Focus op heling

Heling is al lang geen kruimelwerk meer , maar georganiseerde criminaliteit, die gestuurd wordt door vraag en aanbod. Dat blijkt uit ‘Focus op heling’, een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling, dat onlangs is gepresenteerd. KVK levert politie en gemeenten informatie uit het Handelsregister als ondersteuning van de maatregelen tegen heling.

Om heling zoveel mogelijk tegen te gaan moeten ondernemers die handelen in diefstalgevoelige goederen zoals fietsen en smartphones, hun goederen registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit register kan worden gekoppeld aan andere databases en (politie)systemen zodat gecontroleerd kan worden of een goed als gestolen geregistreerd staat.

Digitaal Opkopers Register

KVK levert periodiek adresgegevens aan van ondernemingen die als opkoper wettelijk verplicht zijn zich te melden bij de gemeente en hun goederen moeten registreren in het DOR . Landelijk projectleider Heling Maaike van den Berg is blij met die informatie uit het Handelsregister: “Nu KVK de adresgegevens centraal aanlevert hoeven wij geen afzonderlijke informatieverzoeken in te dienen en dat brengt een enorme administratieve lastenverlichting met zich mee. Dankzij de proactieve houding van KVK levert deze samenwerking veel op.”

Gezamenlijke aanpak

Heling is volgens het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Justitie werd uitgevoerd, een groter probleem dan voorheen werd gedacht.  “Ten opzichte van andere landen loopt Nederland met het DOR voorop in de gezamenlijke aanpak van heling” aldus Van den Berg, “maar er valt nog veel te winnen”.

InfoPage