Overheid

Amsterdam telt de meeste zzp’ers

Het totaal aantal ondernemingen in Nederland heeft een recordhoogte bereikt. Op 1 januari 2018 telde ons land 1.818.672 ondernemingen, 1 januari 2019 waren dat er 1.901.397 (+ 5%). Deze groei is vooral te danken aan het toenemende aantal zzp’ers. Dat aantal is in 2018 met 75.172 (6%) toegenomen. Lag dit aantal op 1 januari 2018 nog op 1.162.562 zzp’ers, precies een jaar later waren het er 1.237.734. Twee derde (65%) van de ondernemingen in Nederland bestaat uit zelfstandigen zonder personeel.

Het aantal zzp’ers in Nederland is de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. In 2015 kwam het aantal zzp’ers in ons land uit op 59 per 1.000 inwoners. In 2019 steeg dit naar 72, een toename van 22%. De sectoren zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en de zorg zijn met name verantwoordelijk voor deze sterke groei. Tussen provincies zien we duidelijke verschillen. In Zuid-Holland is het aantal zzp’ers met 27% het sterkst toegenomen. De stijging is het laagst in de provincie Flevoland (+13%).

Relatief meeste zzp’ers in Noord-Holland

Noord-Holland kent per 1.000 inwoners de meeste zzp’ers (93). De provincies Utrecht (82) en Zuid-Holland (71) zijn de nummers 2 en 3. Overijssel (57) en Limburg (56) zijn de provincies met het laagste aantal zzp’ers.

Infographic: Visuele weergave aantal zzp’ers per 1.000 inwoners per provincie. Infographic: aantal zzp’ers per 1.000 inwoners per provincie (bron: KVK Handelsregister)


Infographic: Visuele weergave Per provincie de gemeente met de meeste zzp’ers per 1.000 inwoners. Infographic: per provincie de gemeente met de meeste zzp’ers per 1.000 inwoners (bron: KVK Handelsregister)

Gemeente Amsterdam nummer 1

Amsterdam is de gemeente met het hoogste aantal zzp’ers. Op 1 januari 2019 telde de hoofdstad 127 zzp’ers per 1.000 inwoners. Populaire sectoren in Amsterdam zijn de zakelijke dienstverlening, cultuur sport & recreatie en ict & media. Marten Grupstra, bestuursvoorlichter van de gemeente Amsterdam, heeft geen specifieke verklaring voor de vele zzp’ers. “We hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Wel hebben we een speciaal programma waarmee we zzp’ers die het lastig hebben ondersteunen. Dit zou kunnen bijdragen aan de keuze van zzp’ers om zich in Amsterdam in te schrijven. In z’n algemeenheid ondersteunen we bedrijven en zorgen we dat het aantrekkelijk blijft je in Amsterdam te vestigen als ondernemer. De commissie Financiën en Economische Zaken bespreekt binnenkort het nieuwe Amsterdamse Ondernemersprogramma. Dit gaat echter meer over stimulering van bedrijven en niet specifiek zzp’ers.”

Opvallend is het relatief hoge aantal zzp’ers in de Noord-Hollandse gemeenten Laren, Gooise Meren en Ouder Amstel. Wethouder Peter Calis van Economische Aangelegenheden en Toerisme van de gemeente Laren verklaart dit als volgt: “Het is bekend dat Laren een meer dan gemiddeld welvarend dorp is. Het is daarom aannemelijk dat er onder de bevolking een (aanmerkelijk) hoger percentage is van hoger opgeleiden en leidinggevenden van middelgrote tot grote bedrijven. Het sluit helemaal aan bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt dat onder deze groep de laatste 10 tot 15 jaar een grote verschuiving is geweest van vaste arbeidsovereenkomsten naar het zzp’erschap.”

De gemeenten met de minste zzp’ers per 1.000 inwoners bevinden zich in de periferie van Nederland. De Groningse gemeente Appingedam heeft het laagste aantal zzp’ers van ons land.

Infographic: Visuele weergave Top 10 gemeenten met de meeste/minste zzp’ers per 1.000 inwoners. Infographic: Top 10 gemeenten met de meeste/minste zzp’ers per 1.000 inwoners (bron: KVK Handelsregister)

KVK Regiodata

Wil je weten hoeveel zzp’ers jouw provincie, regio of gemeente telt? Check het in KVK Regiodata. De digitale (benchmark) datatool die onderscheidende kenmerken van gebieden op een overzichtelijke wijze in beeld brengt. Kijk hoe jouw provincie, regio of gemeente scoort op thema’s als demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap.

Uitgebreide informatie over startende en stoppende ondernemers vind je in KVK Bedrijvendynamiek Jaaroverzicht 2018
Jan van der Beek

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over (duurzame) bedrijfshuisvesting, fraudepreventie en wet- en regelgeving. Ik heb kennis van data-analyse en een brede belangstelling voor regionale economische ontwikkelingen.

InspiratiePage