Hoeveel starters of stoppers telt uw provincie op jaarbasis?

Gegevens uit het Handelsregister zorgen voor belangrijke cijfers en inzichten voor u om de conjunctuur te monitoren en economisch beleid te maken en bij te sturen.

Hoeveel starters of stoppers telt uw provincie op jaarbasis? Hoe zit het met de slagingskansen van starters in uw gemeente? De gegevens uit het Handelsregister zorgen voor belangrijke cijfers en inzichten voor u om de conjunctuur te monitoren en economisch beleid te maken en bij te sturen. Periodiek brengen wij rapportages uit die de dynamiek van het bedrijfsleven weergeven.

Daarnaast publiceren wij regelmatig onderzoeken over diverse thema’s zoals financiering, internationaal zakendoen of Smart Industry. Dit doen we vaak in samenwerking met kennisinstellingen. Voor dergelijke onderzoeken maken we onder meer gebruik van ons ondernemerspanel dat bestaat uit 6.000 ondernemers. Deze onderzoeken zijn voor iedereen beschikbaar.

InfoPage