Conjunctuurenquête Nederland

De conjunctuurenquête Nederland (COEN) levert het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar gegevens rondom:
•    omzet en productie
•    bezettingsgraad, orders en voorraden
•    prijsontwikkelingen en rendement
•    personeelsomvang
•    investeringen
•    belemmeringen.
In analyse en vraagstelling wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Alle publicaties zijn te downloaden via het Ondernemersplein.

De COEN is een gezamenlijke publicatie van CBS, MKB Nederland, VNO-NCW, het Economisch Instituut voor de Bouw en KVK.

InfoPage