Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Veel Nederlandse bedrijven kopen direct of indirect producten uit het buitenland. Vooral de opkomende economieën vormen potentiële handelspartners voor Nederlandse bedrijven. Dit staat niet alleen voor marktkansen, maar ook voor verantwoordelijkheden. De productie- en handelsketens worden steeds complexer en internationaler. Dit maakt de grensoverschrijdende verantwoordelijkheid van de Nederlandse ondernemer ingewikkelder. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) houdt u rekening met de gevolgen van uw bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Keurmerk

Met een keurmerk laat u de buitenwereld zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hèt MVO-keurmerk bestaat helaas niet. Het merendeel van de opgestelde keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn sectorspecifiek. Voor iedere organisatie zien de MVO-activiteiten er dus anders uit. Dit hangt samen met de sector, bedrijfsgrootte, -cultuur en strategie. Verdiep u in die keurmerken die voor uw onderneming belangrijk zijn.

De Europese Unie heeft een speciaal MVO-label ingesteld. Het zogeheten CEEP-CSR label stelt bedrijven in staat zich bij Europese aanbestedingen te onderscheiden. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprises providing Public services and services of general interest’ oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. Het label heeft betrekking op aspecten als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Wanneer u internationaal onderneemt, verwacht de overheid dat u de OESO-richtlijnen in acht neemt. Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven hoe om te gaan met kwesties als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste van deze gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Op de website van NCP (Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen) ziet u op welke gebieden richtlijnen en gedragscodes van toepassing zijn.

Naleving van de OESO-richtlijnen is tevens een voorwaarde om (financiële) overheidssteun te ontvangen bij internationale handelsprojecten. U moet een actief MVO-beleid kunnen aantonen dat gebaseerd is op de OESO-richtlijnen. Producten of diensten die u aan de overheid levert, hoeven niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden duurzaamheidseisen vaak mee in het aanbestedingstraject.

ISO 26000

Duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn is een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat MVO is en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. Deze norm bevat geen eisen en kunt u dus niet voor het certificeren van MVO gebruiken. U bepaalt uiteindelijk zelf of en zo ja op welke manier u MVO in uw bedrijfsactiviteiten implementeert. De volledige richtlijn is verkrijgbaar via de website van het NEN (Normalisatie En Normen).

Lees ook het artikel import uit Jordanië nu extra aantrekkelijk. Een mooi voorbeeld van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit de praktijk gegrepen.

Aanvullende informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.