Flexibele arbeid als oplossing voor personeelstekort

Heb je een klus liggen waarvoor je iemand hebt en wil je die persoon niet aannemen? Dan is verlonen misschien iets voor jou. Dat is een manier om personeel flexibel in te huren. Handig voor jou als opdrachtgever én voor de persoon die losse opdrachten aanneemt en geen ondernemer is. Wij spraken hierover met Edward Belgraver, oprichter van Verloning.nl. Zij verlonen volgens een eigen formule.
Edward Belgraver, Verloning.nl (foto: IXI fotografie)
Edward Belgraver, Verloning.nl (foto: IXI fotografie)

Losse opdrachten

Verloning.nl richt zich op mensen die willen werken via losse opdrachten en geen vast contract willen. Ze willen ook geen gedoe met administratieve zaken. Denk aan boekhouding, zzp-schap, aangifte doen en verzekeringen. Al die zaken verzorgt het bedrijf van Belgraver. "De opdrachtnemers geven zelf hun tarief aan. Opdrachtgevers maken een keuze wie ze inschakelen. Wij zorgen voor de facturatie. Via een voorheffing van loonbelasting en werknemersverzekeringen voor WW en ziekte lopen ze geen risico’s", verduidelijkt Belgraver.

Modelovereenkomst

Hoe zit het met de Wet DBA? Belgraver: "Wij betalen loonheffingen en premies. Je hebt als opdrachtgever de zekerheid dat je niet onder de Wet DBA valt, zo lang je de voorwaarden van de overeenkomst naleeft". Belgraver heeft hierover intensief contact gehad met de Belastingdienst. "Onze klanten gebruiken goedgekeurde modelovereenkomsten of onze modelovereenkomst. Voordeel van de onze is dat er twee dingen specifiek in staan: wij doen de facturatie en we beperken de aansprakelijkheid. In de modelovereenkomst spreken we van een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor werkzaamheden."

Risico’s

Welke risico’s lopen opdrachtgever en opdrachtnemer? "De opdrachtgever huurt mensen in zonder een vast contract. Ze zijn vrij om te werken en te gaan waar ze willen. Er is geen concurrentiebeding en geen relatiebeding. Daarmee heb je als mkb-ondernemer niet die bescherming die je in een dienstverband wel hebt" aldus Belgraver. De opdrachtnemers werken voor eigen rekening en risico. Zij hebben geen baanzekerheid. "Ze kunnen zich bij ons wel verzekeren voor ziekte en pensioen of sparen voor vakantiegeld en vakantiedagen". Zij kiezen zelf de voorwaarden waaronder zij zich laten inhuren. Dat is het verschil met payrolling.

Belastingdienst

Belgraver heeft van de Belastingdienst een G-rekening gekregen. Dat is een geblokkeerde bankrekening om de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. Een inlener beperkt zijn aansprakelijkheid door loonheffingen op een g-rekening te storten. "We krijgen van de Belastingdienst elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag. Zo kun je zien of een intermediair de loonheffingen heeft betaald."

Oplossingen voor personeelstekort

Het mkb kampt met personeelstekort. Flexibele arbeid inzetten is een oplossing. Daarnaast ziet Belgraver ook nog andere oplossingen:

  • Bied arbeidsvoorwaarden op maat en een goed loon. Zo kunnen mensen zich scholen en ontwikkelen. "Werknemers moeten zelf de voorwaarden kunnen kiezen waarvoor ze werken. Flexibel en met vrijheid" stelt Belgraver. "Voor opdrachtgevers moet het makkelijker worden om mensen aan te nemen zonder de risico’s" vult hij aan.
  • Denk eens wat breder. "Een student, huisvrouw of gepensioneerde kan prima passen bij jouw klus" verduidelijkt Belgraver.
  • Laat werken naast een uitkering toe en kort dan minder. "Het verschil tussen uitkeringen en lonen is nu onvoldoende motiverend om te gaan werken" aldus Belgraver.

Trends in flexibele arbeid

Verloning.nl leeft van flexibele arbeid. Daarom vroegen wij Belgraver tenslotte naar de trends in flexibele arbeid. Hij noemt specialisatie en eigen regie.

Specialisatie. "Vroeger had je een beroep waar je alles in deed en verantwoordelijk was voor heel veel zaken. Door meer transparantie in de markt en functies, worden steeds meer beroepen gesplitst. Je krijgt gespecialiseerde beroepen die een klein stukje van de hele keten vormen" illustreert Belgraver. Daarnaast vraagt de komst van nieuwe technologie om nieuwe arbeid.

Eigen regie. Mensen kiezen tegenwoordig voor ‘leven van de wieg tot het graf’ en niet meer voor een leven lang werken bij dezelfde werkgever. Onbetaald verlof is de normaalste zaak van de wereld. Dat zie je bij de milennials. Mensen willen werken voor de ervaring en op een manier die bij hen past. "Dat zijn trends, die we 30 jaar geleden niet kenden" aldus Belgraver. De nieuwe generatie wil zelf de regie en meer flexibiliteit.

Meer informatie

Personeel werven: 20 manieren 

Subsidies voor het aannemen en opleiden van personeel 

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting

Personeel binden: 20 manieren

InfoPage