Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2018

Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor het mkb van belang? Dit zijn voor jou de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2018.

1. Minimumloon stijgt

Zowel het wettelijk minimumloon als het minimumjeugdloon gaat omhoog. Bij een volledig dienstverband wordt het wettelijk brutominimumloon voor jouw personeel van 22 jaar en ouder:

  • € 1.578,- per maand
  • € 364,15 per week
  • € 72,83 per dag

Meer weten

Lees meer over de regeling

Het minimumloon

2. Stukloon verandert

Betaal je jouw personeel op basis van stukloon? Dit blijft mogelijk, maar jouw werknemers moeten met ingang van 2018 tenminste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Hiervoor moet je het aantal uren registreren dat jouw personeel werkzaam is én het loon dat ze verdienen. Uit jouw administratie moet blijken dat je jouw werknemers gemiddeld tenminste het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht.

Voor bepaalde werkzaamheden in een bedrijfstak is het mogelijk af te wijken van de regels van stukloon. Het gaat dan om werkzaamheden waarop de werkgever onvoldoende toezicht kan houden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om de werkzaamheden in te richten.

Meer weten

Lees meer over de verandering van stukloon

3. Ontvangen van premiekorting wordt eenvoudiger

Op zoek naar nieuw personeel? Het aannemen van een werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte is per 2018 aantrekkelijker. Het wordt namelijk eenvoudiger om voor deze werknemers premiekorting te krijgen. Ben je in 2017 zelf nog verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via loonaangifte, vanaf 2018 keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van jouw loonaangiftes van het voorgaande jaar. De Belastingdienst kijkt hierbij niet alleen naar de werkgeverspremie maar naar de totale loonbelasting die je betaalt. Ook als mkb’er heb je hierdoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Meer weten

Lees meer over de verandering

Premiekorting

4. No-risk premie werknemer vanaf 56 jaar

Heb je nieuw personeel nodig? Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte. Het gaat hierbij om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van deze zieke werknemer over. Daarnaast leidt ziekte van de werknemer niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Meer weten

Meer over no-risk werknemer vanaf 56 jaar

5. Btw-landbouwregeling afgeschaft

Ben je landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maak je gebruik van de zogenaamde landbouwregeling? Dan krijg je met deze regeling te maken. De btw-landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen en je gaat btw betalen over al jouw goederen en diensten. Jouw sector valt vanaf 2018 onder de normale btw-regeling, die voor alle ondernemers geldt. Btw voor geleverde producten en diensten kan worden teruggevraagd. Ook vervalt het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd.

Meer weten

Meer over de afschaffing van de btw-landbouwregeling

Wetswijzigingen voor zzp'ers en starters

De belangrijkste wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 januari 2018

De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 januari 2018

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

InfoPage