Subsidies voor aannemen en opleiden van personeel

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. Het aantal vacatures nam toe, terwijl het aantal werklozen afnam. Ook het aantal banen is verder gestegen in het eerste kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Heb je zelf ook behoefte aan extra personeel, maar twijfel je omdat je loonkosten dan stijgen? Bekijk dan welke subsidies er zijn voor het aannemen van personeel. Daarmee verlaag je de drempel om de eerste stap te zetten.

MKB Idee: knelpunten scholing oplossen

Ben je mkb’er en wil je samen met anderen meer investeren in kennis en vaardigheden van je personeel? Maar ervaar je belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen met de regeling MKB Idee. Deze regeling stimuleert ondernemers meer te investeren in scholing en ontwikkeling. Het gaat om projecten op het gebied van E-learning, nieuwe technologie, lerende cultuur en skills. Bekijk de voorbeelden van projecten die in 2018 subsidie kregen. Vraag voor 27 augustus 2019 subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Aannemen van personeel

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kun je een kandidaatwerknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen mag je dan minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Neem je een of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kom je in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Check met de regelhulp of die voor jou geldt. Het LKV geldt voor vier doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Premiekorting voor werkgevers

Neem of houd je een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijg je tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neem je een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan kun je premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Check met de regelhulp of je in aanmerking komt voor premiekorting voor werkgevers.

Subsidie voor werknemers met laag loon

Sinds 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel (LIV). Als werkgever krijg je een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

LIV en LKV

Als je voor een werknemer recht hebt op het lage-inkomensvoordeel en het looninkomstenvoordeel (LKV), dan krijg je de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn de bedragen van het LIV en het LKV even hoog? Dan krijg je alleen het LKV betaald.

Lagere kosten met de WBSO

Besteden jij of jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je je loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Check de overheidsregelingen voor innovatie.

Jobcoaching en aanpassing werkplek

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een jobcoach.

Gratis loopbaancoach voor 45-plusser

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur via de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies voor 45-plussers'. De loopbaanadviseur regelt de subsidie van 600 euro.

Subsidie Tel mee met taal

Heb je werknemers en zzp’ers die de Nederlandse taal niet goed spreken, lezen of verstaan of met weinig digitale vaardigheden en rekenvaardigheden? Dan kan je de subsidie Tel mee met taal aanvragen.

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kun je een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via aanpassingen op de werkplek.

Tijdelijk minder werk voor je personeel

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Bij winterse omstandigheden zoals vorst, sneeuw en dooi komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering bij onwerkbaar weer.

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld een internationale boycot, komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering.

Regelhulp financieel CV

Met de Regelhulp financieel CV kan je als werkgever of werknemer controleren of er bij het aannemen van personeel subsidie of een overheidsregeling geldt.

Meer informatie

Voor het eerst personeel aannemen

Personeel werven: 20 manieren

Subsidie-overzicht

Flexibele arbeid als oplossing voor personeelstekort

Personeel binden: 20 manieren

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

InfoPage