Brexit: De gevolgen voor Nederlandse ondernemers nu nog onduidelijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is op 29 maart 2017 de onderhandelingen over uittreding uit de EU gestart. Uiterlijk op 29 maart 2019 volgt de Brexit. Wat de gevolgen voor Nederlandse exporteurs en importeurs zijn op korte en langere termijn zal pas de komende tijd duidelijk worden. De EU en de Britten moeten nieuwe afspraken maken over hun onderlinge handel, want de regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, zijn straks niet meer geldig. Een aantal dossiers over de ontwikkelingen op een rij.

Wat wijzigt er op korte termijn?

Ook al leidt het besluit van de Brexit tot onzekerheid op financiële markten en eventuele valutarisico’s, het VK blijft formeel nog lid van de EU. Nu breekt een tijd van onderhandelingen aan. Deze periode kan formeel twee jaar duren. De Britten en de EU moeten in deze periode tot overeenstemming komen hoe zij het vertrek vormgeven. Ook zijn er afspraken nodig over hoe de relatie er ná het vertrek uit ziet. Het Verenigd Koninkrijk is op dit moment immers gebonden aan EU regelgeving, zoals bijvoorbeeld aan de afspraak dat EU-landen onderling geen invoerrechten heffen. Hierover zijn nu dus nieuwe afspraken nodig. Tot het definitieve vertrek van de Britten gelden de bestaande regels. U krijgt als u zaken doet met Britse bedrijven vooralsnog niet direct met nieuwe regels te maken.

Alle banden doorgesneden

Komt er geen akkoord, dan worden alle banden doorgesneden en is het Verenigd Koninkrijk voor EU importeurs en exporteurs een derde land. Dit betekent dat wanneer u goederen inkoopt vanuit het VK u dan ook een aangifte ten invoer gaat doen bij de Douane en te maken krijgt met invoerrechten. En wanneer u goederen gaat leveren aan het VK geldt dat u als exporteur een aangifte ten uitvoer gaat doen. U kunt na de Brexit geen gebruik meer maken van de intracommunautaire levering of verwerving. Ook de procedures voor btw zullen veranderen, net als alle andere afspraken voor onderlinge handel binnen de EU, zoals producteisen en etiketteringsvoorschriften. De Britten hopen een regeling te treffen met Brussel om grenscontroles en invoertarieven te voorkomen. Maar voorlopig komt de routekaart wel neer op een totale breuk met de EU, dus geen Noors of Zwitsers model.

Nederland sterk gericht op VK

Het Verenigd Koninkrijk is als vanouds een belangrijke handelspartner van Nederland. In 2015 had van de totale Nederlandse export 8% (40,9 miljard euro) het VK als bestemming. En van de totale Nederlandse import in 2015 was 11% (22,0 mld euro) uit het VK afkomstig. Mogelijke gevolgen voor de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen dan ook niet aan Nederlandse bedrijven voorbij gaan. Bereid u daarom goed voor!

Brexit update 19 december 2017: akkoord over voorwaarden

Na lang onderhandelen hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een eerste akkoord bereikt. Inmiddels zijn ook de EU-leiders akkoord. De gemaakte afspraken over het uittreden zijn voldoende om verder te praten. Dat maakt de weg vrij voor de volgende stap in de Brexit onderhandelingen. Het akkoord gaat over de drie essentiële voorwaarden die er zijn om verder te praten. Deze gaan over de grens tussen de EU en VK, de rechten van burgers en de financiën.

Financiën

De “boedelscheiding” komt uit op een bedrag dat ligt tussen de 45 en 55 miljard euro. Het bedrag zal het Verenigd Koninkrijk betalen aan de EU.

Grens

Volgens May zal het Verenigd Koninkrijk “blijven handelen in lijn met de Europese interne markt en de douane-unie”. Het VK zal uiteindelijk wel de Europese interne markt verlaten. Ook is men overeengekomen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Rechten van burgers

Vrij verkeer van personen blijft mogelijk en EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk kunnen aanspraak maken op EU-rechten. Het Europese Hof van Justitie is bevoegd voor zaken die betrekking hebben op EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Over een week zal worden besloten of de EU-landen akkoord zijn met de afspraken. Bij een verwacht positief besluit maakt men de weg vrij voor de volgende fase van een nog lange weg in de Brexit-onderhandelingen. Het moeilijkste deel komt nog. Hoe gaat men nu concreet met elkaar samenwerken?

Hoe verder

Nu deze afspraken zijn gemaakt gaat men verder met onderhandelen over een overgangsperiode van circa twee jaar. Zo krijgen bedrijven meer tijd hebben om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Deze overgangsperiode wordt opgenomen in het uittredingsverdrag van volgend jaar. Na het akkoord waren alle betrokkenen het met elkaar eens. “Het moeilijkste deel komt nog”.