Als gevolg van wetswijziging verstrekt KVK 60.000 LEI's

Met ingang van 3 januari 2018 is de wet voor beleggingsondernemingen veranderd. Veel meer bedrijven moeten nu beschikken over een Legal Entity Indentifier (LEI) om te kunnen handelen op de Beurs. KVK is in Nederland officieel geaccrediteerd voor de uitgifte en registratie van de LEI. In 2017 heeft KVK ruim 60.000 LEI’s verstrekt. In 2018 zijn ruim 16.000 nieuwe LEI's uitgegeven en 58.000 verlengd.

Een LEI was tot voor kort alleen verplicht voor ondernemingen en rechtspersonen die in derivaten handelen. Met ingang van 3 januari 2018 is de wet gewijzigd en heeft elke onderneming en rechtspersoon die aan- en verkooptransacties doet een LEI nodig. Banken en vermogensbeheerders hebben de verplichting om hierop toe te zien en hun klanten hierover te informeren.

Integriteit financiële markten

Een LEI is een unieke code waarmee het mogelijk is om rechtspersonen en ondernemingen wereldwijd te identificeren en transacties op de financiële markten te volgen. Dit helpt om de financiële markten transparanter te maken, de risico’s te verkleinen en marktmisbruik en financiële fraude te beperken. De nieuwe regels zijn een uitvloeisel van Europese richtlijnen (MiFID II) die zijn bedoeld om na de financiële crisis in 2008 de integriteit van financiële markten te verbeteren.

Sterke stijging LEI-aanvragen

Banken en vermogensbeheerders informeren hun klanten volop over de verplichte LEI. Dit zorgt voor een flinke toename van het aantal LEI-aanvragen bij KVK. Tot 2017 had KVK 15.000 LEI’s verstrekt, aan het eind van dat jaar waren dit er ca. 80.000. Dat is meer dan een vervijfvoudiging. “Deze piekperiode zorgde voor een flinke krachtinspanning en extra personeelsinzet. Ik ben erg blij dat het is gelukt en dat Nederlandse ondernemers ook na 3 januari 2018 kunnen blijven handelen in aandelen en obligaties”, vertelt Richard Blokhuis, productmanager LEI bij KVK.

KVK officieel geaccrediteerd

Een rechtspersoon of onderneming kan een LEI aanvragen bij een erkende Local Operating Unit (LOU). KVK geeft sinds 2013 LEI’s uit aan rechtspersonen en ondernemingen met een inschrijving in het Handelsregister. In oktober 2017 heeft KVK de officiële status van geaccrediteerde LOU gekregen. Vanaf januari 2018 zijn bedrijven verplicht om ook informatie over een eventuele moedermaatschappij te verstrekken; de zogenaamde Level 2 Data (L2D). Die additionele informatie moet bij de LEI-aanvraag ook worden uitgevraagd en gevalideerd. Dat proces heeft Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) in december onderworpen aan een audit, waarna KVK een volledige accreditatie heeft ontvangen. De GLEIF heeft de taak om de implementatie en het gebruik van de LEI te ondersteunen. “Aan de accreditatie is een lang proces vooraf gegaan waarbij KVK aan vele eisen moest voldoen. Deze accreditatie is een mooie mijlpaal”, vertelt Blokhuis trots.


Meer informatie over de LEI

InfoPage