Advies & inspiratie

Omgaan met onvoorziene omstandigheden

Stormschade, corona die de handel verstoort of stikstofproblemen die de bouw stilleggen. Risico’s horen bij ondernemen, maar sommige risico’s zijn zo onvoorzien dat je je er niet op voorbereidt. Hoe ga je om met de schade die dat veroorzaakt en van welke regelingen kan je gebruik maken? En zijn er manieren om je bedrijf weerbaarder te maken voor dit soort onvoorziene situaties?

Iedere ondernemer probeert zich te onderscheiden in de markt. Dit gaat altijd gepaard met een zeker risico: het product waarin je investeert moet aanslaan, jouw klanten moeten betalen en er moet niet ingebroken worden in je bedrijf. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Je besluit zelf welke risico’s je wilt dragen en welke risico’s je wilt verzekeren of op een andere manier wilt afdekken.

Wanneer is een risico buitensporig?

Naast de zakelijke risico’s van de onderneming zijn er soms ook veranderingen in de omgeving die een rem zetten op de bedrijfsvoering. Als er een korte stroomstoring is, of de straat is een tijdje niet toegankelijk, dan valt dit onder het ‘normale maatschappelijke risico’. Met zo’n situatie heeft iedere ondernemer of burger wel eens te maken.

Maar soms wordt iemand getroffen door een situatie die ‘buitensporig’ is. In sommige gevallen kan je dan gebruik maken van regelingen van de overheid die de schade compenseren:

Minder werk door onvoorziene omstandigheden

Bij haperende productie vanwege het coronavirus, maar ook bij plotseling inzakkende marktvraag door de stikstofmaatregelen, is er een compensatieregeling van de overheid. Met deze werktijdverkorting kan je je personeel tijdelijk minder laten werken. Deze regeling geldt ook bij calamiteiten zoals overstromingen en grote branden. Heb je een buitenberoep en kunnen je werknemers minder werken vanwege extreem weer? Dan is er een vergelijkbare regeling ‘onwerkbaar weer’.

Omzetverlies door werkzaamheden in de omgeving

Is je bedrijf tijdelijk minder goed bereikbaar door werkzaamheden in de omgeving? Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een parkeergarage of het grootschalig vervangen van rioleringen of funderingen. De gevolgen voor jouw bedrijf kunnen groot zijn: minder klanten, omzetverlies en hogere kosten. Dan hoef je niet altijd zelf voor de schade op te draaien en kun je een beroep doen op nadeelcompensatie.

Soms zijn de ingrepen structureel. Als de overheid bijvoorbeeld besluit een weg te verleggen of een verbinding af te sluiten. Dit noemt men planschade. Ook voor die schade kan je een procedure starten om een tegemoetkoming te vragen bij de overheid die het plan uitvoert.

Compensatieregelingen landbouw en visserij

Via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn subsidies en regelingen voor ondernemers beschikbaar. Een deel van deze subsidies en regelingen zijn bedoeld voor compensatie aan specifieke, vooral agrarische ondernemersgroepen. Bijvoorbeeld de visserij die mogelijk nadelen zal ondervinden bij een Brexit no-deal scenario, en de landbouw die subsidie kan aanvragen voor onder andere een brede weerverzekering.

Regelingen voor bijzondere gevallen

Soms is er een situatie die niet onder een bestaande regeling valt, en toch om maatregelen vanuit de overheid vraagt. Zo is er een schadeloket voor maatregelen voor ‘Ruimte voor de Rivier’. En de mijnbouwschaderegeling voor Groningen vergoedt niet alleen schade voor bewoners, maar ook voor bedrijven.

Regelingen coronavirus

Bekijk hier het actuele overzicht van bestaande en nieuwe regelingen waar je als ondernemer op dit moment van gebruik kunt maken, zoals belastinguitstel en de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten.

Maak je bedrijf weerbaarder

De kwetsbaarheid voor onvoorziene schades is per branche verschillend. Zo is bijvoorbeeld de toeristenbranche gevoelig voor berichtgeving over terrorisme, vluchtelingenproblematiek en virus-uitbraken. Met de volgende 5 tips maak je je bedrijf weerbaarder tegen onvoorziene schade:

1. Zet de risico’s op een rij

Als zelfstandig ondernemer werk je voor ‘eigen rekening en risico’. Met een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) zet je de risico’s op een rij. Een RI&E geeft een overzicht van alle (veiligheids- en gezondheids-)risico’s in je bedrijf, en een plan voor het oplossen ervan. Hiermee kun je de risico’s voor het personeel en het bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële aspect. Via algemene voorwaarden en verzekeringen kun je risico’s afdekken.

Als je personeel hebt is een RI&E verplicht.

2. Wendbaar zijn

Bouw flexibiliteit in in je organisatie. Besteed bijvoorbeeld activiteiten waar je minder goed in bent uit en huur een deel van je personeel flexibel in. Ook kan je kostbare machines leasen in plaats van kopen. Kijk in tijden van grote verandering, zoals nu tijdens de corona-uitbraak, of je de activiteiten van je bedrijf kan aanpassen. In het artikel 'Omdenken in crisistijd' een aantal inspirerende voorbeelden.

3. Contracten en factoring

Als je zeker bent dat je klanten je producten zullen afnemen, of dat je producten kan inkopen, tegen een afgesproken prijs, dan kun je met meer zekerheid ondernemen. Voorbeelden zijn termijncontracten en factoring.

4. Afhankelijkheid beperken

Een paar grote klanten zijn prettig voor je omzet, maar ook een risico als er 1 of meer plotseling wegvallen. Dit geldt ook voor die betrouwbare, goedkope producent waar je bij inkoopt. Zorg dat je niet te afhankelijk bent van enkele toeleveranciers of klanten.

5. Rechtsvorm

Veel starters beginnen als eenmanszaak of als vennootschap onder firma. Dit zijn persoonlijke rechtsvormen, eenvoudig opgericht en met minder regels. Maar de aansprakelijkheid is daarmee ook persoonlijk. Met een zelfstandige rechtspersoon zoals een BV, op te richten via een notariële akte, kan de ondernemer de risico’s beperken. Lees meer over aansprakelijkheid bij rechtsvormen.

Lees ook over het wel en niet verzekeren tegen bedrijfsrisico's op het Digitale Ondernemersplein.
Paul Geertman

KVK-adviseur die ondernemers helpt bij keuzes. Van het starten van een bedrijf tot internationaal zakendoen, met extra focus op België en Frankrijk. Ik deel informatie over ondernemerschap, regelgeving en over kansen in een regio of branche.

InspiratiePage