Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Bij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) hou je rekening met mens, milieu en maatschappij. In je bedrijfsvoering denk je aan arbeidsomstandigheden, mensenrechten, transparantie en het vermijden van corruptie. IMVO levert je bedrijf ook veel op. Een goede reputatie, loyale klanten, innovatie en marktkansen. Daarnaast is IMVO een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering.

Keurmerk

Met een keurmerk laat je de buitenwereld zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hèt MVO-keurmerk bestaat helaas niet. Veel opgestelde keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn productgerelateerd of themaspecifiek. Voor iedere organisatie zien de MVO-activiteiten er dus anders uit.

De Europese Unie (EU) stelde een speciaal MVO-label in. Het zogeheten CEEP-CSR label stelt bedrijven in staat zich bij Europese aanbestedingen te onderscheiden. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest’ oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. Het label heeft betrekking op aspecten als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Wanneer je internationaal onderneemt, verwacht de Nederlandse overheid dat je de OESO-richtlijnen naleeft. Daarin staat wat de Nederlandse overheid en andere landen van je verwachten. Lees hoe je om hoort te gaan met onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal regels is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Weten welke OESO-richtlijnen er zijn? Ga dan naar alle OESO-richtlijnen.

Naleving van de OESO-richtlijnen is ook een voorwaarde voor het ontvangen van (financiële) overheidssteun bij internationale handelsprojecten. Je moet een actief MVO-beleid kunnen aantonen, dat is gebaseerd op de OESO-richtlijnen. Producten of diensten die je aan de overheid levert, hoeven niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden in het aanbestedingstraject vaak duurzaamheidseisen mee.

Aanpak op sectorniveau

Als ondernemer krijg je soms met complexe problemen te maken. Kwesties als kinderarbeid of milieuschade los je niet alleen op. Daarom zijn er IMVO-convenanten afgesloten. Door samen te werken pakken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid deze problemen aan. De convenanten worden per sector afgesloten. Wil je meer weten of aansluiten bij een convenant? Ga dan naar de website imvoconvenanten.nl.

ISO 26000

Duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn is een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. Deze norm bevat geen eisen en kun je dus niet voor het certificeren van MVO gebruiken. Je bepaalt uiteindelijk zelf of en zo ja op welke manier je MVO in je bedrijfsactiviteiten implementeert. Wil je de volledige richtlijn inzien? Ga dan naar de website van het NEN (Normalisatie En Normen).

Aanvullende informatie over dit onderwerp vind je op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.

Heeft deze informatie je geholpen?