkt zijn in) het overeenkomstland en verzonden worden vanuit dat land. Ook heeft u een preferentieel oorsprongsdocument nodig uit het overeenkomstland, bijvoorbeeld een EUR.1 document of, als het gaat om kleinere importzendingen, een factuurverklaring. Importeert u uit een ontwikkelingsland dan zorgt een certificaat van oorsprong Form A meestal voor een verlaging of vrijstelling van invoerrechten. Op termijn wordt het Form A volledig vervangen door een Attest van Oorsprong.

Let op: een preferentieel oorsprongsdocument zorgt niet voor een verlaging of vrijstelling van btw bij invoer.

De EU heeft handelsovereenkomsten met tal van landen, van westerse markten tot ontwikkelingslanden. Er zijn ook landen waarmee geen handelsakkoord is gesloten, zoals China en de Verenigde Staten. Importeert u uit deze landen dan betaalt u het algemene invoerrecht dat voor het product geldt. Tarieven van invoerrechten verschillen per product.

Douane-unie met Turkije

Wilt u kleding of lederwaren importeren uit Turkije? Met Turkije vormt de EU een douane-unie. Hierdoor hoeft u voor goederen van Turkse herkomst geen invoerrechten te betalen. Herkomst betekent dat het product in Turkije is gemaakt of dat het eerder vanuit een ander land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst toont u aan met een ATR-certificaat. Let op: de meeste landbouwproducten en sommige staalproducten vallen buiten de douane-unie. Om dan in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerrecht moet u de Turkse preferentiële oorsprong aantonen met een EUR.1 document. Net als bij een preferentieel oorsprongsdocument zorgt het ATR-certificaat niet voor een verlaging of vrijstelling van btw bij invoer.

Opslag in een douane-entrepot

Het is ook mogelijk om goederen in een douane-entrepot op te slaan. Voor die goederen hoeft u geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer) te betalen. Stel u koopt producten in China in en u verkoopt deze producten (grotendeels) aan afnemers buiten de EU. Het zou dan zonde zijn om invoerrechten te betalen voor goederen die bestemd zijn voor klanten buiten de EU. Het land van uw klant heft namelijk ook in veel gevallen invoerrechten. Er zijn publieke en particuliere douane-entrepots.

Tariefschorsingen en tariefcontingenten

Bent u producent en zijn bepaalde grondstoffen of halffabricaten niet of nauwelijks verkrijgbaar in de EU? Dan kan de Europese Commissie besluiten om voor een bepaalde periode de invoerrechten voor deze producten te verlagen of te laten vervallen. Dit wordt een tariefschorsing genoemd. U vraagt een tariefschorsing aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Is er sprake van een tariefcontingent dan mag u goederen tot een bepaalde hoeveelheid met een verlaging of vrijstelling van invoerrechten invoeren. Is de maximale hoeveelheid bereikt dan betaalt u het algemene tarief van invoerrechten.

Be-of verwerken van grondstoffen

Met de bijzondere regeling actieve veredeling voert u grondstoffen tijdelijk in vanuit een niet-EU land. U bewerkt de grondstoffen tot eindproduct of halffabrikaat en voert het bewerkte product vervolgens weer uit naar een land buiten de EU. U betaalt dan over de ingevoerde grondstoffen geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer). De regeling actieve veredeling is ook mogelijk voor het repareren of herstellen van goederen uit niet-EU landen.

Hoogte van invoerrechten

Invoerrechten berekent u over de zogenaamde douanewaarde. De douanewaarde is de waarde die de goederen hebben aan de buitengrens van de EU. Dus naast de prijs die u betaalt voor de goederen moet u ook kosten als vervoers- en verzekeringskosten tot aan de grens (of haven) van binnenkomst in de EU meetellen. De EU kent een gemeenschappelijk buitentarief. Daardoor maakt het niet uit of u goederen invoert in Nederland of in een andere lidstaat. Het tarief van het invoerrecht hoort voor de goederen gelijk te zijn.

Wilt u weten of en hoeveel invoerrechten u betaalt bij import uit niet-EU landen? U vindt de tarieven op onderstaande websites:

Het valt niet altijd mee om de gewenste gegevens te achterhalen. Tarieven van invoerrechten hangen namelijk af van de goederencode van een product. Lukt het niet om de juiste goederencode te achterhalen, bel dan met de belastingtelefoon Douane (tel.: 0800 – 0143).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ‘hoe en waarom’ van invoerrechten? Bekijk dan onze presentatie op SlideShare.