Nadeelcompensatie

De gemeente besluit de weg voor uw winkel te veranderen. Hierdoor is de weg voor langere tijd afgesloten. Tijdens de afsluiting is uw bedrijf minder goed bereikbaar. Gevolg: minder klanten en omzetverlies. U hoeft niet  zelf voor schade op te draaien. U kunt een beroep doen op nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor onevenredige schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het tijdelijk of definitief afsluiten van een weg;
 • Het uitvoeren van een bouwproject;
 • Het verlenen van een vergunning;
 • Het veranderen van regelgeving;
 • Het verleggen van kabels en leidingen.

In deze gevallen kunt u aanspraak maken op nadeelcompensatie.

Wat zijn de eisen?

Voor de aanspraak op nadeelcompensatie gelden specifieke eisen:

 • Er is een oorzakelijk verband tussen de schade en het handelen van de overheid;
 • De schade was niet de te voorzien;
 • De schade moet onevenredig zijn (groter dan het normaal maatschappelijk risico);
 • De schade mag niet op andere wijze vergoed zijn (bijvoorbeeld omdat u er tegen verzekerd was).

Welke schade wordt vergoed?

Wanneer u recht heeft op nadeelcompensatie krijgt u niet de hele schade vergoed. Schade is namelijk geheel of gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Dit hangt af van de omvang van het normaal maatschappelijk risico (normaal ondernemersrisico). Dit risico wordt beoordeeld aan de hand van de gemiste omzet en/of hogere kosten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een standaardregeling voor nadeelcompensatie. De regeling geeft aan wanneer er (in beginsel) geen schadevergoeding plaatsvindt. Andere overheidsinstanties hebben vergelijkbare regelingen.

Aanvraag schadevergoeding

Denkt u dat u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie? Dien dan een verzoek om schadevergoeding in bij de overheidsinstantie (gemeente, provincie, waterschap of Rijk) die verantwoordelijk is voor de schade. Neem contact op met de betreffende overheidsinstantie om te weten waaraan uw verzoek moet voldoen.

Meer informatie

 • Rijkswaterstaat heeft informatie over nadeelcompensatie en planschade.
 • Via Rijksoverheid.nl ziet u bij welke rechter u schadevergoeding kunt eisen van de overheid.