"Luchtfietserij met prijzen is voorbij"

Interview met voorzitter BOBB

Ad Strijbosch is sinds 2013 de voorzitter van de Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsopvolging, kortweg de BOBB. Hij is 20 jaar actief in de overnamepraktijk en kent verschillende branches door en door.

Ad Strijbosch, voorzitter Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsopvolging (BOBB)
Ad Strijbosch, voorzitter Beroepsorganisatie voor specialisten in Bedrijfsopvolging (BOBB)

Hoe staat de markt voor kopers er nu voor?

"Er zijn meer ondernemers ten opzichte van de afgelopen jaren die willen uitbreiden. Zij hebben inmiddels een goede liquiditeitspositie om dat te kunnen doen. Ook komen er steeds meer Management Buy In (MBI) kandidaten op de markt. Dit zijn managers van buiten de onderneming die zich inkopen. Zij zijn vaak tussen de 40 en 50 jaar, zelfs in de retail."

Uitdaging voor kopers

Het integreren van de nieuwe aanwinst in het bestaande bedrijf vormt telkens en grote uitdaging. "Bij MBI is meestal een kapitaalparticipatie van de oude eigenaar nodig. Vaak blijft de oude eigenaar met een financiering verbonden aan het bedrijf. Vertrouwen in de MBI-kandidaat bij de verkoper is essentieel. De noodzaak van stapelfinanciering zie je veel. Dat is een combinatie van verschillende financieringsvormen."

Trends in overnamefinanciering

"Ik zie een toegenomen bereidheid bij banken om overnames te financieren. Daarnaast komt alternatieve financiering zoals crowdfunding opzetten. Crowdfunding vereist transparantie, terwijl de verkoper niet altijd wil dat alle informatie bekend wordt. BOBB heeft met een financiële instelling afspraken om hiervoor een oplossing te bieden. Participatiemaatschappijen kom je ook regelmatig tegen."

Acties voor kopers

"Mijn tips voor kopers zijn de volgende. Bereid je goed voor door een ondernemingsplan inclusief financieel plan te maken. Verdiep je in de stappen van een overnameproces en zorg dat je de markt goed in beeld hebt. Praat op tijd met de bank en andere financiers. Oriënteer je goed op de medewerkers, zodat je hun loyaliteit behoudt."

Hoe staat de markt voor verkopers ervoor in vergelijking met enkele jaren geleden?

"Nu de financiële crisis voorbij is, komt de markt voor verkopers weer op gang. Je ziet een herstel in verkoopprijzen. De grootste valkuil voor verkopers is dat de onderneming organisatorisch, financieel en administratief onvoldoende voorbereid is voor de verkoop."

Acties voor verkopers

"Begin op tijd met het verkoopgeschikt maken van je bedrijf, want het proces duurt langer dan zes maanden, vaak jaren. Stoot verliesgevende en hobbymatige activiteiten af. Zorg dat je administratie perfect op orde is. Heb je bijvoorbeeld geld geleend aan je onderneming? Leg dat dan in een formeel contract vast. Oriënteer je goed op de koper via kennismakingsgesprekken. Een vertrouwensklik is een belangrijke succesfactor in het proces. Daarna komen pas de cijfers."

Afscheid nemen van je bedrijf lijkt me ook emotioneel voor een ondernemer die verkoopt. Hoe belangrijk is dit?

"Dit is een belangrijk aandachtspunt. De periode dat de oude eigenaar samen met de nieuwe eigenaar in de onderneming werkt, moet niet lang duren. Maximaal zes maanden. Het personeel moet de oude eigenaar niet meer als baas zien, geen 'psychologisch eigendom'. Een adviseur zorgt ervoor dat er een balans is tussen emotie en ratio tijdens het proces."

Welke ontwikkelingen ziet u de komende 5 jaar in bedrijfsovername?

"De markt groeit, als de economie groeit. Verkopers laten dan historisch betere cijfers zien. De verwachtingen over prijzen worden realistischer. Het luchtfietsen bij het bepalen van prijzen neemt af."

Digitalisering

"Lex van Teeffelen, onderzoeker van Hogeschool Utrecht, verwacht dat het proces van overdracht binnen vijf jaar voor een groot deel digitaal gaat. Ik heb daar mijn twijfels over. Het zal altijd een balans zijn tussen het bezoeken van onderneming, gesprekken met ondernemers en (digitale) gegevensanalyse."

De ideale wereld

"In de ideale wereld weten verkopers dat de focus op de voorbereiding moet liggen. De overheid biedt in de toekomst meer faciliteiten. Nu kan je de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) inzetten, als het nodig is. Dit is een borgstelling voor banken en andere financiers bij te weinig onderpand. Ik pleit daarnaast voor een overheidsbijdrage in de advieskosten bij bedrijfsovername."

Meer informatie

Stappenplan bedrijf overnemen

Financiering bij bedrijfsovername

Alternatieve financieringsvormen

InfoPage