Cyber security belangrijker dan ooit

De vraag lijkt niet langer óf we worden gehackt, maar wanneer. Aanvallen met ransomware als WannaCry en Petya drukten ons deze zomer weer met de neus op de feiten. De grote economische schade die dit soort aanvallen veroorzaken, versterkt de roep om nu serieus werk te maken van het creëren van een veilige digitale wereld. Digitale weerbaarheid is een belangrijke pijler voor een welvarend Nederland. Bij The Hague Security Delta (HSD) staat cyber security hoog op de agenda.
Joris den Bruinen, Deputy Director HSD
Joris den Bruinen, Deputy Director HSD

Veiligheidscluster

HSD, met een campus gevestigd in Den Haag, is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. Joris den Bruinen, Deputy Director HSD, licht toe waar HSD voor staat. “Onder het motto ‘together we secure the future’ werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen sinds juli 2013 samen om de toekomst veiliger te maken en economisch te renderen. Economisch rendement door het creëren van extra banen en omzet in het veiligheidsdomein. Dit betreft zowel digitale alsook fysieke veiligheid. ” HSD faciliteert, verbindt en verschaft daarmee toegang tot kennis, markt, talent, financiering en kapitaal. Den Bruinen ziet dat de digitale en fysieke wereld verweven zijn en de veiligheidsvraagstukken mede daardoor steeds complexer worden. Het besef dat samenwerking in ketens noodzakelijk is om verder te komen, is inmiddels doorgedrongen. HSD geeft vorm aan deze samenwerkingen. “We hebben elkaar nodig om de wereld veiliger te maken.“

Kennisoverdracht

Met meer dan 5% groei in zowel omzet als banen in 2016 doet de Nederlandse security-branche het goed. Hoe komt dit volgens Den Bruinen? “Onze kracht is kennis, kennisoverdracht en samenwerking als basis voor business development én het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarmee onderscheiden we ons, ook internationaal.” Een goed voorbeeld is het door HSD gecreëerde consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in de zogenaamde Partner in Business voor Japan. “De Japanse overheid gaf in aanloop naar de Olympische Spelen in 2020 aan groot belang te hechten aan de security van hun vitale infrastructuur, zoals de energie- en watervoorziening. Door de samenwerking aan Nederlandse zijde en door te beginnen met kennisoverdracht gingen er deuren open. Hierdoor kreeg het consortium publiciteit, iets wat de bedrijven individueel niet gelukt zou zijn. Diverse partners hebben nu (pilot) opdrachten of de juiste Japanse distributeur gevonden.”

Management issue

Vooral het mkb is nog relatief onbekend met de digitale dreigingen en het belang van kennisuitwisseling om deze dreigingen beheersbaar te krijgen. Een groot deel van de bedrijven heeft weinig oog voor digitale veiligheid. Dit maakt hen een makkelijk doelwit voor cybercriminelen. Anno 2017 is digitale veiligheid een management verantwoordelijkheid en een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Den Bruinen beaamt dit en geeft aan dat alle ondernemers zich daarom met dit vraagstuk bezig moeten gaan houden. Ook wanneer de ICT is uitbesteed. “Er komt wetgeving aan die dit verplicht. Inclusief boetes wanneer het niet op orde is.”

Krachtenbundeling

Binnen SME Connect werken HSD en KvK samen om ondernemers te ondersteunen met hun (internationale) vraagstukken op het gebied van safety & security. Het project Enterprise Europe Network, dat wordt uitgevoerd door de KvK, ondersteunt ondernemers wereldwijd bij het vinden van een samenwerkingspartner. Den Bruinen geeft aan dat de praktijk het succes van deze samenwerking inmiddels heeft bewezen. “Samen matchten we al meer dan 500 bedrijven, waarvan er zeker 25 ook daadwerkelijk zakelijke deals sloten. Met een opkomstpercentage van 98% op de geplande afspraken is het succes groot.”

InfoPage