Subsidies voor aannemen en opleiden van personeel

Het aantal vacatures in het MKB is in 2017 met 33% gestegen tot 118.000 meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in 'De staat van het MKB'. Heeft u zelf ook behoefte aan extra personeel, maar twijfelt u omdat uw loonkosten dan stijgen? Bekijk dan welke subsidies er zijn voor het aannemen en opleiden van personeel. Daarmee verlaagt u de drempel om de eerste stap te zetten.

Aannemen van personeel

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing van een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte, kunt u een kandidaat-werknemer onbetaald twee tot maximaal zes maanden inzetten.

Proefplaatsing

Loondispensatie

Loondispensatie geldt voor werknemers met een Wajong-uitkering. Voor hen krijgt u een korting op het loon voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Loondispensatie Wajong uitkering

Mobiliteitsbonus voor werkgevers

U krijgt een bonus voor het inzetten van een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer.

Mobiliteitsbonus

Premievrijstelling

Als u een uitkeringsgerechtigde kort in dienst neemt, krijgt u premievrijstelling.

Premievrijstelling marginale arbeid

Subsidie voor werknemers met laag loon

Sinds 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel. Als werkgever krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Opleiden personeel

Subsidieregeling Tel mee met taal

Met deze regeling verbetert u de Nederlandse taalvaardigheid van uw werknemers.

Subsidie Nederlandse taalvaardigheid

Branche of regio specifieke regelingen

Voor medisch-specialistische zorg is er subsidie beschikbaar voor de opleiding van medewerkers. Heeft u een gastouderbureau of kinderopvang? Dan is er subsidie voor het ontwikkelen van de vaardigheden van uw medewerkers.

Tijdelijk minder werk voor uw personeel

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Bij winterse omstandigheden zoals vorst, sneeuw en dooi komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering.

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

WW-uitkering bij werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is door bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld een internationale boycot, komen werknemers in aanmerking voor een tijdelijke WW-uitkering.

WW uitkering bij werktijdverkorting

Oudere of arbeidsgehandicapte werknemers

Premiekorting voor werkgevers

U krijgt korting op de premie als u een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt.

Premiekorting arbeidsgehandicapte of oudere werknemer

Begeleiding door jobcoach

Voor een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer of bij een proefplaatsing biedt deze regeling een coach.

Interne jobcoach

Subsidie aanpassingen werkplek

Voor zieke of gehandicapte werknemers kunt u een vergoeding krijgen om hem of haar in dienst te houden via het aanpassen van de werkplek.

Subsidie aanpassingen werkplek


Overzicht alle subsidies

Op Ondernemersplein.nl vindt u een overzicht van alle subsidies en overheidsregelingen op andere thema's. Zoek hier op onderwerp, regio of type regeling.

Alles over personeel

Meer informatie over personeel vindt u op Ondernemersplein.nl. Denk aan het aannemen en inhuren van personeel, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en opzeggen.

Heeft u een vraag over financiering of uw geldzaken?

Neem contact op met de KvK-Financieringsdesk

Bel gratis 0800 - 1014
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar