Duurzaam ondernemen: van niche naar mainstream

Duurzaamheid is een thema waar we als samenleving niet meer omheen kunnen. In tegenstelling tot tien jaar geleden toen alleen een groep koplopers bezig was met duurzaamheid zien nu steeds meer ondernemers het als een onderdeel van hun bedrijfsvoering. Daarmee kunnen ze hun positie in de markt versterken. Tegelijkertijd is duurzaamheid een breed thema, waarbinnen veel mogelijk is. Ondernemers zoeken daarom vooral naar meer kennis en ook naar ervaringen van succesvolle ondernemers.

Kantelpunt

“We zijn voorbij het kantelpunt van niche naar mainstream. Het momentum is er nu bij ondernemers om echt zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan.” Aan het woord is Quirien Verbakel-Veldman, productmanager Innovatie bij KVK. Zij is expert op het thema Duurzaamheid en werkt aan de ontwikkeling van het programma Duurzaam Vooruit. “Wat mij het meest opvalt in de vele gesprekken met ondernemers is dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ze zoeken allen naar manieren om hier meer mee te doen, ongeacht branche of grootte van de onderneming.”

Ontwikkelingen

Succesvolle koplopers van het eerste uur vormen een inspirerend rolmodel voor andere ondernemers. Deze koplopers hebben laten zien dat duurzaam ondernemen vooruitgang betekent en het verschil kan maken voor succesvolle groei van hun bedrijf. Ook de aandacht in de media voor duurzaamheid helpt mee, net als commitment en facilitering van de overheid. De groep koplopers zoekt vooral naar manieren om samen met anderen de volgende stap te zetten met duurzaamheid, bijvoorbeeld in de logistieke keten of met bedrijven om hen heen. De meeste ondernemers zijn echter nog op zoek naar wat ze in hun eigen bedrijf nog meer kunnen doen aan duurzaamheid. “Deze ondernemers zijn bezig met hoe ze met duurzaamheid het verschil in de markt gaan maken. En wat het hen onder de streep oplevert,” aldus Verbakel. In september komt KVK met aanvullende onderzoeksresultaten over hoe ondernemers bezig zijn met duurzaamheid.

Duurzaam Vooruit

Ondernemers willen met duurzaamheid aan de slag maar zoeken soms nog ondersteuning in de vorm van inspiratie, handvatten en contacten. KVK ontwikkelt daarom het programma Duurzaam Vooruit met medewerking van RVO, MVO Nederland, NL Circulair en diverse brancheorganisaties. Het helpt ondernemers die vooruit willen komen met hun bedrijf door de kansen te grijpen die duurzaamheid hen biedt. Dit kan gaan over het duurzamer maken van een product, bedrijfsprocessen verduurzamen, of duurzaam samenwerken in de keten.

KVK Online Ondernemers Campus

Een belangrijk onderdeel van Duurzaam Vooruit is de Massive Open Online Course (MOOC) op de nieuwe KVK Online Ondernemers Campus. Deze Campus is een online platform waarop naast inspirerende sprekers en succesvolle praktijkvoorbeelden vooral interactie centraal staat. “Ondernemers gaan aan de slag met opdrachten in hun eigen bedrijf maar kunnen ook een eigen case inbrengen. Juist door interactie van de deelnemers met de experts en tussen deelnemers onderling komen ondernemers tot nieuwe inzichten,” benadrukt Verbakel. In de vier modules van editie Duurzaam Vooruit maken de deelnemers echt een slag met duurzaamheid voor hun eigen bedrijf en met elkaar.

InfoPage