Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Veel Nederlandse bedrijven kopen direct of indirect producten uit het buitenland. Vooral de opkomende economieën vormen potentiële handelspartners voor Nederlandse bedrijven. Dit staat niet alleen voor marktkansen, maar ook voor verantwoordelijkheden. De productie- en handelsketens worden steeds complexer en internationaler. Dit maakt de verantwoordelijkheid van de Nederlandse ondernemer grensoverschrijdend ingewikkelder.

Keurmerk

Met een keurmerk toont u de buitenwereld dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hèt MVO-keurmerk bestaat helaas niet. De meeste opgestelde keurmerken, standaarden, normen en richtlijnen zijn sectorspecifiek. Verdiep u in de voor u sectorrelevante keurmerken.

De Europese Unie heeft een speciaal MVO label ingesteld. Het zogeheten CEEP-CSR label stelt bedrijven in staat zich bij Europese aanbestedingen te onderscheiden. CEEP staat voor ‘the European Centre of Employers and Enterprise providing Public Services’ oftewel het Europese centrum voor werkgevers en organisaties die publieke diensten aanbieden. Het label betreft aspecten als mensenrechten, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden.

OESO-richtlijnen

Als u internationaal onderneemt, verwacht de overheid dat u zich houdt aan de OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven hoe om te gaan met kwesties als mensenrechten, kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid of milieu. De meeste van deze gedragsregels zijn vrijwillig. Een aantal is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Op de website van NCP (Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen) ziet u op welke gebieden richtlijnen en gedragscodes van toepassing zijn.

Naleving van de OESO-richtlijnen is tevens een voorwaarde om (financiële) overheidssteun te ontvangen bij internationale handelsprojecten. U moet een actief MVO-beleid kunnen aantonen dat gebaseerd is op de OESO-richtlijnen. Daarnaast stelt de Nederlandse overheid MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt.

ISO 26000

Internationaal zijn er erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000. Deze internationale richtlijn voor MVO is een hulpmiddel voor bedrijven dat uitlegt wat MVO is en hoe het in de praktijk gebracht kan worden. Deze norm bevat geen eisen en kan dus niet worden gebruikt voor het certificeren van MVO. U bepaalt uiteindelijk zelf of en zo ja, op welke manier u MVO in uw bedrijfsactiviteiten implementeert. De volledige richtlijn is verkrijgbaar via de website van het NEN.

Lees ook het artikel import uit Jordanië nu extra aantrekkelijk, een mooi voorbeeld van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit de praktijk gegrepen.

Aanvullende informatie over dit onderwerp vindt u op de website van Ondernemersplein, MVO Nederland en RVO.nl.