Aansluiten voor overheid

Het Handelsregister is een van de basisregistraties. Dit betekent dat alle bestuursorganen zich op het Handelsregister moeten aansluiten en verplicht gebruik moeten maken van het Handelsregister (zie Handelsregisterwet, artikel 30). 

Het ministerie van EZK streeft ernaar dat alle bestuursorganen uiterlijk in 2021 verplicht gebruik maken van het Handelsregister. Meer informatie over het stelsel van basisregistraties.

Hoe worden Handelsregistergegevens geleverd?

Digitaal kunnen organisaties de gegevens uit het Handelsregister op 3 verschillende manieren geleverd krijgen:

  1.  Via ‘HR Inzien’: je bekijkt online gegevens uit het Handelsregister op www.kvk.nl via een toegangscode.
  2.  Via een koppeling met KVK Dataservice: je realiseert een elektronische (en beveiligde) verbinding tussen het Handelsregister en de applicatie van jouw organisatie. Hierdoor krijg je rechtstreeks uit het Handelsregister gegevens geleverd.
  3.  Via ‘Digilevering’: je realiseert een elektronische (en beveiligde verbinding) met de gemeenschappelijke abonnementenvoorziening Digilevering. 

Terugmelden via Digimelding

Via de gemeenschappelijke voorziening Digimelding kun je terugmelden. 

Terugmelden van gegevens die in het UBO-register staan is mogelijk vanaf 1 december 2020.

Wil je direct aansluiten?

Wil je via KVK Dataservice aansluiten op het Handelsregister? 

Vraag het aansluitpakket aan

Neem voor meer informatie over KVK Dataservice rechtstreeks contact op met je accountmanager of onze Verkoop Binnendienst 088 585 34 34, e-mail account@kvk.nl. Zij adviseren je over de mogelijkheden van KVK Dataservice en het aansluitproces.

Gegevens in StUF

De gegevens van KVK worden vanaf 1 januari 2013 aan overheidsorganisatie geleverd in StUF. StUF (Standaard Uitwisselings Formaat) is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden. Overheidspartijen die vanaf 1 januari 2013 niet met de StUF-standaard werken, moeten verklaren waarom dit zo is (besluit College Standaardisatie). Vooralsnog geldt dit besluit alleen voor gemeenten.

Tarieven

Voor de gegevens uit het Handelsregister wordt een tarief gehanteerd. Dit tarief wordt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. Vanaf 1 januari 2012 maakt een deel van de bestuursorganen gebruik van inputfinanciering, voor de overige partijen gelden de tarieven conform de Financiële regeling Handelsregister. Meer informatie over Handelsregistertarieven.

Versies KVK Dataservice

De actuele versie van KVK Dataservice is versie 3.0.

Geen overheidsorganisatie?

Ben je geen overheidsorganisatie, maar wil je wel digitale aansluiting op het Handelsregister? Neem dan contact op met onze afdeling HR Verkoop (corporateaccounts@kvk.nl of 088 585 36 36) of ga naar producten bestellen.

InfoPage